Merkez Bankasından yeni atılım

Merkez Bankası, bankaların tabi olduğu mecburî karşılık uygulamasında değişiklik yaptı. Değişiklik Resmi Gazetede yayımlandı. İşte o değişilik …

By

Merkez Bankası, bankaların tabi olduğu mecburî karşılık uygulamasında değişiklik yaptı. Değişiklik Resmi Gazetede yayımlandı. İşte o değişilik

27 Kasım 2020 CUMA

Resmi Gazete

Sayı : 31317

BİLDİRİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

ZARURÎ KARŞILIKLAR HAKKINDA BİLDİRİ (SAYI: 2013/15)’DE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR BİLDİRİ

(SAYI: 2020/17)

UNSUR 1 – 25/12/2013 tarihli ve 28862 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Zarurî Karşılıklar Hakkında Bildiri (Sayı: 2013/15)’in 6 ncı unsurunun birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki biçimde değiştirilmiştir.

“(1) Mecburî karşılık oranları Türk lirası yükümlülükler için aşağıdaki üzeredir:

HUSUS 2 – Tıpkı Bildirimin 10/A unsuru, süreksiz 10 uncu hususu ve Ek-1’i yürürlükten kaldırılmıştır.

HUSUS 3 – Bu Bildiri 11/12/2020 tarihinde yürürlüğe girer.

HUSUS 4 – Bu Bildirim kararlarını Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Lideri yürütür.

You may also like