Terörizmi finanse edene ağır ceza

Milliyet’ten Ayşegül Kahvecioğlu’nun haberine nazaran: Teklifte yer alan birtakım değerli düzenlemeler şöyle: Birleşmiş Milletler Güvenlik …

By

Milliyet’ten Ayşegül Kahvecioğlu’nun haberine nazaran: Teklifte yer alan birtakım değerli düzenlemeler şöyle:

Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu (BMGK) kararlarında yer alan ya da bunlar tarafından denetim edilen ya da bunların ismine yahut hesabına hareket eden kişi yahut kuruluşlara fon toplanması, sağlanması, Türkiye’de iş iştirakine girmesi yasak olacak. BMGK kararlarında yasaklanan nükleer, balistik füze programları yahut öbür faaliyetlerle ilgili olarak tertipler faydasına her türlü fon toplanması yahut sağlanması da yasak olacak. Yasaklara karşıt hareket edenler, 1 ila 5 yıl mahpus yahut isimli para cezası ile cezalandırılacak.

BMGK tarafından müsaade verilen haller dışında ilgili kararlarda belirtilen unsur, gereç ve ekipmanın ithali, ihracı, transiti ve teknolojinin transferi yahut nükleer faaliyetlere ya da nükleer silah atma sistemlerinin geliştirilmesine katkı sağlanması yahut takviye verilmesi yasak olacak. Bu yasağa alışılmamış hareket edenler ise 2 ila 8 yıl mahpus cezasına çarptırılacak.

Kelam konusu kişi ve kuruluşların Türkiye’de bulunan malvarlıkları ile deniz ulaşım araçları dondurulacak. Bu kişi ve kuruluşların “yasaklı süreç ve faaliyetlerde bulunduklarına ait makul sebeplerin” varlığı halinde de Türkiye’deki malvarlıkları Cumhurbaşkanı kararıyla gecikmeksizin dondurulacak. Kararın gereğini yerine getirmeyen yahut yerine getirmekte ihmal yahut gecikme gösteren bireylere, 6 ay ila 2 yıl mahpus yahut isimli para cezası verilecek. Bu kabahatlerin kamu misyonunun sağladığı nüfuz berbata kullanılmak suretiyle işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılacak.

Teklif ile Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun’da yer alan “malvarlığı” tarifi milletlerarası alanda kabul görmüş tanımlar ile uyumlu hale getiriliyor.

Teklifle kabahatten kaynaklanan malvarlığı bedellerinin aklanması ve terörizmin finansmanı ile çaba kapsamında, internet ortamında müsaadesiz yardım toplanmasının engellenmesi ile toplumda var olan yardımlaşma hissinin istismar edilmesinin önlenmesi hedefiyle valilik yahut İçişleri Bakanlığının talebi üzerine hakim kararıyla internet ortamında müsaadesiz yardım toplama faaliyetlerine ait içeriğe erişimin engellenmesi kararı verilebilmesine imkan tanınıyor. İnternetten müsaadesiz yardım toplandığının tespiti halinde içeriklere erişim mahzuru getirilecek.

Müsaadesiz yardım toplayanlara mevcut maddede 700 TL olan para cezası, 5 bin ila 100 bin TL’ye çıkarılacak. İnternet ortamında müsaadesiz yardım toplanması halinde ise ceza 10 bin ila 200 bin TL olacak. Müsaadesiz yardım toplanmasına yer ve imkan sağlayanlar da, uyarılmalarına karşın bu faaliyeti sonlandırmazsa 5 bin TL para cezası ile cezalandırılacak. Müsaade verilen yer dışında yardım toplayanlara ise 5 bin ila 20 bin TL para cezası kesilecek.

Belirlenen asıllara ters olarak yurt dışına yardım yapan sorumlu şura üyeleri, 5 bin ila 100 bin TL cezaya çarptırılacak.

Müsaadesiz toplanan mal ve paralara el konularak mülkiyeti kamuya geçirilecek.

Affa uğramış olsa bile Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında yer alan kabahatler ile TCK’daki uyuşturucu yahut uyarıcı husus imal ve ticareti ve hatadan kaynaklanan malvarlığı pahalarını aklama kabahatlerinden mahkum olanlar, derneklerin genel konsey dışındaki organlarında misyon alamayacak.

Dernekler, İçişleri Bakanı yahut mülki yönetim amirinin görevlendirmesiyle kamu vazifelileri tarafından denetlenebilecek.

You may also like