Sıhhat Bakanlığı, 13 bin 589 takımın yer aldığı yer değiştirme duyurusu yayımladı

Sıhhat Bakanlığı Ocak devri yer değiştirme duyurusu yayımlandı. Müracaatlar 25 Aralık 2020 Cuma – 30 Aralık 2020 Çarşamba (saat 18:00’e kadar …

By

Sıhhat Bakanlığı Ocak devri yer değiştirme duyurusu yayımlandı. Müracaatlar 25 Aralık 2020 Cuma – 30 Aralık 2020 Çarşamba (saat 18:00’e kadar) tarihleri ortasında İşçi Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden alınacaktır.

Müracaatlar için toplamda 13 bin 589 takım yer alıyor

2021 YILI OCAK DEVRİ İSTEĞE BAĞLI VİLAYETLER ORTASI YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMA KURASI İLAN METNİ

Sıhhat Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine nazaran 2021 Yılı Ocak Devri İsteğe Bağlı Vilayetler Ortası Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurası 26.01.2021 tarihi Salı günü noter
huzurunda bilgisayar ortamında gerçekleştirilecektir.

Müracaatlar; ekteki takvim çerçevesinde Sıhhat Bakanlığı İdare Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet adresinde (https://yhgm.saglik.gov.tr/) yer alan İşçi Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden e- devlet kapısı kimlik doğrulama sistemi ile giriş yapılarak yapılacak olup münhal takımlar göz önünde bulundurularak en fazla on (10) tercih yapılabilecektir.

Müracaat yapacak adaylar kura takviminde belirtilen tarihler ortasında PBS üzerinden müracaat formunu elektronik ortamda doldurup tercihlerini kaydedip kesinleştireceklerdir. Mutlaklaştırma süreci yapıldıktan sonra müracaat bilgileri ve tercihlerde değişiklik yapılamayacaktır. Kesinleştirilmeyen müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

Katılaştırılan müracaat formu fiziki evrak olarak ayrıyeten gönderilmeyecektir.

1. İstihdam Planlama Kurulu’nun 30.11.2020 tarihinde yapılan toplantısında 2021 Yılı Ocak Devri İsteğe Bağlı Vilayetler Ortası Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurası hakkında alınan karar gereği; bu kurada yerleşip ataması yapılan uzman tabip, uzman (TUTG) ve tabiplerin hala vazife yaptıkları üniteden ayrılmaları halinde İşçi Dağılım Cetveline nazaran doluluk oranının unvan ve branşında %60’ın altına düşmesi durumunda ayrılışları yerlerine atanacak işçinin misyona başlamasından sonra yapılacaktır. Birebir üniteden ayrılacak işçi sayısının birden fazla olması halinde ayrılışlar en yüksek hizmet puanına sahip işçiden başlanarak sırayla yapılacaktır.

Fakat atanma tarihinden itibaren 2 (iki) aylık mühlet içerisinde yerlerine atanacak işçinin vazifeye başlamaması halinde, ayrılışların bu süreyi geçirmeden yapılması sağlanacaktır.

2. Birinci husus kapsamındaki kısıtlamaya tabi işçi hariç olmak üzere 2021 Yılı Ocak Devri İsteğe Bağlı Vilayetler Ortası Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurasında yerleştirilenlerin ayrılışları atanma tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde yapılacaktır. Aksi takdirde bu mühletin sonunda atamaları iptal edilecektir. Lakin 30 (otuz) gün içerisinde ayrılamayacaklarına dair yasal mazeretlerini belgelendirmeleri halinde atamaları iptal edilmeyecektir.

3. Sıhhat hizmetinin aksamaması ve tesirli işçi planlaması yapılabilmesi için kura son müracaat tarihi itibariyle takımının bulunduğu vilayette son atanma tarihinden itibaren fiilen en az 2 yıl çalışmış olan işçinin müracaatları kabul edilecektir.

4. Devlet Hizmeti Yükümlüsü olarak atanan işçi için DHY’sini tamamlamış olmak kaidesiyle atandığı vilayette 2 yıl çalışmış olma kuralı aranmayacaktır.

5. a) Bu kuraya müracaat edecek işçi sırf vilayetler ortası tercih yapabilecektir.

b) Fakat hala takımının bulunduğu ile eş, sıhhat ve tahsil mazereti ile atananlar misyon yaptığı vilayette fiilen (2) iki yıl çalışmış olması kaidesiyle müracaatını yapabilecektir. Bu kapsamda tercih yapanların takımının bulunduğu ile eş, sıhhat ve tahsil mazereti ile atanmadıklarının tespiti halinde; hala bulunduğu ile yaptığı tercihler silinerek öteki tercihleri dikkate alınacaktır. Kuraya sehven alınıp bulunduğu ile yerleşmesi halinde atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış ise de iptal edilecektir.

