SETA’ya nazaran TIMSS 2019 Araştırması sonuçları ‘umut verici’

– Siyaset, İktisat ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) tarafından hazırlanan raporda, Türkiye’nin son yıllarda ortaya koymuş olduğu ulusal ve …

By

– Siyaset, İktisat ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) tarafından hazırlanan raporda, Türkiye’nin son yıllarda ortaya koymuş olduğu ulusal ve memleketler arası gayeler düşünüldüğünde TIMSS 2019 (Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması) sonrasında ortaya çıkan ortalama puanların ve sıralamaların umut verici olduğu değerlendirmesi yapıldı.

SETA Eğitim ve Toplumsal Siyasetler Araştırma Asistanı Mustafa Altunel tarafından hazırlanan “TIMSS 2019’da Türkiye” başlıklı raporda, Türkiye’nin sınavdaki performansının yanı sıra TIMSS 2019 sonuçlarının nasıl okunması gerektiği istikametinde değerlendirmelere yer verildi.

Raporda, geçmiş yıllarla kıyaslandığında, Türkiye’nin TIMSS 2019 uygulamasında daha güzel bir performans gösterdiği belirtilerek, hem matematik hem de fen alanlarında elde edilen muvaffakiyetin ülke sıralamasında da ortaya çıktığı tabir edildi.

Matematik alanında dördüncü sınıf seviyesinde ortalama 523 puana sahip Türkiye’nin, bu puanla 58 ülke içerisinden 23. sırada yer aldığı, sekizinci sınıf seviyesinde ise 396 puanla 39 ülke içerisinde 20. sırada kendisine yer bulduğu anımsatılan raporda, fen alanında dördüncü sınıf seviyesinde ortalama 526 puanla 58 ülke içinde 19. olurken, sekizinci sınıf seviyesinde fen alanında ise 515 puanla 39 ülke içerisinde 15. olduğu hatırlatıldı.

Raporda, Türkiye’nin sekizinci sınıf seviyesinde ortalamaya epey yakın bir performans sergilerken, öbür sınıf ve alanlarda birinci defa memleketler arası ortalamanın üzerine çıktığı aktarıldı.

– Türkiye’nin yıllara nazaran durumu

Türkiye’nin dördüncü ve sekizinci sınıf seviyesinde ve her iki alanda ortalama puanlarını evvelki yıllara nazaran yükseltmeyi başardığına işaret edilen raporda, bunun yanında evvelki yıllarda ölçek orta noktası puanının altında kalan alanlarda ölçek orta noktasının üzerinde puanlar elde etme muvaffakiyetini gösterdiği vurgulandı.

Raporda, Türkiye’nin 2011, 2015 ve 2019 puanlarına ait şu kıymetlendirme yapıldı:

“Matematik alanında dördüncü sınıf seviyesinde 2011 araştırmasında 469 olan ortalama puanın 2015’te 483, 2019 araştırmasında ise 523 düzeyine çıkmıştır. Matematik alanında sekizinci sınıf puan ortalamalarına bakıldığında 2011 araştırmasında 452 puan, 2015 araştırmasında 458 puan olduğu görülmektedir. Bu alanda 2019 araştırmasında ortalama puan ise 496’dır. Fen alanında dördüncü sınıf seviyesinde Türkiye’nin ortalama puanlarına uygulama döngülerinde bakıldığında 2011 araştırmasında 463 puan, 2015 araştırmasında 483 puan ortalaması olduğu görülmektedir. 2019 araştırmasında ise bu puan ortalaması 526 olarak gerçekleşmiştir. TIMSS döngülerinde Türkiye’nin sekizinci sınıf seviyesinde fen ortalama puanlarına bakıldığında 2011’de 483, 2015’te 493 puan ortalaması olduğu görülmektedir. 2019 araştırmasına nazaran ise bu puan ortalaması değerli bir artışla 515 puan olarak gerçekleşmiştir.”

– Anket bilgileri

Raporda, TIMSS uygulamasının anketlerinden elde edilen bilgilere de yer verildi. Buna nazaran öğrencinin sosyoekonomik durumunun muvaffakiyet puanını etkileyen kıymetli bir belirleyici olduğuna işaret edilerek, başarıyı belirleyen öbür değişkenlerin ise meskendeki kitap sayısı, internet irtibatı durumu, öğrencinin çalışmak için bir alana sahip olup olmama durumu ve velinin çalışma durumu olduğu anlatıldı.

