MEB, öğretmenlerden 31 Ağustos ile 18 Eylül arasında okulda olmasını mı istedi?

MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü, 24-28 Ağustos tarihleri arasında yapılacak Mesleki Çalışma Programını tüm il milli eğitim …

By

MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü, 24-28 Ağustos tarihleri arasında yapılacak Mesleki Çalışma Programını tüm il milli eğitim müdürlüklerine gönderdi.

Gönderilen yazının ekindeki yer alan mesleki çalışma programı için tıklayınız.

Ancak mesleki çalışma programıyla ilgili üst yazı daha önemli görülmektedir. Aşağıda yer verilen üst yazıda da görüleceği üzere, MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü,
öğretmenlerin 31 Ağustos- 18 Eylül 2020 tarihleri arasında okullarda yapacakları eğitime ilişkin … Genel Müdürlüğü iş planları doğrultusunda yürütmeleri hususunda gereğini bilgilerinize arz ederim.”
demektedir.

Adnan Boyacı tarafından imzalanmış bu yazının ikinci paragrafında, kasdın ne olduğu tam belli değildir. Yazıda özne ve yüklem uyumsuzluğu da bulunmaktadır. Yazı, öğretmenlerin 31 Ağustos ila 18 Eylül 2020 tarihleri arasında okulda bulunmaları amacıyla da yazılmış olabilir. MEB’in bu konuya açıklık getirmesi iyi olacaktır.

İşte üst yazının ilgili bölümü

T.C.
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü

Sayı: 43501582-774.01.01-E-10865738 Tarih: 18/08/2020
Konu: 24-28 Ağustos Mesleki Çalışma Programı

DAĞITIM YERLERİNE
İlgi: a) Milli Eğitim Bakanlığı Okul Önceci Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği
b) Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Kurumları Yönetmeliği
c) Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliği sayılı Genelgesi
d) Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün 03/07/2020 tarihli ve 8948074 sayılı Genelgesi

İlgi (a, b ve c) yönetmelikler, ilgi (ç) genelge gereği 24-28 Ağustos 2020 tarihleri arasında görev yaptıkları eğitim kurumlarında gerçekleştirilecek olan Mesleki Çalışma Programı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünce hazırlanmıştır.

İl/ilçe milli eğitim müdürlüklerimizin 24-28 Ağustos 2020 tarihleri arasındaki Mesleki Çalışmalarını; Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığının Covid-19 koruma tedbirleri kapsamında tüm önlemleri alarak, ekteki program çerçevesinde mahalli ihtiyaçlar doğrultusunda yapmaları ve öğretmenlerin 31 Ağustos- 18 Eylül 2020 tarihleri arasında okullarda yapacakları eğitime ilişkin Temel Eğitim Genel Müdürlüğü, Ortaöğretim Genel Müdürlüğü, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü, Özel Eğitim ve Rehberlik Genel Müdürlüğü iş planları doğrultusunda yürütmeleri hususunda gereğini bilgilerinize arz ederim.

Doç. Dr. Adnan Boyacı
Bakan a.
Genel Müdür

You may also like