Müdafi görevlendirme sürecine yeni kurulan barolar da dahil edildi

Birden fazla baronun bulunduğu vilayetlerde avukatların, baroların eşit temsiliyle oluşturulan isimli yardım ofisleri tarafından …

By

Birden fazla baronun bulunduğu vilayetlerde avukatların, baroların eşit temsiliyle oluşturulan isimli yardım ofisleri tarafından görevlendirilmesi sağlanacak.

“Ceza Muhakemesi Kanunu Yeterince Müdafi ve Vekillerin Görevlendirilmeleri ile Yapılacak Ödemelerin Yöntem ve Asıllarına Ait Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelik gereği, birden fazla baronun bulunduğu vilayetlerde, baroların eşit temsiliyle oluşturulan isimli yardım ofisinden müdafi yahut vekil görevlendirilmesi istenecek. Ofis, hangi baroya kayıtlı olduğuna bakılmaksızın o vilayetteki tüm avukatlar ortasından eşitlik gözetilerek belirlediği müdafi yahut vekilin kayıtlı olduğu baro tarafından görevlendirilmesini sağlayacak.

Belgede vazifeli müdafi yahut vekilin, istinaf yahut temyiz kanun yolu muhakemesinde yapılacak duruşmaya katılmayacağını bildirmesi durumunda, mecburî müdafi yahut vekil gerektiren hallerde görevlendirme, kanun yolu incelemesini yapacak mahkeme tarafından birden fazla baronun bulunduğu vilayetlerde ofisten, başka yerlerde direkt o yer barosundan istenecek.

Müdafi yahut vekilin gerekli evrakları vermesi üzerine baro yahut birden fazla baronun bulunduğu vilayetlerde isimli yardım ofisi tarafından detaylı ödeme listeleri en geç 10 gün içinde hazırlanacak ve destek dokümanlar ile soruşturma ve kovuşturmanın yapıldığı yerin cumhuriyet başsavcılığına teslim edilecek.

You may also like