Prof. Dr. Hasan Tosun’dan 15 baraj için ‘deprem’ uyarısı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. HasanTosun , sanal ortamda …

By

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. HasanTosun, sanal ortamda düzenlenen 5. Dünya İnşaat, Yapı ve Etraf Mühendisliği Kongresinde “En yeterli bildiri” mükafatı kazandığı çalışmasında, Van iç havzasında bulunan büyük barajların zelzele riski altında bulunduğunu ortaya koydu.

Bölgede çok sayıda sarsıntı üretebilecek süreksizliklerin olduğunu söz eden Prof. Dr. Tosun, değişen fiziki kurallar altında havzada yer alan Koçköprü, Morgedik, Patnos, Sarımehmet, Sihke ve Zernek barajlarına ait alınması gereken tedbirlerin altını çizdi. Tespit edilen bulgulara nazaran; dikkate alınan barajların yüzde 33’ünün çok yüksek tehlike, yüzde 50’sinin ise orta tehlike altında bulunduğunu belirtti. Van iç havzasının ana su kaynakları üzerinde ve metropol alanı yakınında bulunan barajların yıkılmasının çok önemli problemlere yol açabileceği ikazında bulundu. Bu kapsamda Koçköprü ve Sarımehmet barajlarının havzanın en kritik yapıları olarak tespit edildiğinin altını çizdi.

“Kuzey Anadolu Fay Sınırının Doğu Anadolu’da yer alan 15 baraj üzerindeki tesiri ortaya konuldu”

Prof. Dr.Tosun, büyük zelzelelere neden olabilen Kuzey Anadolu Fay Zonu’nun Doğu Anadolu’da yer alan 15 baraj üzerindeki tesirini de ortaya koydu. Yeşilırmak ve Kelkit vadisinde bulunan Almus, Ataköy, Boztepe, Çamlıgöze, Değirmendere, Gölova, Kılıçkaya, Koyulhisar, Süreyyabey, Tepekisla, Uluköy, Vezirköprü, Yassıal, Yedikır ve Ziyaret barajlarının yüzde 87’sinin yüksek risk altında olduğunu tespit etti. Bilhassa Yeşilırmak havzasında bulunan Almus, Kılıçkaya, Süreyyabey ve Vezirköprü barajlarının kamu güvenliği açısından kritik yapılar olduğunu belirterek muhtemel sıkıntılara değindi. Kuzey Anadolu Fay Zonu’nda bulunan barajların düzgün tanımlanmış bir baraj güvenlik programı altında tahlil edilmesi ve kamu güvenliğini artırmak için tekrar tasarlanması, gerekli olması halinde inşaat tedbirleri ile yapı güvenilirliğinin artırılması gerektiğini bildirdi.

You may also like