Mali müşavirler de ‘arabulucu’ olmak istiyor

– Türkiye Hür Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Lideri Emre Kartaloğlu, mali müşavirlerden, iş …

By

– Türkiye Hür Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Lideri Emre Kartaloğlu, mali müşavirlerden, iş uyuşmazlıkları ve ticari uyuşmazlıklarda orta bulucu olarak istifa edilmesi gerektiğini belirterek, “Bu, birçok ihtilafın yargıya yansımadan süratli bir formda tahliline büyük katkı sağlayacaktır.” dedi.

Kartaloğlu, AA muhabirine, iktisat ve hukuktaki ıslahat süreci kapsamında meslek mensuplarına yönelik taleplerine ait değerlendirmede bulundu.

Vergilendirme süreçleri kapsamında bir yanda Hazine ve Maliye Bakanlığı uygulamaları, başka yanda da Danıştay ve idari yargı içtihatlarının kelam konusu olduğuna işaret eden Kartaloğlu, “Biz mali müşavirler, vergilendirmenin Anayasa ve Avrupa İnsan Hakları Mukavelesi’nde de korunduğu üzere mülkiyet hakkına haksız müdahale edilmeksizin, temel hak ve özgürlüklerin özüne dokunulmaksızın gerçekleşmesini, hukuk devleti prensibinin bir gereği olarak görmekteyiz.” diye konuştu.

Kartaloğlu, meslek mensuplarının Türkiye’de bilhassa iş ve ticaret hayatının vazgeçilmezi olduğunu tabir ederek şu değerlendirmede bulundu:

“Bu kapsamda gerek iş uyuşmazlıklarında gerekse ticari uyuşmazlıklarda meslek mensuplarımızın birikimlerinden en azından orta bulucu olarak istifade edilmesi gerekiyor. Bu, birçok ihtilafın yargıya yansımadan süratli bir formda tahliline büyük katkı sağlayacaktır. Bahsin yapılacak çalışmalarda dikkate alınması gerektiğini değerlendiriyorum. Dünyada eşi gibisi görülmeyecek bir formda ülkemizde orta buluculuk yalnızca hukukçulara münhasır hale getirilmiştir.”

– “Şirketler için kontrol düzeneği tesis edilmeli”

Şirketlerin karşılaştığı kontrol zahmetine da değinen Kartaloğlu, Türk Ticaret Kanunu’nun tüm sermaye şirketlerinin bağımsız kontrole tabi tutulmasını öngördüğünü ve bu nedenle de şirketlerdeki denetçilik kuruluşunun kaldırıldığını anımsattı. Kartaloğlu, kanunda son anda yapılan değişiklikle bağımsız kontrol zorunluluğunun kapsamının da daraltıldığına dikkati çekerek, “Denetçilik kurumu de kaldırılmış olduğu için şirketlerimiz kontrolsüz kaldılar. Mali müşavirlerin içinde yer aldığı kontrol sisteminin bir an evvel tesisi ticari hayatımızda karşılaştığımız riskleri ortadan kaldıracaktır.” tabirlerini kullandı.

Kartaloğlu, hür meslek faaliyetinde bulunanların elde ettikleri çıkarların KDV Kanunu’na nazaran tahak-kuk aslına nazaran vergilendirildiğini belirterek, “Bu durumda, hür meslek yararı elde edenler, örneğin avukatlar, hekimler ya da mali müşavirler tahsil edemedikleri karın vergisini ödemektedirler. Bu haksızlıktan vazgeçilmelidir.” dedi.

Vergi uyuşmazlıklarında mali müşavirlerin kıymetine işaret eden Kartaloğlu, “Vergi uyuşmazlıklarında mali müşavirlerden isimli muhasebeci ola-rak yararlanılmalıdır. Bu sayede uyuşmazlıkların uzmanlar tarafından kısa müddette çözülmesinin önü açılmış olacaktır.” diye konuştu.

Kartaloğlu, vergi hukukunun başka hukuk kısımlarından farklı olduğunu vurgulayarak, yalnızca vergi kanunlarıyla türel meselelerin çözülmesinin mümkün olmadığını söyledi. Kartaloğlu, bu hukuk kolunda uzmanlığın büyük ehemmiyet taşıdığını lisana getirdi.

– “Beyan ve bildirimler azaltılmalı”

Kartaloğlu, yürütülecek ıslahat çalışmalarıyla beyan ve bildirim sayılarının azaltılması teklifinde bulunarak şunları kaydetti:

“Beyanname ve bildirim sayılarının azaltılması manasında damga vergisi beyannamesi, muhtasar ve prim hizmet beyannamesi yahut katma paha vergisi beyannamesi ile birleştirilebilir. Ayrıyeten, elektronik evrak nizamında geldiğimiz nokta prestijiyle Ba ve Bs formalarının bildirim yükümlülüğü kaldırılabilir. Ayrıyeten süreksiz verginin son devrinin kaldırılması da bu kapsamda kıymetlendirilebilir diye düşünüyorum. İşletmelerin finansal tablolarının gerçek durumu göstermesi ve enflasyondan kaynaklanan fiktif karların önlenebilmesi bakımından enflasyon muhasebesinin uygulanmadığı bu periyotta mükelleflerin etkinlerine kayıtlı bulunan taşınmazların kıymetini 31 Aralık 2020 tarihine kadar Yİ-ÜFE pahasındaki artış oranını dikkate alarak tekrar belirlemeleri imkanı getirilmeli ve işletmelerin finansal tablolarının gerçek durumu yansıtması sağlanmalıdır.”

You may also like