Ölçü ve Ölçü Aletleri Damga Yönetmeliğinde Değişiklik

YÖNETMELİK Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: ÖLÇÜ VE ÖLÇÜ ALETLERİ DAMGA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK UNSUR 1 …

By

YÖNETMELİK

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

ÖLÇÜ VE ÖLÇÜ ALETLERİ DAMGA YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

UNSUR 1 – 11/1/2007 tarihli ve 26400 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Ölçü ve Ölçü Aletleri Damga Yönetmeliğinin 9 uncu unsurunun ikinci fıkrası aşağıdaki formda değiştirilmiştir.

“(2) Bakanlık tarafından tamir ve ayar yapmakla yetkilendirilmiş şahıslar; muayeneler sonucunda tamire sevk edilenler ile ölçü ve ölçü aletlerinde meydana gelecek arıza yahut teknik/teknolojik muhtaçlıklar sebebiyle ölçü ve ölçü aleti sahibi yahut kullanıcılarından gelecek talepler üzerine, bu ölçü ve ölçü aletlerinin damgalarını sökerek tamirini yapabilirler. Ölçü aletlerinin damgaları sökülürken tamir ve ayar yetki evrakı sahibi kişi tarafından, süreksiz damga ile damgalanacak olanlara, iki nüsha tutanak düzenlenir. Bu tutanakta; ölçü aletinin tipi, markası, modeli, seri numarası, sökülen damganın/damgaların yılı ve sayısı, süreksiz damganın yapıldığı tarih, toplam kaç adet süreksiz damga yapıldığına ait bilgiler ile yapılan sürecin kısa açıklaması yer alır. Düzenlenen bu tutanağın bir nüshası ölçü aleti sahibine verilir. Tutanağın öteki nüshası gerektiğinde ibraz edilmek üzere en az bir yıl müddet ile tamir ve ayar yapmakla yetkilendirilmiş servislerde koruma edilir.”

HUSUS 2 – Tıpkı Yönetmeliğin 10 uncu unsurunun birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki formda değiştirilmiştir.

“(1) Genel Müdürlük, vilayet müdürlükleri ve belediyelerin kullanacağı damgaların bedelleri Bakanlıkça ödenir. Genel Müdürlük, vilayet müdürlükleri ve belediyelerin kullanacağı kurşun damgalar Bakanlık tarafından Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğüne yaptırılır.”

“(3) Servislerin kullanacağı damgaların yaptırılması, güvenliği ve izlenebilirliğinden servisler sorumludur. Servislerin kullanacağı kurşun damgalar, servisler tarafından Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğüne yaptırılır ve damga bedeli ilgili servis tarafından ödenir.”

HUSUS 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

HUSUS 4 – Bu Yönetmelik kararlarını Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

You may also like