6. a) Kuraya başvuran çalışanın yerleştirme süreçleri 01.01.2021 tarihine nazaran hesaplanan ve ilan edilen hizmet puanları temel alınarak yapılacaktır.

b) Kuraya başvuran işçinin hizmet puanlarına itirazları PBS üzerinden alınacaktır.

c) Alınan itirazlar kıymetlendirilerek PBS üzerinden ilan edilecek olup yerleştirme süreci tekrar hesaplanan hizmet puanlarına nazaran yapılacaktır.

7. İnceleme sonucunda uygun görülmeyen müracaatlar, ret münasebetleri ile birlikte tebligat yerine geçmek üzere PBS üzerinden ilan edilerek, elektronik ortamda itirazlar alınacak ve sonuçları PBS üzerinden ilan edilecektir.

8. Kura son müracaat tarihinden sonra müracaat kabul edilmeyecektir.

9. 2020 Yılı Ocak Periyodu İsteğe Bağlı Vilayetler Ortası Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurası ve 2020 Yılı Haziran Devri İsteğe Bağlı Vilayetler Ortası Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurası sonucu yerleşen çalışanın bu kuraya müracaatları kabul edilmeyecektir.

10. Kura son müracaat tarihi itibariyle son 1 (bir) yıl içinde Sıhhat Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 16, 19, 20, 21, 26. ve 31. hususlarına nazaran ataması yapılan çalışandan atama kararını kendi talepleriyle iptal ettirenlerin bu kuraya müracaatları kabul edilmeyecektir.

11. Uzman Tabip, Uzman Diş Tabibi, Sıhhat Memuru, Sıhhat Teknisyeni ve Sıhhat Teknikeri takımında çalışanlar, hala çalıştıkları unvan ve branşlarında, öbür işçi ise hala çalıştıkları takım unvanlarında açılan münhal takımlara müracaat edebileceklerdir.

12. a) Tercih edilecek branşta eğitim kliniği bulunan eğitim ve araştırma hastanelerini tercih edecek uzman tabip ve uzman diş tabipleri, Sıhhat Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 30 uncu unsuru ve 07 Nisan 2012 tarih ve 28257 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sıhhat Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde Başasistanlık Takımlarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak İmtihanlara Ait Yönetmeliğin 6. unsurunda belirtilen, yabancı lisan koşulu hariç başasistanlık imtihanı müracaat koşullarını taşımaları gerekmektedir.

Bilimsel çalışma ve yapıtları bakımından aşağıdaki kurallardan en az birini sağlamak;

*) Türk Tıp Dizininde kayıtlı mecmualarda yayımlanmış, ikisi birinci isim olmak üzere en az üç özgün araştırma makalesi bulunmak,

**) SCI (Science Citation Index), SCI-E (Science Citation Index – Expanded), SSCI (Social Science CitationIndex) yahut AHCI (Arts and Humanites Citation Index) indeksine kayıtlı mecmualarda yayımlanmış birinci isim en az bir orjinal araştırma makalesi bulunmak,

***) SCI (Science Citation Index), SCI-E (Science Citation Index – Expanded), SSCI (Social Science CitationIndex) yahut AHCI (Arts and Humanites Citation Index) indeksine kayıtlı mecmualarda yayımlanmış ikisi yepyeni araştırma makalesi olmak üzere en az üç yayını bulunmak.

Bu evraklar müracaat sahibi tarafından sistem üzerinden elektronik ortamda kaydedilecektir. Dokümanları eksik olan yahut istenilen evrakları belirtilen müddet içerisinde sisteme yüklemeyen
şahısların müracaatları geçersiz sayılacaktır.

Bu kaideleri taşıyanlardan kura son müracaat tarihi itibariyle DHY’si devam edenlerin kura müracaatları kabul edilmeyecektir.

b) Eğitim kliniği bulunan eğitim ve araştırma hastanelerini tercih eden ve bu hususun “a)” bendi kapsamındaki koşulları taşımayanların, eğitim kliniği bulunan eğitim ve araştırma hastanesi tercihleri silinecek olup başka tercihlerine nazaran kuraya katılacaklardır.

