Maskede son karar: Para cezası kesilebilir

Kononavirüs salgınıyla uğraş kapsamında, hala mesken hariç her yerde maske takmak mecburî. Buna rağmen maske kuralına uymayanlara idari para …

By

Kononavirüs salgınıyla uğraş kapsamında, hala mesken hariç her yerde maske takmak mecburî. Buna rağmen maske kuralına uymayanlara idari para cezası verilirken, bu cezalara yapılan itirazlar üzerine mahkemelerden alınan farklı kararlar tartışmalara yol açıyordu. Daha evvel kimi mahkemeler maske takmama cezalarını “zorunluluk yok” diyerek iptal etmişti. Bunlardan biri de Bolu’da yaşandı. Maskesiz gezdiği için bir vatandaşa verilen 392 TL idari para cezası sulh ceza hakimliğince iptal edildi.

YARGITAY ‘KANUN YARARINA’ BOZDU

Adalet Bakanlığının kelam konusu karara karşı kanun faydasına bozma talep etmesi üzerine belge, Yargıtay’ın önüne geldi. Yargıtay 19. Ceza Dairesi ise bakanlığının kanun faydasına bozma talebini oy çokluğuyla kabul etti ve maske cezasıyla ilgili değerli bir karara imza attı.

MASKE TAKMA ÖNLEMİ ALINABİLİR

Dairenin kararında, vilayet genel hıfzıssıhha meclislerinin, 1593 sayılı Genel Hıfzıssıhha Kanunu’nun 27. hususundaki “sıhhi vaziyetinin ıslahına ve mevcut mahzurların izalesine yarayan önlemleri alır” ibaresi uyarınca maske takma önlemi alabileceği vurgulandı. Bu önlemin icrası ve ilanı vazifesinin ise vilayetlerde valiye ilişkin olduğu aktarılan kararda, kelam konusu önleme ters davranışın, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 32. unsuru mucibince vali tarafından düzenlenecek süreçle yaptırıma maruz bırakılabileceğinin hukuken mümkün olduğu belirtildi.

Kahramanmaraş’ta maske takmayan bayan, kendisini tekraren uyaran polise direnç gösterdi, ‘Artistliğiniz kime! CİMER’e yazacağım. Hepinizle görüşeceğim.’ diyerek tehditler yağdıran bayana maske takmadığı için 900 lira ceza yazıldı.

PARA CEZASI 32. HUSUSA NAZARAN

Kararda, Genel Hıfzıssıhha Kanunu’nda, sıhhat ve bulaşıcı hastalıklarla ilgili Sıhhat Bakanlığının alabileceği önlemler ortasında maske önleminin olmadığı, Kanunun 282. unsurunda düzenlenen idari para cezasının ise bu kanunda sayılan önlemlere muhalefet halinde uygulanabileceği aktarıldı. Yani kararda, maske takmayanlara yönelik Kanun’un 282. hususuna nazaran değil, 32. unsuruna nazaran idari para cezası uygulanabileceğine dikkat çekildi.

‘Yasal düzenleme yok’ diye karşı çıktılar

Karara muhalif kalan üyelerin karşı oy yazısında ise Anayasa’nın 13. unsuru mucibince temel hak ve özgürlüklere ait önlemlerin kanunla düzenlenebileceği, lakin maske takma buyruğuna dair kanunlarda üstü örtülü yahut açıkça hiçbir düzenlemenin olmadığı kaydedildi. Maske takma önleminin maksadı bakımından kamu faydasını haiz olduğu lakin idari sürecin yetki ögesi tarafıyla bu buyruğun sakat olduğu, zımni bir yetkinin varlığı varsayılsa bile açık yasal destekten mahrumluk sebebi ile bu önlemin idari para cezasıyla cezalandırılmasının mümkün olmadığı aktarıldı.

Osman Özgan

You may also like