Mahkumların uygun hal değerlendirmesinde yeni devir 1 Ocak’ta başlıyor

– Mahkumların âlâ hali, 1 Ocak 2021’den itibaren en geç 6 ayda bir yönetim ve müşahede kurulunca yapılacak değerlendirmelerle belirlenecek …

By

– Mahkumların âlâ hali, 1 Ocak 2021’den itibaren en geç 6 ayda bir yönetim ve müşahede kurulunca yapılacak değerlendirmelerle belirlenecek.

TBMM’de 14 Nisan 2020’de kabul edilen, kamuoyunda “İnfaz Yasası” olarak bilinen ve çok sayıda kişinin cezaevinden tahliyesinin önünü açan Ceza ve Güvenlik Önlemlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Kimi Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un, mahkumların âlâ hal değerlendirmelerine yönelik yeni düzenlemeleri içeren kararları Adalet Bakanlığınca 1 Ocak 2021’de uygulanmaya başlanacak.

Buna nazaran mahkumlar, ceza infaz kurumlarında bulundukları tüm kademelerde, ceza infaz kurumlarının tertip ve güvenliği gayesiyle konulmuş kurallara uyup uymadığı, haklarını âlâ niyetle kullanıp kullanmadığı, yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirip getirmediği, uygulanan güzelleştirme programlarına nazaran toplumla bütünleşmeye hazır olup olmadığı, tekrar kabahat sürece, mağdura yahut diğerlerine ziyan verme riskinin düşük olup olmadığı konularında yönetim ve müşahede konseyi tarafından yeterli halin belirlenmesi için en geç 6 ayda bir değerlendirmeye tabi tutulacak.

Değerlendirmede, infazın tüm kademelerinde mahkumların katıldığı düzgünleştirme ve eğitim-öğretim programları ile spor ve toplumsal faaliyetler, kültür ve sanat programları, aldığı sertifikalar, kitap okuma alışkanlığı, öteki hükümlü ve tutuklular ile ceza infaz kurumu vazifelileri ve dışarıyla olan münasebetleri, işlediği kabahatten ötürü duyduğu pişmanlığı, ceza infaz kurumu kuralları ile kurum bünyesindeki çalışma kurallarına ahengi, aldığı disiplin cezaları dikkate alınacak.

Toplam 10 yıl ve daha fazla mahpus cezasına mahkum olanlar ile terör hataları, örgüt kurmak, yönetmek yahut örgüte üye olmak cürümleri, örgüt faaliyeti kapsamında işlenen hatalar, taammüden öldürme cürümleri, cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen hatalar ile uyuşturucu yahut uyarıcı unsur imal ve ticareti kabahatlerinden mahkum olanlar hakkında yapılacak açık ceza infaz kurumuna ayırmaya, kontrollü hürlük önlemi uygulanarak cezanın infazına ve şartlı salıverilmeye ait değerlendirmelerde yönetim ve müşahede şurasına cumhuriyet başsavcısı yahut belirleyeceği bir cumhuriyet savcısı başkanlık edecek.

– Uzmanlar da katılacak

Ayrıyeten, yönetim ve müşahede heyetinde cumhuriyet başsavcısı tarafından belirlenen bir izleme konseyi üyesi ile Aile, Çalışma ve Toplumsal Hizmetler Bakanlığı ve Sıhhat Bakanlığından uzmanlar da yer alacak.

Âlâ halin kıymetlendirilmesi emeliyle, kurumda kalacağı müddet 6 aydan az olan mahkumlar hakkında “gözlem değerlendirmesi”, 6 aydan fazla olan mahkumlar hakkında ise “gelişim değerlendirmesi” yapılacak, 4 uzman tarafından rapor hazırlanacak.

Mahkumun infaz sürecinde gösterdiği gelişim 6 ayda bir idare, eğitim ve öğretim, psikososyal yardım ile güvenlik ve nezaret servisleri tarafından hazırlanan raporla puanlanacak.

Değerlendirmede, mahkumun gösterdiği gelişim “artı puan”, aldığı disiplin cezaları “eksi puan” olacak, bu halde “gelişim puanı” belirlenecek.

Gelişim puanı, belirlenen eşik puanın altında kalan mahkumlar hakkında açık ceza infaz kurumuna ayrılma, kalan cezasını kontrollü özgürlük önlemi altında infaz etme yahut ceza infaz kurumlarından direkt şartlı salıverilme öncesinde âlâ hal kararı verilemeyecek.

You may also like