Bu duruma ait raporda, “Türkiye’nin TIMSS 2019 araştırmasında göstermiş olduğu olumlu gelişmeyi sürdürülebilir kılması hedefiyle bu alanlarda ayrıntılı çalışmalar yapılmalı ve eğitim konusunda gerçekleştirilecek ıslahatlar bu gerçekliğe nazaran planlamalıdır. Özel olarak dayanağa muhtaçlık duyan bölgelere dayanak sistemlerinin oluşturulması muvaffakiyetin homojen dağılımı ve sürdürülebilir kılınması emeliyle ehemmiyet arz etmektedir.” değerlendirmesi yapıldı.

– “Türkiye olumlu ivme yakaladı”

SETA’nın raporunda, “TIMSS 2019 uygulaması sonucunda elde edilen bilgiler ışığında, performansına bakıldığında Türkiye’nin olumlu bir ivme yakaladığı görülmektedir.” sözü kullanıldı.

Fakat datalarda yaşanan güzelleşmenin sürdürülebilir kılınması açısından gerekli siyasetlerin geliştirilmesinin değerine işaret edilen raporda, şunlar kaydedildi:

“Sosyoekonomik seviyenin eğitim çıktıları üzerindeki tesiri, bölgesel imkan farkları, okullar ortası hiyerarşi üzere eğitimin yapısal meseleleri çözülmeden yaşanacak olumlu gelişmelerin sürdürülebilir kılınması epeyce zordur. Buna ek olarak koronavirüs salgınıyla birlikte ortaya çıkan durum çabucak her ülkede yüz yüze gerçekleştirilen eğitim faaliyetlerini etkilemiştir. Yüz yüze eğitime verilen ortayla birlikte kimi ülkeler eğitim öğretim süreçlerini dijital ortama taşıyarak uzaktan yürütmüşse de kimi ülkeler uzaktan eğitim süreçlerini gerçekleştirememiştir.Bu durum, öğrencilerde öğrenme kaybına ve seviye farklılıklarına sebep olmuştur. PISA ve TIMSS gibiuluslararası uygulamaların önümüzdeki yıllarda bu durumdan etkileneceği söylenebilir. Türkiye elinde bulundurduğu imkanları hakikat ve tesirli biçimde kullanması durumunda önümüzdeki yıllarda gerçekleştirilecek milletlerarası ülke sıralamalarında öne geçebilir.

Türkiye’nin son yıllarda ortaya koymuş olduğu ulusal ve memleketler arası amaçlar düşünüldüğünde TIMSS2019 araştırması sonrasında ortaya çıkan ortalama puanlar ve sıralamalar umut vericidir. İçerisinde bulunduğu coğrafya ve sahip olduğu genç nüfus sebebiyle her devir yeniyi ve yeniliği takip etmek durumundaolan Türkiye’nin gelişmekte olan ülke statüsünden gelişmiş ülke statüsüne geçişi için nitelikli insan gücüneolan muhtaçlığı aşikardır. Bu gerçeklikten hareketle nitelikli insan yetiştirmek için gerekli siyasetlerin istikrarla uygulanması ve eğitimin çıktılarının makul dönemlerle izlenmesi değer arz etmektedir.”

– Milletlerarası kabul gören kıymetlendirme süreci

Raporda, TIMSS uygulamasının ülkelerin talepleri doğrultusunda dördüncü ve sekizinci sınıf seviyesindeki öğrencilerin katıldığı, 25 yıllık deneyime sahip milletlerarası kabul gören bir kıymetlendirme süreci olduğuna işaret edildi.

Bu kıymetlendirme süreci sonunda elde edilen dataların ülkelere, eğitim sistemlerinin kıymetlendirilmesi için fırsat sunduğu vurgulanan raporda, geçmiş yıllarda iştirak sağlanan uygulamalar ile yeni bilgilerin kıyaslanması yoluyla eğitim sistemlerini boylamsal olarak izleme imkanı veren uygulamanın birebir vakitte ülkelerin birbirleriyle performanslarını kıyaslaması imkanı verdiği de kaydedildi.

You may also like