Nafaka belirlenirken sanat kursları fiyatı de mecburî muhtaçlık olarak hesaplanacak

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, boşanmada iştirak nafakası ölçüsü belirlenirken müşterek çocuğun zarurî eğitiminin yanı sıra spor, fotoğraf, müzik ve …

By

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, boşanmada iştirak nafakası ölçüsü belirlenirken müşterek çocuğun zarurî eğitiminin yanı sıra spor, fotoğraf, müzik ve sanat üzere toplumsal gelişimini sağlayacak nitelikteki faaliyetlerinin de gözetilmesi gerektiğine karar verdi.

Yargıtay 3. Hukuk Dairesinin içtihat haline gelen kararına nazaran, İstanbul’da tek çocuklu çift boşandı. Velayeti anneye verilen çocuk için babadan iştirak nafakası bağlandı.

Çocuğun velayeti kendisinde bulunan anne, 2 yıl sonra iştirak nafakasının artırımı istemiyle dava açtı. Boşanma sonrası 2011’de aylık 400 lira iştirak nafakasına hükmedildiğini, kararın mutlaklaştığı 2013’te nafakanın 480 liraya çıktığını belirten anne, altı yaşındaki çocuğunun piyano, dans ve gibisi faaliyetleri nedeniyle masraflarının arttığını ileri sürerek, nafakanın aylık bin 500 liraya yükseltilmesini istedi.

– Lokal mahkeme, sanat kurslarını zarurî gereksinimden saymadı

Davaya bakan mahallî mahkeme, 480 lira olan iştirak nafakasının dava tarihi 2015’ten itibaren aylık 500 liraya çıkarılmasına ve her yıl TÜİK tarafından yayımlanan yıllık ÜFE artış oranı temel alınmak suretiyle arttırılmasına karar verdi.

Mahallî mahkemenin kararında “müşterek çocuğun servis ve etüt fiyatı dışında piyano, dans üzere kurslarının zarurî gereksinimlerden sayılmadığı, bu nedenle nafaka muhtaçlığı belirlenirken değerlendirilmesinin mümkün olmadığı”na yer verildi.

Kararın temyiz edilmesi üzerine Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, mahallî mahkemenin kararını bozdu.

Dairenin münasebetinde boşanma kararı ile velayetin kullanılması kendisine verilmeyen eşin, çocuğun bakım ve eğitim masraflarına gücü oranında katılmak zorunda olduğu, nafaka ölçüsünün çocuğun muhtaçlıkları ile ana ve babanın hayat şartları ve ödeme güçlerine nazaran belirlendiği vurgulandı.

Münasebette durumun değişmesi halinde hakimin nafaka ölçüsünü tekrar belirleyeceği yahut nafakayı kaldırabileceği kaydedildi.

-“Aradan geçen müddette müşterek çocuğun gereksinimlerindeki artış dikkate alınmalı”

Somut olayda anne ve babanın ekonomik durumlarının tespitinin yapıldığı, müşterek çocuğun aylık 239 lira piyano kurs masrafı, 350 lira servis fiyatı, bunların dışında da yeniden spor ve etüt merkezindeki eğitimi için de masrafları bulunduğunun belirlendiği anlatılan münasebette şu tabirler yer aldı:

“Bu durumda tarafların tespit edilen toplumsal ve ekonomik durumları, müşterek çocuğun yaşı, eğitime devam ediyor olması, eğitim, kurs ve gibisi masrafları olması, müşterek çocuk için hükmedilen nafakanın 2013’te karara bağlandığı da nazara alındığında mahkemece yanılgılı kıymetlendirme yapılmıştır. Müşterek çocuğun servis ve etüt fiyatı dışında piyano, dans üzere kurslarının mecburî gereksinimlerden olmadığı ve bunların nafaka muhtaçlığı belirlenirken değerlendirilemeyeceğinden bahisle düşük oranda artışa karar verilmiş olması hakikat görülmemiştir.

Hal bu türlü olunca mahkemece, ilgili yasa kararları ve açıklamalar dikkate alınmak suretiyle müşterek çocuğun yaşı, eğitimine devam etmesinin yanı sıra spor, sanat ve gibisi toplumsal gelişimini sağlayacak nitelikteki faaliyetlerinin de nafaka ölçüsünün belirlenmesinde gözetilmesi gerektiği nazara alınarak, ortadan geçen müddette müşterek çocuğun gereksinimlerinde olan artış ve davalının gelir durumu ile davalının gelir ve masrafları de dikkate alınmak suretiyle daha uygun ölçüde nafaka artırımına hükmedilmesi gerekirken eksik inceleme ile karar tesisi bozmayı gerektirmiştir.”

You may also like