Türk Birliği geliyor! Çalışmalarda sona yaklaşıldı…

Türk Kurulu, siyasi ve ekonomik birliğin birinci adımını oluşturan 2040 Vizyonu evrakında sona geldi. Türk Kurulu Genel Sekreter Yardımcısı Dr …

By

Türk Kurulu, siyasi ve ekonomik birliğin birinci adımını oluşturan 2040 Vizyonu evrakında sona geldi. Türk Kurulu Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Kocaman, “Bu dokümanla Kurul ülkeleri siyasi ve ekonomik açıdan birlik olma yolunda bir adım daha attı” dedi. Kelam konusu evrakla, Türk Kurulu ülkelerinin milletlerarası mevzularda ortak hareket etmesi, iktisat siyasetlerini uyumlaştırması, blok ticareti kolaylaştırma ve artırması, ticarette, yatırımlarda ve dijitalleşmede bütünleşme sağlaması, ulaşım ve güç alanlarında irtibatlarını artırması, askeri ve savunma sanayi alanında işbirliklerini derinleştirmesi ve bölge içi hareketliliği kolaylaştırması hedefleniyor.

ORTAK İRADE VAR

Türk Kurulu Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ömer Kocaman, “Konsey üyeleri ortasında daha yakın işbirliğinin amaçlandığı yeni bir periyoda girildi. Bu anlayışla, dış siyaset, ticaret, yatırım, sanayi, finans, ulaştırma, güç, turizm, tarım, medya, kültür, eğitim, gençlik siyaseti, sıhhat hizmetleri, dijitalleşme üzere çeşitli alanlarda Türk Dünyası’nın orta-uzun vadeli maksatlarını ve bu maksatlara ulaşabilme yolunda izlenecek yol haritasını belirleyen çalışmalarımızı tamamlamak üzereyiz” dedi. Kocaman, bu faal gündemin Türk Dünyası 2040 Vizyonu ve Türk Kurulu 2020-2025 Stratejisi’ne de entegre edildiği bilgisini verdi.

TÜRK YATIRIM FONU KURULUYOR

Türk Kurulu’nun, bilhassa iktisat, ticaret, gümrük ve ulaştırma üzere alanlarda süregelen etkin rolünü sürdüreceğini söyleyen Kocaman, “Üye ve gözlemci ülkelerimizde küçük ve orta ölçekli işletmeleri desteklemeyi amaçlayan Türk Yatırım Fonu’nun kurulması için gerekli temel çalışmalar süratle ilerliyor. Bunların yanında, Trans-Hazar koridorunun etkin hale getirilmesi, öğrenci ve akademisyen değişim programı Orhun Süreci’nin yaygınlık kazanması, Çağdaş İpek Yolu Projesiyle turizm potansiyelinin artırılması üzere değerli teşebbüslerle ülkelerimizin refahı için somut adımlar atıyoruz” diye konuştu. Kocaman, Türk Kurulu’nun, Azerbaycan’ın verdiği haklı uğraşta yayınladığı bildirilerle, yaptığı açıklamalarla yanında durduğunu da vurguladı.

3.8 TRİLYON DOLARLIK GSYH’YA SAHİP

AZERBAYCAN, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkiye’nin üye ülke olduğu, Macaristan’ın ise gözlemci olarak yer aldığı Türk Lisanı Konuşan Ülkeler İşbirliği Kurulu’nda, ülkeler satın alma gücü paritesiyle 3.8 trilyon dolarlık gayri safi yurtiçi hasılaya (GSYH), 20 milyar doları aşan bölge içi ticaret hacmine ve 460 milyar dolarlık dolaysız yabancı yatırım stokuna sahip. Türk Kurulu ülkeleri varlıklı güç kaynakları, büyüyen ekonomileri, genç-dinamik nüfusları, stratejik pozisyonları, büyüyen askeri ve savunma sanayi kapasiteleriyle dünya siyasetinde de öne çıkıyor. Türk Kurulu ise hem bölgesinde hem de global alanda yükünü giderek artıran bir memleketler arası teşkilata dönüşme yolunda emin adımlarla ilerliyor.

İbrahim ACAR

You may also like