Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Denetimi Yönetmeliğinde Değişiklik

YÖNETMELİK Etraf ve Şehircilik Bakanlığından: SANAYİ KAYNAKLI HAVA KİRLİLİĞİNİN DENETİMİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR …

By

YÖNETMELİK

Etraf ve Şehircilik Bakanlığından:

SANAYİ KAYNAKLI HAVA KİRLİLİĞİNİN DENETİMİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

HUSUS 1 – 3/7/2009 tarihli ve 27277 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Denetimi Yönetmeliğine aşağıdaki süreksiz husus eklenmiştir.

Geçiş kararı

SÜREKSİZ UNSUR 8 – (1) Bu maddeyi ihdas eden Yönetmelik ile EK-5’e eklenen “EE) YİRMİSEKİZİNCİ KÜME TESİSLER: Jeotermal Güç Üretim Tesisleri” başlıklı kısımda yer alan kararlar 30/6/2021 tarihinden itibaren uygulanır.”

HUSUS 2 – Tıpkı Yönetmeliğin EK-5’ine aşağıdaki kısım eklenmiştir.

EE) YİRMİSEKİZİNCİ KÜME TESİSLER: Jeotermal Güç Üretim Tesisleri

(1) Jeotermal güç santrallerinde aşağıda verilen bedellerden fazla H2S emisyonu salınamaz. Bu mevzuda Ek-1’de yer alan Tablo 1.2.1’deki hudut kıymet uygulanmaz.

Kapasitesi

H2S emisyonu ölçüsü

20 MWe’den daha az

6 kg/saat

20 MWe’den 50 MWe’e kadar

10 kg/saat

50 MWe ve daha fazla

15 kg/saat

(2) Jeotermal güç santrallerinde bu Yönetmelikte yer alan baca yüksekliği, baca gazı suratı ve dikey çıkış koşuluna ait kararlar aranmaz.”

UNSUR 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

HUSUS 4 – Bu Yönetmelik kararlarını Etraf ve Şehircilik Bakanı yürütür.

You may also like