Süreksiz barınma merkezlerine ilişkin harcamalara ait düzenleme

Süreksiz barınma merkezlerinin işletilmesi ve yönetilmesi emeliyle Göç Yönetimi Genel Müdürlüğü bütçesinden ayrılacak süreksiz barınma merkezleri …

By

Süreksiz barınma merkezlerinin işletilmesi ve yönetilmesi emeliyle Göç Yönetimi Genel Müdürlüğü bütçesinden ayrılacak süreksiz barınma merkezleri ödeneği, özel hesaba aktarılarak kullanılacak.

“Geçici Barınma Merkezlerinin İşletilmesi ve Yönetilmesi Gayesiyle Tefrik Edilen Ödeneğin Özel Hesaba Aktarılması, Harcanması, Muhasebeleştirilmesi, Denetlenmesi ve Alımlara Ait Adap ve Temeller Hakkında Yönetmelik” Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yönetmelik, Göç Yönetimi Genel Müdürlüğü, kamu kurum ve kuruluşları ile mahalli yönetimlerin süreksiz barınma merkezlerinde yapılacak iş ve süreçlere ait özel hesaplardan yapacakları mal ve hizmet alımları ile üretim işlerini, bu kapsamda çalıştırılanlara yapılacak ödemeler ile başka sarfiyatlar ve bunlara ait iş ve süreçleri kapsıyor.

Buna nazaran, Süreksiz Müdafaa Yönetmeliği kapsamındaki süreksiz barınma merkezlerinin işletilmesi ve yönetilmesi emeliyle Genel Müdürlük bütçesinde süreksiz barınma merkezleri ödeneği ayrılacak.

Genel Müdürlük bütçesinde sarfiyat kaydedilmek suretiyle, kamu sermayeli bankalarda açılabilecek “özel hesaba” aktarılarak kullanılacak bu kaynaktan, Genel Müdürlükçe uygun görülen hallerde, kamu kurum ve kuruluşları ile mahalli yönetimlerin özel hesaplarına süreksiz barınma merkezlerine ilişkin iş ve süreçlerde kullanılmak üzere Genel Müdürlük Komitesinin kararıyla aktarma yapılabilecek.

Başka kamu kurum ve kuruluşları ile mahalli yönetimler de süreksiz barınma merkezlerinin yönetilmesi ve işletilmesi emeliyle Genel Müdürlük özel hesabına aktarma yapabilecek.

Özel hesap, 6458 sayılı “Yabancılar ve Milletlerarası Muhafaza Kanunu” ilgili unsurunda belirlenen emeller ve bu yönetmelikte belirtilen metot ve temeller doğrultusunda kullanılacak.

Kamu kurum ve kuruluşları ile mahalli yönetimler, mali yıl içerisinde özel hesaplardan yaptıkları harcamaları, gerçekleştirdikleri faaliyetleri ve mali yıl sonu prestijiyle hesap bilgilerini bir sonraki yılın ocak ayı sonuna kadar Genel Müdürlüğe bildirmekle yükümlü olacak.

Kamu kurum ve kuruluşları ile mahalli yönetimler, harcamanın yapıldığı ayı takip eden ayın 15’ine kadar da aylık bildirim yapmakla yükümlü olacak.

– Kalan para bir sonraki yılın hesabına aktarılacak

Özel hesapta kalan fiyatlar, ilgili hesap Tek Hazine Kurumlar Hesabı Uygulaması kapsamına alınana kadar bir sonraki yıl özel hesabına devredilecek.

Genel Müdürlük özel hesabından kamu kurum ve kuruluşları ile mahalli yönetimlerin özel hesaplarına aktarılan fiyatlardan kullanım maksadı gerçekleştikten sonra kalan meblağlar ile kullanım maksadı kalmadığı Genel Müdürlükçe bedellendirilen fiyatlar, Genel Müdürlük özel hesabına iade edilecek.

– Harcamalarda izlenecek prosedürler

Genel Müdürlük özel hesabından yapılacak harcamalar, Genel Müdürlük Kurulu tarafından gerçekleştirilecek.

Süreksiz barınma merkezi idaresi tarafından süreksiz barınma merkezleriyle ilgili iş ve süreçlere ait yapılacak harcamalar, bu yönetimler bünyesinde oluşturulacak süreksiz barınma merkezi kurulları tarafından yapılacak.

Genel Müdürlükçe uygun görülen hallerde kamu kurum ve kuruluşları ile mahalli yönetimlerin özel hesaptan yapacağı harcamalar ise ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının üst yöneticileri ile ilgili mahalli yönetimin en üst amiri tarafından oluşturulacak kurul tarafından açık ihale yoluyla gerçekleştirilecek.

– Merkezlerde barınanlara nakit ödeme yapılmasında Genel Müdürlük müsaadesi aranacak

Özel hesapta yer alan fiyatlar, ilgili hesap Tek Hazine Kurumlar Hesabı Uygulaması kapsamına alınana kadar 810 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Haznedarlığı Yönetmeliğine uygun olarak kamu sermayeli bankalar vasıtasıyla mali piyasaların ekonomik kaidelerine uygun olarak nemalandırılabilecek. Bu biçimde elde edilen gelirler ile promosyon yahut diğer isimler altında bankalarca sağlanan kaynaklar da bu yönetmelik çerçevesinde kullanılacak.

Süreksiz barınma merkezinde barınanlara nakit ödemede bulunulması Genel Müdürlüğün müsaadesine bağlı olacak.

Bu yönetmelik kapsamındaki yapılacak alım süreçlerinde açık ihale adabı, pazarlık yolu ile direkt temin metodu kullanılacak. Aciliyet arz etmeyen, kitlesel akın devrinde olmayan ve alım süreci nedeniyle alımın gecikmesinin süreksiz barınma merkezinin işletilmesinde aksaklığa neden olmayacağı hallerde açık ihale adabının kullanılması temel olacak.

Süreksiz barınma merkezlerinin faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi sırasında gereksinim duyulan mal ve hizmet alımları ile üretim işleri protokol yapılmak suretiyle kamu kurum ve kuruluşları, Türk Kızılay, kamu faydasına çalışan dernekler ve Genel Müdürlük yahut vilayet müdürlüğünce uygun görülen sivil toplum kuruluşlarından bedelsiz sağlanabilecek.

You may also like