SPK, gayrimenkul değerleme hizmetlerine ait tarifeyi belirledi

Sermaye Piyasası Kurulunca (SPK) belirlenen gayrimenkul değerleme hizmetlerine ait tarife kapsamında, brüt metrekaresi 250’yi aşmayan konut, ofis …

By

Sermaye Piyasası Kurulunca (SPK) belirlenen gayrimenkul değerleme hizmetlerine ait tarife kapsamında, brüt metrekaresi 250’yi aşmayan konut, ofis yahut ofisler için değerleme fiyatı 738 lira olacak.

SPK’nın, Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği üyelerinin vereceği değerleme hizmetlerine ait kararı, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Karar kapsamında, birlik üyelerinin 2021’de baz alacağı gayrimenkul değerleme taban fiyat tarifesi ve uygulama asılları belirlendi.

Buna nazaran, Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği üyelerinin müşterilerine vereceği değerleme hizmetleri karşılığında tahsil edilecek fiyatlarda, karar kapsamında belirlenen taban fiyat tarifesi uygulanacak. Kelam konusu fiyatlar taban nitelikte olup, taraflarca işin özelliğine nazaran daha yüksek bir fiyat belirlenebilecek.

Belirlenen taban fiyat ve masraf fiyatları yalnızca verilecek değerleme hizmetine ait olacak.

Hizmetin verilmesi için gereken ulaşım masrafları ile mecburî bilgi ve evrakların temininde, resmi kurumlara yapılan harç ve gibisi ödemeler, gayrimenkul bilgi merkezi hissesi, KDV ve öbür vergiler üzere ek fiyat ve masraflar tahsil edilecek minimum fiyata dahil olmayacak, ayrıyeten ödenecek.

Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü’ne (TKGM) ödenecek fiyatlar müşteriden talep edilecek. TKGM sorgulamasının birlik vasıtasıyla yapılması halinde ek bir fiyat talep edilirse, bu fiyat gayrimenkul değerleme kuruluşu tarafından ödenecek, müşteriye yansıtılmayacak.

– Rapor başına 4 lira gayrimenkul bilgi merkezi hissesi eklenecek

Taban fiyat tarifesi uygulanarak hesaplanacak değerleme hizmetlerine ait fiyatlara, değerleme raporu başına 4 lira gayrimenkul bilgi merkezi hissesi eklenecek. Kelam konusu meblağlar Merkezi Kayıt Kuruluşu Gayrimenkul Bilgi Merkezi AŞ’ye ödenecek.

Değerleme hizmetleri karşılığında tahsil edilecek fiyat ve masraflar, verilecek hizmet sonucunda takdir edilecek pahalar yahut değerleme raporunun teslim müddetiyle ilişkilendirilemeyecek.

Değerleme fiyatlarının, değerleme işi başlamadan evvel belirlenmesi gerekecek.

Üyelerin vereceği değerleme hizmetleri için işbu temellerle belirlenen fiyatların ödenmesi; değerleme hizmetine mevzu varlığın alım satımının gerçekleşmesi, bu varlıkla ilgili bir kredi alım sürecinin tamamlanması da dahil olmak üzere hizmetin verilmesi dışında rastgele bir kaideye bağlanamayacak.

– Tarifede belirlenen fiyatlarda indirim uygulanamayacak

Tarifede belirtilen brüt metre kare büyüklüklerinin belirlenmesinde Belediye İmar Yönetmelikleri dikkate alınacak.

Değerleme konusu, gayrimenkulün tapuda kayıtlı niteliği ile fiili kullanım niteliği ortasında bir fark varsa ve bu fark nedeniyle ilgili gayrimenkul tarifede yer alan kümelerin birden fazlasının kapsamına giriyorsa fiyatın belirlenmesinde yüksek olan fiyat kümesi dikkate alınacak.

Birlik üyelerinin, değerleme hizmetini tümüyle öbür bir birlik üyesinden dışarıdan hizmet alım yoluyla gerçekleştirebilmeleri fakat müşterileriyle yapacakları değerleme hizmeti mukavelesinde buna müsaade veren bir karar bulunması koşuluyla mümkün olacak.

Bu kapsamda ödenecek fiyat ve masraflar ile bunların ödenmesine ait asıllar, değerleme hizmeti veren birlik üyesi ile dışarıdan hizmet sağlayan birlik üyesi ortasında yapılacak yazılı mukavelede evvelden belirlenecek.

Heyetçe yetkilendirilmiş gayrimenkul değerleme şirketleri tarafından verilen tüm değerleme hizmetlerinde, ihale yahut benzeri prosedürlerle tarifede belirlenen fiyatlarda indirim uygulanamayacak. Değerleme hizmetlerine destek olan yazılı kontratlar de işbu asıllara ters olamayacak.

– Brüt metrekare bazında değerleme fiyatları

Tarife kapsamında, 2021’de brüt metrekareye nazaran uygulanacak değerleme fiyatı imarlı yahut imarsız bağ, bahçe, tarla, tarım alanı, özel orman için 791 lira ile 1.110 lira ortasında değişecek. Kelam konusu fiyat, yerlerde 1.033 lira ila 2 bin lira ortasında uygulanacak.

Değerleme fiyatı, dükkan, plaza ve iş merkezlerinde 100 metrekareye kadar olanlar için 810 lira, 101-500 metrekare ortası değişenlerde ise 959 lira seviyesinde uygulanacak. Metrekaresi 20 bini aşan dükkan, plaza ve iş merkezi için değerleme fiyatı 3 bin 198 liraya kadar çıkarken, yalılar ve eski eser niteliğindeki gayrimenkuller için 4 bin 118 lira olarak alınacak.

Bağımsız kısım niteliği kazanmış konut, ofis yahut ofislerde brüt metrekaresi 250’yi aşmayanlar için değerleme fiyatı 738 lira olacak. Bu fiyat metrekaresi 251 ila 500 ortasında bulunan konut, ofis yahut ofisler için 921 lira seviyesinde belirlenirken, 501’den fazla olanlar için 1.105-2 bin 663 lira bandında değişiklik gösterecek.

Akaryakıt istasyonları için 5 bin 24 lira olarak belirlenen değerleme fiyatları, üretim, depolama, zirai ve sınai nitelikli yapılar için brüt metre karesine nazaran 723 lira ila 6 bin 595 lira ortasında değişecek.

Değerleme fiyatı, AVM, hastane, sıhhat tesisi, okul, otel, motel, pansiyon, konaklama tesisi, kültür tesisi, kütüphane, sinema salonu, tiyatro salonu, stant salonu, şov merkezleri, düğün salonları, nikah daireleri, dini ve askeri tesisler ile spor tesis ve kompleksleri üzere hizmet gayeli kullanılan gayrimenkuller için de brüt metrekaresindeki değişime nazaran 1.553 lira ila 7 bin 537 lira ortasında olacak.

You may also like