Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliğinde Değişiklik

YÖNETMELİK Ticaret Bakanlığından: SATIŞ SONRASI HİZMETLER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK UNSUR 1 – 13/6/2014 …

By

YÖNETMELİK

Ticaret Bakanlığından:

SATIŞ SONRASI HİZMETLER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

UNSUR 1 – 13/6/2014 tarihli ve 29029 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliğinin 4 üncü hususunun birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki formda değiştirilmiş ve tıpkı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“d) İş günü: Ulusal, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı, 1 Mayıs, 15 Temmuz ve pazar günleri dışındaki çalışma günlerini,”

“n) Kalıcı data saklayıcısı: Tüketicinin kendisine gönderilen bilgiyi, bu bilginin gayesine uygun olarak makul bir müddet incelemesine elverecek formda kaydedilmesini ve değiştirilmeden kopyalanmasını sağlayan ve bu bilgiye motamot ulaşılmasına imkan veren kısa ileti, elektronik posta, internet, disk, CD, DVD, hafıza kartı ve gibisi her türlü araç yahut ortamı,”

UNSUR 2 – Birebir Yönetmeliğin 11 inci unsuruna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(6) Malın teslim alındığına dair evrak ve servis fişi kalıcı data saklayıcısıyla da tüketiciye verilebilir. Tüketicinin talep etmesi halinde kağıt üzerinde yazılı olarak verilmesi zaruridir. Bu dokümanların tüketiciye verildiğine ait onayının alınması gerekir. Onay, yazılı olarak yahut kalıcı bilgi saklayıcısı aracılığıyla alınabilir. Tüketicinin onayının alındığının ispat yükü servis istasyonuna aittir. Malın teslim alındığına dair dokümanın ve servis fişinin kalıcı bilgi saklayıcısıyla verilmesi durumunda birinci ve ikinci fıkralarda yer alan imza kaidesi aranmaz.”

UNSUR 3 – Bu Yönetmelik 1/1/2021 tarihinde yürürlüğe girer.

UNSUR 4 – Bu Yönetmelik kararlarını Ticaret Bakanı yürütür.

You may also like