Taşıt borcuna yapılandırma kolaylığı

Hürriyet’ten Sevinç Karanfil’in haberine nazaran: Vergi borçlarının yapılandırılmasında son müracaat tarihi 31 Aralık’ta doluyor. Gelir …

By

Hürriyet’ten Sevinç Karanfil’in haberine nazaran: Vergi borçlarının yapılandırılmasında son müracaat tarihi 31 Aralık’ta doluyor. Gelir Yönetimi Başkanlığı bu ay sonuna kadar müracaat yapılabilecek olan vergi yapılandırmasına ait bir iç genelge yayımlayarak açıklamalarda bulundu. Motorlu taşıtlar vergisi (MTV) yahut taşıtla bağlantılı idari para cezaları için maddeden yararlanmak isteyen mükelleflerin taşıtlarının, bulundukları vilayet dışında bir vergi dairesine kayıtlı olması durumunda, bulundukları vilayetteki ya da ilçedeki motorlu taşıtlar vergisini tahsile yetkili vergi dairelerine başvurabilecekler. Mükelleflerin müracaat mühleti içinde bu taleplerinden vazgeçmeleri ya da ödeme seçeneklerini değiştirmeleri mümkün olabilecek. Gelir Yönetimi Başkanlığı’nın internet adresi (www.gib.gov.tr) yahut e-devlet (www.turkiye.gov.tr) üzerinden yapılan müracaatlardan, vazgeçme yahut ödeme seçeneği değiştirme taleplerinin bağlı olunan vergi dairesine yazılı formda direkt ya da posta yoluyla yapılması gerekecek.

VERGİ DAİRESİ GÖNDERECEK

Yayımlanan iç genelgeye nazaran, motorlu taşıtlar yahut taşıtla ilgili yapılandırma başvurusu bulunulan vilayetteki vergi dairesine yapıldıktan sonra bu müracaatlar vergi dairesi tarafından evrak kaydı yapıldıktan sonra taşıtın bağlı olduğu vergi dairesine gönderilecek. Taşıtın kayıtlı olduğu vergi dairesince müracaat dilekçesinin alınması üzerine bu müracaatlara ait olarak tanımlanan evrak kodu ile evrak kaydı yapılacak ve alacak yapılandırılarak ödeme planı hazırlanacak. Borçlular, ödeme planlarını Gelir Yönetimi Başkanlığı internet adresi (www.gib.gov.tr) üzerinden yahut bağlı bulundukları vergi dairelerinden alabilecekler.

YAKALAMA ŞERHİ

7256 sayılı yasaya müracaatta bulunan mükellefler hakkında yasa kararlarını ihlal etmedikleri sürece bu borçlarına yönelik mal varlığı araştırması yapılmayacak, daha evvel başlanılmış olup sonuçlanmamış mal varlığı araştırmalarına da son verilecek. Öte yandan, kelam konusu bireylerin bu borçları nedeniyle cebren tahsil süreçleri yapılmayacak. 7256 sayılı yasanın yayımlandığı 17 Kasım 2020 tarihinden evvel uygulanmış hacizler ve bu hacizlere dayanılarak başlatılan satış süreçleri durdurulacak. Yapılan takipler sonucunda motorlu taşıtlar hakkında trafik sicillerine konulan hacizler kalmak kaydıyla yakalama şerhleri kaldırılacak ve talep edilmesi durumunda araçlar sahiplerine iade edilecek.Yasanın yayımlandığı 17 Kasım 2020 tarihinden evvel emanet hesaplarında bulunan fiyatlar ile haczedilerek vergi dairesi hesaplarına aktarılan meblağlar borçlara mahsup edilecek, kalan bir borcun bulunması halinde, bakiye borç için yasa kararlarından yararlanılabilecek. Fakat, mükellef hakkında uygulanan hacizlere istinaden, yasa yayımı tarihinden sonra yapılan cebren tahsilatlar, mükelleflerin yasa kararlarından yararlanmak üzere müddetinde müracaatta bulunmaları halinde, müracaat tarihine bakılmaksızın, yasa kararına nazaran yapılandırılan ve ödenmesi gereken fiyata, birinci taksitten başlamak üzere mahsup edilecek.

MAHPUSTA OLANLAR NASIL BAŞVURACAK?

Tutuklu yahut hükümlü olan mükelleflerin maddeden yararlanmaya ait dilekçelerinin ceza infaz kurumu kayıtlarına alındığı tarihin müracaat tarihi olarak temel alınması, bu tarihin belirli olmaması durumunda ceza infaz kurumunun ilgili dilekçeyi vergi dairesine göndermesine ait yazının tarihinin temel alınması gerekecek. Yurtdışında bulunan mükellefler faks yoluyla müracaatta bulunmaları halinde, kelam konusu müracaatları kabul edilecek.

You may also like