Sermaye kaybı olan yahut borca batık şirketler için kolaylık

Sermaye kaybı yaşayan yahut borca batık durumda olan şirketlerin bu durumdan kurtulabilmelerine yönelik düzenlemeye gidildi. Ticaret Bakanlığı …

By

Sermaye kaybı yaşayan yahut borca batık durumda olan şirketlerin bu durumdan kurtulabilmelerine yönelik düzenlemeye gidildi.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 376’ncı Hususunun Uygulanmasına Ait Yordam ve Temeller Hakkında Bildiride Değişiklik Yapılmasına Dair Bildirim, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Değişiklikle sermaye kaybı yaşayan yahut borca batık durumda olan şirketlerce uyulacak yol ve asıllar ile alınabilecek önlemlere ait mevzuatta düzenleme yapıldı.

Buna nazaran, öncelikle sermaye kaybı yahut borca batık olma durumlarına ait uygulamada ortaya çıkan tereddütlerin giderilmesi maksadıyla hesaplamalar hakkında ek düzenlemeler yürürlüğe koyuldu.

Buna ek olarak, kapsam dahilinde bulunan şirketlerin eş vakitli olarak sermaye artırımı ve azaltımı yapılması suretiyle daha az kaynak ile sermaye kaybı yahut borca batık olma durumundan kurtulabilmeleri mümkün hale geldi.

Ayrıyeten şirketlerin salgın periyodunda karşılaştıkları sorunlar göz önünde bulundurularak, gerçeklememiş yabancı para yükümlülüklerinden kaynaklanan kur farklarının hesaplamalarda dikkate alınmamasına ait istisnanın kapsamı genişletildi.

Kelam konusu kur farkı zararlarına ek olarak, 2020 ve 2021 yıllarında tahakkuk eden kiralamalardan kaynaklanan sarfiyatlar, amortismanlar ve işçi masraflarının toplamının yarısının 2023 yılına kadar yapılacak hesaplamalarda dikkate alınmaması imkanı sağlandı.

You may also like