Lojmanlarda, gaziler ile engelli ve şehit yakınlarına ek puan geldi

Kamu konutları Yönetmeliğinde 11 Temmuz 2020 tarihi itibariyle değişiklik yapıldı. Yapılan değişikliğe nazaran engelli işçi ile engelli aile …

By

Kamu konutları Yönetmeliğinde 11 Temmuz 2020 tarihi itibariyle değişiklik yapıldı.

Yapılan değişikliğe nazaran engelli işçi ile engelli aile ferdi bulunanlara ek 40 puan, gazi ve şehit yakınlarından eş, çocuk, ana, baba ve kardeşin her biri için ek +40 puan getirildi.

İŞTE RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN DÜZENLEME

Karar Sayısı: 2754
Ekli “Kamu Konutları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulmasına, 2946 sayılı Kamu Konutları Kanununun 11 inci hususu yeterince karar verilmiştir.

KAMU KONUTLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

UNSUR 1- 16/7/1984 tarihli ve 84/8345 sayılı Bakanlar Heyeti Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Konutları Yönetmeliğine ekli “Sıra Tahsisli Konutların Puanlama Cetveli” başlıklı (4) Sayılı Cetvelin (a) bendi yürürlükten kaldırılmış ve birebir cetvele (j) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (k) ve (l) bentleri eklenmiştir.

“k) Yüzde kırk ve üzerinde engelli olduğunu yetkili sıhhat konseylerinden alınan rapor ile belgelendiren engelli işçi ile kanunen bakmakla mükellef bulunduğu ve konutta birlikte oturacağı her bir engelli aile ferdi (eş ve çocuk dahil) için (+ 40) puan,
l) Gaziler ile şehit yakınlarının (eş, çocuk, ana, baba ve kardeş) her biri için (+ 40) puan,”

UNSUR 2- Tıpkı Yönetmeliğe ekli “Kamu Konutları Tahsis Talep Beyannamesi” başlıklı (5) Sayılı Cetvel ekteki biçimde değiştirilmiştir.

HUSUS 3- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
HUSUS 4- Bu Yönetmelik kararlarını Cumhurbaşkanı yürütür.

Memurlar.net’in Notu: Kaldırılan Yönetmeliğe ekli “Sıra Tahsisli Konutların Puanlama Cetveli” başlıklı (4) Sayılı Cetvelin (a) bendinde şu karar mahal alıyordu.

a) Hizmetinde başarılı olanlardan sicili çok âlâ yahut güzel olan işçi için (+ 10) puan,

You may also like