13.a) Kontratlı Aile Tabibi yahut Aile Sıhhati Elemanı olarak çalışan işçi bu kuraya müracaat edebilecek olup bu kapsamda yerleşen işçinin kura tarihinden itibaren en geç 30 (otuz) gün içinde mukavelelerini feshetmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde atamaları yapılmayacaktır.

b) Sıhhat hizmetleri ve yardımcı sıhhat hizmetleri sınıfında vazife yapmakta iken 663 sayılı KHK’nın 42. Hususu kapsamında kontrat imzalayan işçi bu kuraya müracaat edebilecek olup bu kapsamda yerleşen çalışanın kura tarihinden itibaren en geç 30 (otuz) gün içinde mukavelelerini feshetmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde atamaları yapılmayacaktır.

c) İlçe Entegre Devlet Hastanesi Başhekimi, Toplum Sıhhati Merkezi Lideri ve Halk Sıhhati Laboratuvar sorumlusu,112 Acil Yardım Komuta Denetim Merkezi Başhekim ve Başhekim Yardımcısı, eğitim vazifelisi ve vekaleten eğitim vazifelisi olarak vazife yapan işçiler bu kuraya müracaat edebilecek olup bu kapsamda yerleşen çalışanın kura tarihinden itibaren en geç 30 (otuz) gün içinde misyonlarından ayrılışlarının yapılması gerekmektedir. Aksi takdirde atamaları yapılmayacaktır.

d) Aylıksız izinde olan (doğum, askerlik vb.) çalışanın müracaatları kabul edilecek olup bu kapsamda yerleşen çalışanın kura tarihinden itibaren en geç 30 (otuz) gün içinde vazifeye başlamaları gerekmektedir. Aksi takdirde atamaları yapılmayacaktır.

14. a) Kura son müracaat tarihi itibariyle; 4924 sayılı Kanuna nazaran hala kontratlı çalışan işçinin müracaatları kabul edilmeyecektir.

b) 657 sayılı Kanunun 4/B hususu ve 663 sayılı KHK nın 45/A unsuruna nazaran çalışmakta olan kontratlı işçinin müracaatları kabul edilmeyecektir.

c) 663 sayılı KHK’ nın 45/A unsuruna nazaran çalışmakta iken 657 sayılı DMK’ nın 4/A unsuruna nazaran takımlı olarak atanan işçinin takıma geçiş tarihi itibariyle 1 yıl geçmeden müracaatları kabul edilmeyecektir.

15. Kura son müracaat tarihi itibariyle; DHY’si devam edenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir. Kuraya başvurdukları tarih itibariyle DHY’si bitenlerin ilgili Vilayet Müdürlüğünden (30/11/2007 tarihli ve 191703 sayılı yazı ekindeki forma uygun olarak) alacakları belgeyi PBS üzerinden elektronik ortamda kaydetmeleri gerekmektedir.

16. Kuraya başvuran çalışandan müracaatlarını iptal ettirmek isteyenlerin 04.01.2021- 20.01.2021 Çarşamba günü saat 18.00’e kadar PBS üzerinden kura iptal müracaatında bulunmaları gerekmektedir. Kura başvurusunu iptal ettirenler bu kuraya tekrar müracaatta bulunmayı talep edemeyeceklerdir.

17. İlan metninde belirtilen müddet içerisinde başvurmayan, yanlış müracaatta bulunan ve PBS üzerinden kesinleştirilmeyen müracaatlar geçersiz sayılacaktır.

18. Müracaat kurallarını taşımadığı halde müracaat ederek sehven kuraya dahil edilen ve kura sonucunda yerleştirilen çalışanın atamaları yapılmayacak olup yapılmış olsa dahi iptal
edilecektir.

19. Bu kura için açılmış olan münhaller ünite bazında ilan edilmiştir.

20. Yerleştirme sonuçları tıpkı gün Sıhhat Bakanlığı İdare Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet adresinde (https://yhgm.saglik.gov.tr/) ilan edilecektir

2021 YILI OCAK PERİYODU İSTEĞE BAĞLI VİLAYETLER ORTASI YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMA KURASI TAKVİMİ

25 Aralık 2020 Cuma- 30 Aralık 2020 Çarşamba Saat 18:00’e kadar Münhal yerlerin ilanı ve PBS üzerinden müracaatların yapılması

15 Ocak 2021 Cuma İnceleme sonucunda müracaatları ret olanların PBS üzerinden ilanı

15 Ocak 2021 Cuma – 18 Ocak 2021 Pazartesi Saat 18:00’e kadar İnceleme sonrası müracaatları ret olanların ve hizmet puanı itirazlarının PBS üzerinden alınması

25 Ocak 2021 Pazartesi İtiraz sonuçlarının PBS üzerinden ilanı

26 OCAK 2021 SALI KURA TARİHİ Yeri ve saati (https://yhgm.saglik.gov.tr) internet adresinden ilan edilecektir.

İlan metni Tıklayınız

Kura takvimi için Tıklayınız

Münhal takımlar için Tıklayınız

You may also like