Terör örgütleri dernekleri kullanamayacak: TBMM’de kabul edildi

Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu’nun kitle imha silahlarının yayılmasının ve terörün finansmanının önlenmesine yönelik yaptırım kararlarının …

By

Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu’nun kitle imha silahlarının yayılmasının ve terörün finansmanının önlenmesine yönelik yaptırım kararlarının uygulanmasına ait yol ve temelleri düzenleyen kanun teklifi Meclis Genel Şurası’nda kabul edildi. Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesi Yasası şu değişiklikleri içeriyor:

FAALİYETİ DURDURULABİLECEK

Terörizmin finansmanı, uyuşturucu ve uyarıcı husus imal ve ticareti ve hatadan kaynaklanan mal varlığı kıymetlerini aklama kabahatinden mahkum olanlar dernek yöneticisi olamayacak. Tekrar bu kabahatlerden haklarında dava açılan dernek yöneticileri, İçişleri Bakanı tarafından vazifeden uzaklaştırılacak. Bu önlem kâfi olmazsa derneğin faaliyeti süreksiz olarak durdurulacak ve derhal mahkemeye başvurulacak. Mahkeme, dernek üyeleri ortasından ve dışarda kayyum ataması yapabilecek.

MAL VARLIĞI DONDURULACAK

Yargı kararıyla terör örgütü olduğu mutlaklaşan örgütlere ve üyelerine terörizmin finansmanı kapsamında fon sağlayan ya da yardım toplayan kişi, kuruluş yahut tertiplerin Türkiye’deki mal varlığı dondurulabilecek. Mal varlığının dondurulmasına ait karar 48 saat içinde mahkemeye bildirilecek. Mahkeme, 5 gün içinde kararın devamına ya da kaldırılmasına ait karar verecek. Mahkemenin kararlarına itiraz edilebilecek.

MÜSAADESİZ YARDIMA ERİŞİM MAHZURU

Terör örgütlerinin, hem kendilerine örgüt üyesi devşirme hem de finans sağlamada kullandığı internet ortamındaki müsaadesiz yardımlara karşı artık daha süratli adımlar atılacak. İnternet üzerinden müsaadesiz yardım toplayanlara erişim pürüzü getirilecek. Buna uymayanlara 200 bin liraya kadar para cezası kesilebilecek. Yurt dışı yardımları yapılmadan evvel dernekler tarafından mülki yönetim amirliğine bildirilecek. Bu bildirim sadece bilgi maksatlı olup yardımın yapılmasına pürüz teşkil etmeyecek.

Sıkı kontrol

Türkiye genelinde 124 bin civarında dernek olması ve kâfi sayıda dernek denetçisi olmaması nedeniyle faal bir biçimde kontrol yapılamadığı belirtiliyor. Kanunla, belirlenecek kamu görevlilerinden şahıslarla bu kontrolün en geç 3 yılda bir yapılmasına imkan tanınıyor. Böylelikle yalnızca tabelada dernek olan, art planda ise teröre insan kaynağı sağlama ve adapsız bağış toplayan kelamda dernekler tespit edilerek gereği yapılacak.

Osman Özgan

You may also like