TBMM Başkanlığı İdari Teşkilatı Vazifede Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

YÖNETMELİK Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığından: TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI MİSYONDA YÜKSELME VE UNVAN …

By

YÖNETMELİK

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığından:

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI

MİSYONDA YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

HUSUS 1 – 28/6/2013 tarihli ve 28691 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı Vazifede Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 5 inci hususunun birinci fıkrasının (a) bendinin (1) ve (3) numaralı alt bentleri ile ikinci fıkrasında yer alan “restoratör,” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

HUSUS 2 – Birebir Yönetmeliğin 12 nci hususunun üçüncü fıkrasında yer alan “, Türkiye ve Orta Doğu Amme Yönetimi Enstitüsüne” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

UNSUR 3 – Birebir Yönetmeliğin 13 üncü hususunun ikinci fıkrasında yer alan “restoratör,” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

UNSUR 4 – Tıpkı Yönetmeliğin 17 nci unsurunun beşinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

HUSUS 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

UNSUR 6 – Bu Yönetmelik kararlarını Türkiye Büyük Millet Meclisi Lideri yürütür.

You may also like