‘Milletvekili danışmanları aleyhine süreç bir yok’

TBMM Bağlantı Koordinatörlüğünce, TBMM’de vazife yapan milletvekili danışmanlarına tazminat ödenmemesi için her yılbaşı gecesi giriş-çıkış süreci …

By

TBMM Bağlantı Koordinatörlüğünce, TBMM’de vazife yapan milletvekili danışmanlarına tazminat ödenmemesi için her yılbaşı gecesi giriş-çıkış süreci yapıldığına dair argümanlar yalanlandı.

TBMM İrtibat Koordinatörlüğünden yapılan açıklamada, birtakım medya kurumları ve dijital mecralarda “TBMM’de misyon yapan milletvekili danışmanlarına tazminat ödenmemesi için her yılbaşı gecesi giriş-çıkış süreci yapıldığına” ait haberlerin yer aldığı anımsatıldı.

Açıklamada, TBMM’de vazifeli milletvekili danışmanlarının, TBMM Başkanlığı İdari Teşkilatı Kanunu’nun 30’uncu unsuru uyarınca kontratlı işçi statüsünde istihdam edildiği belirtildi. Bu hususun dördüncü fıkrasının, “milletvekilleri danışmanları dahil bu unsur uyarınca kontratlı olarak çalıştırılacak tüm işçinin kontrat yol ve asıllarının Başkanlık Divanınca belirleneceğini” karara bağladığı kaydedildi.

Açıklamada, bu kapsamda TBMM Başkanlık Divanı’nın 6 Ocak 2012 günlü, 12 sayılı kararıyla yürürlüğe konulan Milletvekillerinin Yasama Faaliyetlerinde Kontratlı Olarak Çalıştırılacak Danışman, İkinci Danışman ve Ek İşçi Hakkında Hizmet Mukavelesi Esasları’nın 5’inci unsurunun üçüncü fıkrasında her milletvekili için bir danışman, bir ikinci danışman ve bir ek işçi ile imzalanacak kontratların müddetinin bir yıl olduğunun öngörüldüğü tabir edildi.

Kelam konusu asıllar uyarınca milletvekili danışmanları ile imzalanan tip hizmet mukavelesinin “Sözleşme süresi” başlıklı 7’nci unsurunda de “İlgilinin kontrat müddeti sonunda hizmetinin devam etmesi halinde mukavelenin tıpkı koşullarla bir yıl uzatılmış sayılacağı” kararının yer aldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Bu kararlar çerçevesinde milletvekili danışmanlarının mukavele mühletleri bir yıl olduğu için, ilgili milletvekili tarafından hizmetinin sonlandırılması istenilmeyen danışmanların hizmet kontratları her yıl sonunda bir sonraki takvim yılı için tıpkı kurallarla uzatılmış sayılmaktadır. Bunun dışında ilgili haberde sav edildiği üzere, yıl sonunda milletvekili danışmanları hakkında işe giriş-çıkış süreci yapılmamaktadır. Tekrar hizmeti devam eden milletvekili danışmanlarının hizmet mukavelelerinin yıl sonunda tıpkı şartlarla bir yıl uzatılmış sayılması, milletvekili danışmanlarının tazminat yahut bir öbür mali haktan yoksun kalmalarına neden olmamaktadır.

Haberde bahsi geçen milletvekili danışmanlarına iş sonu tazminatı ödemesi yapılamamasının sebebi ise 6253 sayılı Kanun’un 30’uncu unsurunun üçüncü fıkrasında yer alan ‘Bu kapsamda çalıştırılan işçiye kontrat fiyatı dışında mali ve toplumsal haklar kapsamında rastgele bir isim altında ödeme yapılmaz.’ kararıdır. Sonuç olarak, TBMM’de vazife yapan milletvekili danışmanlarına açık kanun kararı sebebiyle tazminat ödemesi yapılamamaktadır. Haberde argüman edildiğinin tersine yıl sonunda milletvekili danışmanları hakkında tazminat tarafından, yeniden mali yahut mali olmayan bir öbür hak açısından aleyhe sonuç doğuracak hiçbir süreç yapılmamaktadır.”

You may also like