Taksitle konut eşyası alımlarında taksit mühletleri azaltıldı

Perakende Ticarette Uygulanacak Prensip ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte, 26 aralık 2020 tarihi itibariyle değişiklik yapıldı. Yapılan …

By

Perakende Ticarette Uygulanacak Prensip ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte, 26 aralık 2020 tarihi itibariyle değişiklik yapıldı. Yapılan değişikliğe nazaran; senet kullanılarak yapılan taksitli alışverişlerde
1- Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve elektrikli konut aletleri üzere elektrikli eşya satışlarında taksit müddeti 18 aydan 12 aya düşürüldü.
2- Mobilya alımlarında taksit mühleti 18 aydan 12 aya düşürüldü.
3- Görüntü, kamera ve ses sistemi üzere elektronik eşya ile fiyatı 3 bin 500 Liranın üstünde olan televizyon satışlarında taksit müddeti 6 aydan 4 aya düşürüldü.
4- Tablet bilgisayar satışlarında taksit müddetinde bir değişiklik yapılmadı, 6 ay olarak uygulanmaya devam edilecek.
5- Kuyumcularda, basılı ve külçe halinde olmayan kuyum satışlarında taksitlendirme mühleti 8 aydan 6 aya düşürüldü.

İŞTE RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN DÜZENLEMENİN ESKİ VE YENİ KARARLARI

ESKİ KARAR
Unsur 12/B – (1) Perakende işletmelerce; mal yahut hizmet satışı sonrası belirli bir fiyat karşılığı borcun taksitlendirilmesi yahut ödemenin ertelendiği periyotlar de dahil olmak üzere, değerli evrak düzenlenerek yahut düzenlenmeksizin gerçekleştirilecek taksitli mal ve hizmet satışlarında taksitlendirme müddeti on iki ayı geçemez.
(2)Birinci fıkradaki mühlet;
a) Fiyatı üç bin beş yüz Türk Lirasının üstünde olan cep telefonu satışlarında üç ay,
b) Görüntü, kamera ve ses sistemi üzere elektronik eşya ve tablet bilgisayar satışları ile fiyatı üç bin beş yüz Türk Lirasının üstünde olan televizyon satışlarında altı ay,
c) Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve elektrikli konut aletleri üzere elektrikli eşya satışları ve mobilya satışları ile havayolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt içine ait harcamalarda on sekiz ay,
olarak uygulanır.
(3) Perakende işletmelerce basılı ve külçe halinde olmayan kuyum satışlarında taksitlendirme müddeti sekiz ayı geçemez. Başka kuyum satışlarında taksitlendirme yapılamaz.

YENİ KARAR
UNSUR 1 – 6/8/2016 tarihli ve 29793 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Perakende Ticarette Uygulanacak Prensip ve Kurallar Hakkında Yönetmeliğin 12/B unsurunun ikinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri aşağıdaki formda, üçüncü fıkrasında yer alan “sekiz” ibaresi “altı” olarak değiştirilmiştir.
“b) Görüntü, kamera ve ses sistemi üzere elektronik eşya satışları ile fiyatı üç bin beş yüz Türk Lirasının üstünde olan televizyon satışlarında dört ay, tablet bilgisayar satışlarında altı ay,
c) Havayolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt içine ait harcamalarda on sekiz ay,”
UNSUR 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
UNSUR 3 – Bu Yönetmelik kararlarını Ticaret Bakanı yürütür.

You may also like