Ticari Hava Taşıma İşletmeleri Yönetmeliği (SHY-6A)’nde Değişiklik

YÖNETMELİK Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden: TİCARİ HAVA TAŞIMA İŞLETMELERİ YÖNETMELİĞİ (SHY-6A)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR …

By

YÖNETMELİK

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden:

TİCARİ HAVA TAŞIMA İŞLETMELERİ YÖNETMELİĞİ (SHY-6A)’NDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

HUSUS 1 – 16/11/2013 tarihli ve 28823 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ticari Hava Taşıma İşletmeleri Yönetmeliği (SHY-6A)’ne 50 nci husustan sonra gelmek üzere aşağıdaki ek unsur eklenmiştir.

“Küresel salgın durumunda müddet uygulamaları

EK HUSUS 1 – (1) Dünya Sıhhat Örgütü tarafından global salgın olarak ilan edilen durumlarda, uçuşlara orta verilmesi ya da uçuşların büsbütün durdurulması halinde, bu Yönetmeliğe nazaran ruhsatlandırılmış havayolu ve hava taksi işletmelerine ait olarak bu Yönetmelik kapsamında belirlenen ve ruhsatın geçerlilik şartlarını etkileyen müddetler İnceleme Kurulu tarafından uzatılabilir.

(2) Birinci fıkrada belirtilen durumda uçuşlara orta verilmesi ya da uçuşların büsbütün durdurulması halinde, bu Yönetmeliğe nazaran ruhsatlandırılmış havayolu ve hava taksi işletmelerinde, anılan durumun geçerli olduğu mühlet boyunca 45 inci unsurun üçüncü fıkrasında yer alan kaide aranmaz.”

HUSUS 2 – Tıpkı Yönetmeliğe aşağıdaki süreksiz husus eklenmiştir.

“Uyum süreci

SÜREKSİZ UNSUR 3 – (1) Ek 1 inci unsurun ikinci fıkrasında belirtilen muafiyet, 2019 ve 2020 yılları yılsonu ve orta devir mali tablolarını da kapsamak üzere uygulanır.”

HUSUS 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

HUSUS 4 – Bu Yönetmelik kararlarını Sivil Havacılık Genel Müdürü yürütür.

You may also like