Sıhhat çalışanlarını mesai düzenlemesi dışında bırakan kararlar yargıya taşındı

Diyarbakır ve Muğla Vilayet Hıfzıssıhha Heyetleri’nin, tüm kamu çalışanlarına mesai kısıtlaması getirip sıhhat çalışanlarının kapsam dışı …

By

Diyarbakır ve Muğla Vilayet Hıfzıssıhha Heyetleri’nin, tüm kamu çalışanlarına mesai kısıtlaması getirip sıhhat çalışanlarının kapsam dışı bırakılmasına itiraz eden Sağlık-Sen, kararların eşitlik ve hakkaniyete uygun olmadığı gerekçesiyle mahkemeye başvurdu.

Diyarbakır Nöbetçi Yönetim Mahkemesi ve Muğla Yönetim Mahkemelerine sunulan dava dilekçelerinde, sıhhat çalışanlarının öbür kamu kurumlarında çalışanlardan daha fazla çalıştığına vurgu yapılarak bu durumun hukuka muhalif olduğu kaydedildi.

Dilekçede, “İvedilikle yürütmenin durdurulması kararı verilmediği takdirde sıhhat çalışanları, öteki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlardan fazla çalışacak ve bunun karşılığını da alamayacaktır. Her geçen gün sıhhat çalışanlarının aleyhinedir. Bu nedenle yönetimlerin savunması alınmaksızın acilen yürütmenin durdurulması kararı verilmesini talep etmekteyiz” sözleri kullanıldı.

Pandemi önlemleri kapsamında 2 Aralık 2020 tarihinden itibaren esnek mesaiye geçilmiş, kararın uygulaması ise vilayet hıfzıssıhha heyetlerine bırakılmıştı. Diyarbakır ve Muğla Vilayet Hıfzıssıhha Heyetleri da bu münasebetle sıhhat çalışanlarını esnek mesai uygulamasının dışında bırakmıştı.

You may also like