Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinde Değişiklik

YÖNETMELİK Sıhhat Bakanlığından: TIPTA VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK …

By

YÖNETMELİK

Sıhhat Bakanlığından:

TIPTA VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

UNSUR 1 – 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin 11 inci unsurunun 4 üncü fıkrası aşağıdaki formda değiştirilmiştir.

“(4) Uzmanlık öğrencileri, uzmanlık eğitimi uygulamasından sayılmayan işlerde görevlendirilemez. Fakat sarsıntı, sel baskını, salgın hastalık üzere olağandışı ve hizmetin olağan olarak sürdürülemediği hallerde uzmanlık öğrencileri, hekimlik misyonlarını yürütmek üzere eğitim gördüğü kurumda yahut birebir vilayet içerisindeki sıhhat tesislerine 3 aylık mühletler halinde bir yıl içinde en fazla iki kere görevlendirilebilir. Bu vazifelerde geçen müddetler eğitim müddetinden sayılır. Fakat üstte sayılan haller nedeni ile tezini yetiştiremeyen ve çekirdek eğitim müfredatındaki yetkinliklerini kazanamayan uzmanlık öğrencilerine program yöneticisinin önerisi üzerine eğitim kurumunun akademik heyeti kararı ile 6 aya kadar mühlet uzatımı verilebilir.”

UNSUR 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

HUSUS 3 – Bu Yönetmelik kararlarını Sıhhat Bakanı yürütür.

You may also like