Su abonelik hizmetleri elektronik ortama alınıyor

Resmi Gazetede yayımlanan düzenlemeye nazaran, belediyeler, su ve kanalizasyon birinci abonelik başvurusu, devretme, kapatma ve ödeme süreçlerini …

By

Resmi Gazetede yayımlanan düzenlemeye nazaran, belediyeler, su ve kanalizasyon birinci abonelik başvurusu, devretme, kapatma ve ödeme süreçlerini 31/12/2021 tarihine kadar elektronik ortama taşıyacak. İşte 24 Aralık 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan düzenleme…

YÖNETMELİK

Etraf ve Şehircilik Bakanlığından:

BELEDİYE SU VE KANALİZASYON HİZMETLERİNDE UYULACAK YÖNTEM VE TEMELLERE AİT YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

UNSUR 1 – 3/4/2012 tarihli ve 28253 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Belediye Su ve Kanalizasyon Hizmetlerinde Uyulacak Yordam ve Asıllara Ait Yönetmeliğin 7 nci unsurunun başlığı “Su ve kanalizasyon hizmetlerinin elektronik ortamda yürütülmesi ve buna ait dataların elektronik ortamda tutulması” halinde değiştirilmiş, birebir hususun ikinci fıkrası aşağıdaki biçimde değiştirilmiş ve birebir hususa aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(2) Belediye ve bağlı kuruluşları; birinci abonelik başvurusu, devretme, kapatma ve ödeme süreçlerinin elektronik ortamda yapılması ve sonucun ilgilisine elektronik ortamda iletilmesine yönelik teknik ve idari önlemleri alır ve hizmetlerin e-Devlet Kapısına entegrasyonunu sağlar.”

“(4) Elektronik ortamda yapılan birinci abonelik başvurusu ve devretme süreçleri için belediye ve bağlı kuruluşları tarafından aboneler ile uzaklıklı mukaveleler yapılır. Aralıklı kontrat kararlarının yürürlüğe konulabilmesi için birinci abonelik tesisi süreçleri için belirlenmiş olan bedellerin ödenmiş yahut taksitlendirilmiş olması, devretme süreçleri için ise belirlenmiş olan bedellerin ödenmiş olması kuraldır.

(5) Elektronik ortamda yapılan abonelik kapatma süreçleri için belediye ve bağlı kuruluşları tarafından abone sayacındaki denetimler yapılır, varsa kapama endeksi girilir. Abonelik kapatma süreçlerinin gerçekleşmesi için abonedeki tüm borcun ve kapatma süreçleri için belirlenen fiyatların ödenmesi koşuldur.

(6) Belediye ve bağlı kuruluşları 27/11/2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Aralıklı Kontratlar Yönetmeliği kapsamında ön bilgilendirme formu ile 24/3/2016 tarihli ve 6698 sayılı Ferdî Dataların Korunması Kanunu ve ilgili mevzuatı kapsamında Ferdî Bilgilerin Korunması Kanunu aydınlatma metnini müracaat yapan gerçek ve hukukî bireyler ile paylaşır.”

UNSUR 2 – Birebir Yönetmeliğe aşağıdaki süreksiz unsur eklenmiştir.

“Mesafeli kontrat uygulamalarına ahenk

SÜREKSİZ UNSUR 2 – (1) Bu Yönetmelikte aralı kontrat için öngörülen konulara ait gerekli her türlü idari, teknik ve hukuksal düzenlemeler 31/12/2021 tarihine kadar gerçekleştirilir.”

HUSUS 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

UNSUR 4 – Bu Yönetmelik kararlarını Etraf ve Şehircilik Bakanı yürütür.

You may also like