Sıhhat harcamaları 2019’da 200 milyar lirayı geçti

Türkiye’de sıhhat harcamaları, 2019’da bir evvelki yıla nazaran yüzde 21,7 artarak 201 milyar 31 milyon liraya yükseldi. Türkiye İstatistik …

By

Türkiye’de sıhhat harcamaları, 2019’da bir evvelki yıla nazaran yüzde 21,7 artarak 201 milyar 31 milyon liraya yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılına ait sıhhat harcamaları istatistiklerini yayımladı.

Buna nazaran, toplam sıhhat harcaması 2019’da bir evvelki yıla nazaran yüzde 21,7 artarak 165 milyar 234 milyon liradan 201 milyar 31 milyon liraya çıktı.

Genel devlet sıhhat harcaması yüzde 22,5 artarak 156 milyar 819 milyon liraya ulaştı. Özel kesim sıhhat harcaması ise yüzde 18,8’lik yükselişle 44 milyar 212 milyon lira olarak kestirim edildi.

Genel devlet sıhhat harcamasının toplam sıhhat harcamasına oranı geçen yıl yüzde 78, özel bölüm sıhhat harcamasının ise yüzde 22 olarak gerçekleşti. Genel devlet ve özel kesimin alt bileşenlerine bakıldığında, 2019’da toplumsal güvenlik kurumu yüzde 51,7, merkezi devlet yüzde 25,6, hane halkları yüzde 16,7, sigorta şirketleri yüzde 2,9, hane halklarına hizmet eden kar hedefi gütmeyen kuruluşlar ile öteki işletmeler yüzde 2,4, mahalli yönetimler yüzde 0,7’lik bir hisseye sahip oldu.

– 13,4 milyar lira yatırım yapıldı

Cari sıhhat harcaması 2019’da bir evvelki yıla nazaran yüzde 21,1 artarak 187 milyar 673 milyon liraya yükseldi. Sıhhat harcamaları kapsamındaki yatırımlar yüzde 30,5 artarak 13 milyar 357 milyon liraya ulaştı.

Toplam sıhhat harcamasının sıhhat hizmeti sunucularına nazaran dağılımı incelendiğinde, birinci üç sıra geçen yıl da değişmedi. Sıhhat hizmetleri ve eserleri satın almak için başvurulan sıhhat kurumları içerisinde en büyük hissesi 2019’da yüzde 48,2 ile hastaneler oluşturdu. Hastaneleri sırasıyla yüzde 25,8 ile perakende satış ve başka tıbbi gereç sunanlar ve yüzde 11,9 ile ayakta bakım sunanlar izledi.

Kişi başına sıhhat harcaması 2018’de 2 bin 30 lira iken, 2019’da yüzde 19,9 artarak 2 bin 434 liraya ulaştı.

Toplam sıhhat harcamasının gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYH) oranı 2018’de yüzde 4,4 iken, 2019’da yüzde 4,7 çıktı. Cari sıhhat harcamasının GSYH’ye oranı ise 2018’de yüzde 4,1 iken, 2019’da yüzde 4,3 olarak kayıtlara geçti.

Hane halkları tarafından tedavi, ilaç ve gibisi emelli yapılan cepten sıhhat harcaması 2019’da bir evvelki yıla nazaran yüzde 17,4 artarak 33 milyar 626 milyon liraya ulaştı. Hane halkı cepten sıhhat harcamasının toplam sıhhat harcamasına oranı 2019’da yüzde 16,7 oldu.

You may also like