MEB, Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik

YÖNETMELİK Ulusal Eğitim Bakanlığından: ULUSAL EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK …

By

YÖNETMELİK

Ulusal Eğitim Bakanlığından:

ULUSAL EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE İLKÖĞRETİM

KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

UNSUR 1 – 26/7/2014 tarihli ve 29072 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ulusal Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 33 üncü unsurunun dördüncü fıkrasının ikinci cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

UNSUR 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

HUSUS 3 – Bu Yönetmelik kararlarını Ulusal Eğitim Bakanı yürütür.

You may also like