Sakal tıraşı olmadan işe gitti, kovuldu

Bir akaryakıt istasyonunda ‘meydancı’ olarak çalışan genç, mesaiye sakal tıraşı olmadan gelince işten çıkartıldı. Çalıştığı akaryakıt …

By

Bir akaryakıt istasyonunda ‘meydancı’ olarak çalışan genç, mesaiye sakal tıraşı olmadan gelince işten çıkartıldı.

Çalıştığı akaryakıt istasyonundaki sakal tıraşı olmadan, kirli sakallı olarak mesaisine gelen genç, argümana nazaran patron tarafından uyarıldı. İşverenin ihtarlarına kulak asmayan meydancı genç, bir sefer daha sakallı formda işe gelince olanlar oldu. İşten çıkartılan genç, soluğu İş Mahkemesi’nde aldı.

Davalı şirkete ilişkin akaryakıt istasyonunda 5 sene boyunca meydancı olarak aralıksız çalıştığını, işyerine sakalını kesmeden gelmesi sebebiyle işine son verildiğini öne sürdü. İşyerini terk etmek zorunda kaldığını ve mevzuyu Bölge Çalışma Müdürlüğü’ne şikayete taşıdığını, iş müfettişleri tarafından rapor düzenlendiğini, davalı iş yerinde kılık kıyafet yönetmeliğine ait yazılı kural olmadığını lisana getirdi. Bu konunun mevzuata nazaran haklı fesih hallerinden biri olmadığını tez ederek, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve yıllık müsaade fiyatı alacaklarının davalıdan tahsilini istedi. Mahkemede savunma yapan davalı şirket sahibi ise davacının iş akdinin sona ermesine sebep olan olayın sırf işe sakallı olarak gelmesi olmadığını, davacının amirinin bu husustaki ihtarına karşı gelmesi ve sonraki gün yeniden sakalını kesmemiş halde mesaiye gelmesi olduğunu argüman etti. Ardından de müsaadesiz ve haber vermeksizin iş yerini terk ederek devamsızlık yapmış olması nedeniyle akdin feshedildiğini, davacının yıllık müsaade haklarını çalıştığı müddet boyunca daima istediği biçimde bölerek ve istediği sayıda modüller halinde kullanabildiğini savunarak, davanın reddini istedi.

İş Mahkemesi, toplanan deliller ve uzman raporuna dayanarak, davanın kabulüne karar verdi. Kararı yasal müddeti içinde davalı avukatı temyiz etti. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, personelin kullandırılmayan müsaade müddetlerine ilişkin fiyatlara hak kazanıp kazanmadığı noktasındaki tartışmalara dikkat çekti. Kararda; “Talep periyodunda yürürlükte olan İş Kanunu’nun 56/3. hususuna nazaran müsaadelerin 10 günden aşağı olmamak üzere kısımlar halinde kullandırılabileceği öngörülmüş ise de, bu mevzuda Dairemizin yerleşik uygulaması yıllık müsaadenin personelin talebiyle 10 günden az da kullandırılsa geçerli olduğu istikametindedir. Bu nedenle mahkemece yapılacak iş, davacının yıllık müsaadelerinin kullandırıldığına ait evraklar dikkate alınarak, uzmanın bu taraftaki değerlendirmesine nazaran karar vermektir. Yazılı halde karar verilmesi kusurlu olup, bozmayı gerektirmiştir. Mahkeme kararının bozulmasına oy birliği ile karar verilmiştir” tabirleri yer aldı.

You may also like