Tüketicilerin korunmasına yönelik idari para cezaları artırıldı

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’da öngörülen idari para cezaları tekrar değerleme oranında artırıldı. Ticaret Bakanlığı tarafından …

By

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’da öngörülen idari para cezaları tekrar değerleme oranında artırıldı.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 77’nci Hususuna Nazaran 2021 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına Ait Bildirim, 1 Ocak 2021’den geçerli olmak üzere Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna nazaran, perakende olarak tüketicilere yönelik satışa arz edilen malların üzerine yahut raflarının bulunduğu yerlere tüketicinin ödeyeceği tüm vergiler dahil satış fiyatını, ünite fiyatını ve bunların uygulanmaya başladığı tarihi, malın üretim yeri ve ayırıcı özelliklerini ve üretim yeri Türkiye olan mallar için Ticaret Bakanlığı tarafından tespit ve ilan edilen yerli üretim logosunu içeren etiket konulması; etiket konulması mümkün olmayan hallerde birebir bilgileri kapsayan listelerin görülebilecek halde uygun yerlere asılması gerekiyor. Tüketicilere sunulan hizmetlerin tarife ve fiyatlarını gösteren listelerin de tıpkı halde düzenlenme mecburiliği bulunuyor. Kelam konusu yasal yükümlülüklerin ihlali halinde, her bir süreç başına 452 lira idari para cezası uygulanacak.

– Garanti evrakı, aidatsız kredi kartı

Garanti dokümanının ve Türkçe tanıtma ve kullanma kılavuzunun, hiç yahut mevzuata uygun formda düzenlenmemesi halinde üretici ve ithalatçıya; kelam konusu evrakların tüketiciye hiç yahut mevzuata uygun formda teslim edilmemesi halinde satıcıya 452 lira idari para cezası verilecek.

Tüketicilere aidat ödemesi bulunmayan kredi kartı sunulmaması halinde ilgili kuruluşlara uygulanacak idari para cezası ölçüsü 11 milyon 432 bin 783 liraya yükseltildi.

Otuz adet ve üzeri konut ve inşaat projelerinde, bina tamamlama sigortası yahut teminat sağlamayan ön ödemeli konut satış mukavelesiyle konut yahut devre tatil konutu satışı yapan satıcılara da 1 milyon 143 bin 274 lira idari para cezası uygulanacak.

– Tüketicileri aldatıcı reklamlar

Aldatıcı ticari reklamlar için idari para cezaları, mahallî seviyede yayın yapan televizyon kanalı aracılığı ile yapılmışsa 22 bin 861, ülke seviyesinde yayın yapan televizyon kanalı aracılığıyla gerçekleşmişse 457 bin 308 liraya yükseltildi.

Kelam konusu ihlal, ülke seviyesinde müddetli yayın aracılığıyla yapılmışsa 228 bin 654, ülke seviyesinde yayın yapan radyo ve internet aracılığıyla gerçekleşmişse 114 bin 326, lokal seviyede radyo ve kısa ileti aracılığıyla gerçekleşmiş ise 11 bin 429 lira idari para cezası uygulanacak.

Besin eseri olmamalarına karşın, sahip oldukları biçim, koku, renk, görünüm, ambalaj, etiket, hacim yahut boyutları nedeniyle olduklarından farklı görünen ve bu sebeple tüketiciler, bilhassa çocuklar tarafından, besin eserleriyle karıştırılarak tüketicilerin sıhhatini ve güvenliğini tehlikeye atan eserlerin üretilmesi, pazarlanması, ithalatı ve ihracatına yönelik yasağa uymayanlar hakkında her bir süreç başına, 11 bin 429 lira idari para cezası verilecek.

– Her bir süreç için 452 lira

Genel asılların ihlali durumunda süreç başına uygulanan idari para cezaları da yine düzenlendi.

Kanunda yazılı olarak düzenlenmesi öngörülen kontratlar ile bilgilendirmelerin 12 punto büyüklüğünde düzenlenmemesi, düzenlenen mukavelelerin bir örneğinin tüketicilere verilmemesi, kontratlarda öngörülen şartların kontrat müddeti içinde tüketiciler aleyhine değiştirilmesi, tüketicilerden talep edilecek her türlü fiyat ve masrafa ait bilgilerin mukavelenin eki olarak tüketicilere verilmemesi, teşhir edilen bir mal yahut hizmetin haklı bir sebep olmaksızın tüketicilere satışından kaçınılması, sipariş edilmeyen mal yahut hizmetlerin tüketicilere gönderilmesi yahut sunulması, tüketicilerin cayma hakları konusunda bilgilendirilmemeleri, taksitle satış mukavelelerinde tüketiciler tarafından erken ödeme yapılması durumunda gerekli faiz ve komite indirimlerinin uygulanmaması, tüketici kredileri ve konut finansmanı mukavelelerinde kontrat öncesi bilgi formunun tüketicilere verilmemesi halinde her bir süreç başına 452 lira idari para cezası uygulanacak.

Bilinmeyen vadeli tüketici kredisi mukavelelerinde faiz oranında değişiklik yapılması halinde tüketicilere 30 gün evvelden yazılı olarak bilgi verilmemesi, verilen müddet içinde haksız kural olduğu tespit edilen mukavele kararlarının tüketici kontratlarından çıkarılmaması ve kanunda düzenlenen tanıtma ve kullanma kılavuzu, garanti evrakı, aralıklı kontratlar, paket cins mukaveleleri ve abonelik kontratları kararlarının ihlali halinde de ceza fiyatı, her bir süreç başına 452 lira olacak.

– Tüketici kredisi ve konut finansmanı kontratları

Tüketici kredisi ve konut finansmanı mukavelelerinde kanunun cayma hakkı, faiz oranı, erken ödeme, temerrüt, sigorta yaptırılması kararlarını ihlal eden ve belli periyodik kredi kontratlarına ait açılan hesaplardan fiyat ve masraf talep eden kredi veren kuruluşlara her bir süreç başına 2 bin 282 lira idari para cezası uygulanacak.

Bununla bir arada, ön ödemeli konut satış mukaveleleri ile devre tatil ve uzun vadeli tatil hizmeti mukavelelerine ait kararlara karşıt her bir süreç başına 2 bin 282 lira idari para cezası uygulanacak. Ön ödemeli konut satış mukavelesiyle satılmış olup 36 ay içinde teslim edilmeyen konut başına ceza ölçüsü ise 45 bin 728 lira olarak belirlendi.

Yapı ruhsatı almadan ön ödemeli olarak tüketicilerle konut ve devre tatil satım mukaveleleri imzalayıp kuran satıcılara, tüketicilerle iş yeri dışında kurulan mukavele yapabilmek için Ticaret Bakanlığından yetki evrakı almayan satıcılara, tıpkı biçimde Ticaret Bakanlığından alınması gereken satış sonrası hizmet yeterlilik evrakını almayan üretici ve ithalatçılara 228 bin 653 lira idari para cezası verilecek.

You may also like