Orman vasfı taşımayan alanlara ait düzenleme

Orman olarak korumasında hiçbir fayda görülmeyen ve tarım alanına dönüştürülmesi de mümkün olmayan, 28 Nisan 2018 tarihi prestijiyle üzerinde …

By

Orman olarak korumasında hiçbir fayda görülmeyen ve tarım alanına dönüştürülmesi de mümkün olmayan, 28 Nisan 2018 tarihi prestijiyle üzerinde yerleşim yeri bulunan ve yerleşim yeri oluşturulması uygun olan taşlık, kayalık, verimsiz ve fiilen orman vasfı taşımayan yerlerin orman hudutları dışına çıkarılması mümkün olacak.

Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan “6831 Sayılı Orman Kanunu’nun Ek 16’ncı Hususu Kapsamında Orman Hudutları Dışına Çıkarma Süreçlerine Ait Yönetmelik” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikle, belirlenen koşulları taşıyan ve sonları cumhurbaşkanınca belirlenen alanların, Orman Genel Müdürlüğünce orman hudutları dışına çıkartılarak tapuda Hazine ismine tesciline ait adap ve asıllar belirlendi.

Buna nazaran, hudutları cumhurbaşkanınca belirlenecek yerler, yönetmelik kapsamında orman sınırlan dışına çıkarılabilecek.

Kelam konusu alanlar, “Tarım ve Orman Bakanlığınca bilim ve fen bakımından orman olarak korumasında hiçbir fayda görülmeyen ve tarım alanına dönüştürülmesi de mümkün olmayan, 28 Nisan 2018 tarihi prestijiyle üzerinde yerleşim yeri bulunan ve yerleşim yeri oluşturulması uygun olan taşlık, kayalık, verimsiz ve fiilen orman vasfı taşımayan yerler” olarak belirlendi.

– Orman hudutları dışına çıkarılamayacak alanlar

Fakat müsaade verilen orman alanları, özel statülü orman alanları, hudutları tespit ve ilan edilen kültür ve turizm muhafaza ve gelişim bölgeleri, turizm merkezleri, turizm bölgeleri ve turizm alanları sınırlan içerisinde kalan ormanlık alanlar, genel müdürlüğün bina ve tesislerinin bulunduğu orman alanları, tohum bahçesi, tohum meşceresi ve gen muhafaza ormanları ile özel ağaçlandırma için tahsis edilmiş orman alanları bu sonların dışına çıkarılamayacak.

Yönetmelik kapsamında orman sonları dışına çıkarma uygulaması yapılabilmesi için belde, köy yahut mahallelerde, orman kadastrosu ve 2/B husus uygulamalarının yapılıp katılaşmış olması ve fenni kusur içermemesi gerekecek.

Orman hudutları dışına çıkarma süreçlerine, ilgili valiliğin Etraf ve Şehircilik Vilayet Müdürlüğü, Ulusal Emlak Dairesi Başkanlığı ve Ulusal Emlak Müdürlüğünün kelam konusu sahanın bağlı bulunduğu bölge müdürlüğünden talepte bulunması üzerine başlanacak. Her mahalle yahut köy için talebin farklı başka yapılması gerekecek.

Talep üzerine bölge müdürlüğünce inceleme heyeti oluşturulacak. İnceleme heyeti tarafından, talep ile öbür bilgi ve dokümanlar dikkate alınıp inceleme yapılarak, talep edilen alanla ilgili rapor düzenlenecek.

Genel Müdürlük, inceleme raporu ve eklerini dikkate alarak yönetmelik kararlarına nazaran kıymetlendirme yapacak. Mevzuata uygun bulunmaması halinde, talebin uygun görülmediği bildirilecek.

Talebin mevzuata uygun bulunması halinde, orman dışına çıkarılacak alanların sonlarının belirlenmesi hedefiyle bu durumu Bakanlığa iletecek. Bakanlık tarafından bu talep, Cumhurbaşkanı Kararı alınması için inceleme raporu, hudut koordinat pahaları, amenajman, memleket ve orman kadastro haritaları ve uydu imgesi de eklenerek Cumhurbaşkanlığına gönderilecek.

Cumhurbaşkanı Kararı alınması ve Resmi Gazete’de yayımlanmasına müteakip sonları bu karar ile belirlenen alanların orman hudutları dışına çıkarılması için genel müdürlüğünün teklifi üzerine bakanlık tarafından kurul görevlendirilecek.

– Orman için yeni alan tahsis edilecek

Orman sonları dışına çıkarma sürecine mevzu alanın iki katından az olmamak üzere devletin karar ve tasarrufu altında yahut Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazlar, Ulusal Emlak Genel Müdürlüğü yahut ilgili ünitelerince orman tesis etmek üzere tahsis edilip Orman Genel Müdürlüğüne teslim edilecek. Tahsis ve teslim süreci gerçekleşmeden kurul çalışmaları ilan edilmeyecek.

Bu formda orman olarak kullanılmak üzere tahsisen alınan taşınmazın tapuda orman vasfı ile tescili sağlanacak.

You may also like