Libya tezkeresinin uzatılmasına ait TBMM kararı Resmi Gazete’de

Kararda, Libya’da Şubat 2011’de meydana gelen olayları takip eden süreçte demokratik kurumların inşa edilmesine yönelik uğraşların artan silahlı …

By

Kararda, Libya’da Şubat 2011’de meydana gelen olayları takip eden süreçte demokratik kurumların inşa edilmesine yönelik uğraşların artan silahlı çatışmalar nedeniyle akamete uğradığı, ülkede parçalanmış bir yapı ortaya çıktığı hatırlatıldı.

Libya Siyasi Muahedesi kapsamında oluşturulan Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulunun (BMGK) 2259 (2015) sayılı kararı uyarınca memleketler arası toplum tarafından Libya’yı temsil eden tek ve yasal hükümet olarak tanındığı belirtilen kararda, BMGK’nin 2259 sayılı kararının, Libya Siyasi Muahedesi’nin uygulanması ile UMH dahil kelam konusu mutabakatta atıfta bulunulan Libya kuruluşlarının desteklenmesine davette bulunduğu söz edildi.

Kararda, Libya Siyasi Mutabakatı’nda yeri bulunmayan, bu çerçevede hem ulusal hem milletlerarası bakımdan gayrimeşru nitelik taşıyan kelamda Libya Ulusal Ordusu’nun, 4 Nisan 2019’da başşehir Trablus’u ele geçirmek ve UMH’yi devirmek gayesiyle başlattığı, sivilleri ve sivil altyapıyı da maksat alan, Libya’nın bütünlüğü ve istikrarını tehdit eden, DEAŞ, El-Kaide ve öteki terör örgütleri, yasa dışı silahlı kümeler ile yasa dışı göç ve insan ticareti için uygun ortam oluşturan akınları üzerine UMH’nin Aralık 2019’da Türkiye’den dayanak talebinde bulunduğu aktarıldı.

Müteakip süreçte UMH’nin, ülkenin bütünlüğüne kasteden bu taarruzları durdurduğu, böylelikle Libya’nın Türkiye ve tüm bölge için güvenlik riski teşkil edecek bir kaosa ve istikrarsızlığa sürüklenmesinin önlendiği, ülkede BM’nin kolaylaştırıcılığında, Libyalıların öncülüğünde ve sahipliğinde ateşkes ve siyasi diyalog sürecinin önünün açılabildiği vurgulanan kararda şunlar kaydedildi:

“Türkiye, BM öncülüğünde ilgili BMGK kararları çerçevesinde memleketler arası meşruiyet kapsamında yürütülen, Libya’nın egemenliğinin, toprak bütünlüğünün ve siyasi birliğinin korunmasına, ülkede kalıcı bir ateşkesin tesisine, ulusal uzlaşıyı sağlayacak siyasi diyalog gayretlerine güçlü takviyesini sürdürmektedir. Türkiye ile Libya ortasında imzalanan ve yürürlüğe giren Akdeniz’de Deniz Yetki Alanlarının Sonlandırılmasına Ait Mutabakat Muhtırası ile daha da gelişen iki ülke ortasındaki tarihi, siyasi ve ekonomik esaslı alakalar dikkate alındığında, Libya’da ateşkes ve siyasi diyalog sürecinin devamı ile bu sürecin sonucunda barışın tesisi ve istikrarın sağlanması Türkiye açısından büyük kıymete haizdir.”

Türkiye’nin, bu kapsamda Libya ile imzalanan ve yürürlüğe giren Güvenlik ve Askeri İş Birliği Mutabakat Muhtırası kapsamında Libya’nın güvenliğine katkı sağlayacak eğitim ve danışmanlık dayanağına devam ettiği anlatılan kararda, gelinen etapta Libya’da kalıcı ateşkesin ve siyasi diyalog sürecinin sonuçlandırılması ve kurumların birleştirilmesinin şimdi mümkün olamadığına işaret edildi.

Kelamda Libya Ulusal Ordusu’nun, dış güçlerin takviyesiyle Libya’nın orta ve doğu bölgelerindeki askeri tahkimatının sürdüğüne dikkat çekilen kararda, BM himayesinde yürütülen askeri ve siyasi görüşmelerin sonuçlanmasını teminen çatışmaların yine başlamasının önlenmesinin değer taşıdığı vurgulandı. Bu kapsamda, ülkeden Türkiye dahil tüm bölge için neşet eden risk ve tehditlerin devam ettiği, kelamda Libya Ulusal Ordusu’nun akınlarının ve çatışmaların yine başlaması halinde Türkiye’nin gerek Akdeniz havzasındaki gerek Kuzey Afrika’daki çıkarlarının olumsuz etkileneceğine yer verilen kararda, şöyle devam edildi:

“Bu mülahazalarla Türkiye’nin ulusal çıkarlarına yönelik her türlü tehdit ve güvenlik riskine karşı memleketler arası hukuk çerçevesinde gerekli her türlü önlemi almak, Libya’daki gayrimeşru silahlı kümeler ile terör örgütleri tarafından Türkiye’nin Libya’daki menfaatlerine yönelebilecek atakları bertaraf etmek, kitlesel göç üzere öbür mümkün risklere karşı ulusal güvenliğimizin idame ettirilmesini sağlamak, Libya halkının muhtaçlığı olan insani yardımları ulaştırmak, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti tarafından talep edilen dayanağı sürdürmek, bu süreç sonrasında meydana gelebilecek gelişmeler istikametinde Türkiye’nin yüksek menfaatlerini tesirli bir halde korumak ve kollamak, gelişmelerin seyrine nazaran ileride telafisi güç bir durumla karşılaşmamak için hızlı ve dinamik bir siyaset izlenmesine yardımcı olmak üzere hudut, şümul, ölçü ve vakti Cumhurbaşkanınca takdir ve tayin olunacak biçimde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin gerektiği takdirde Türkiye sonları dışında harekat ve müdahalede bulunmak üzere yabancı ülkelere gönderilmesi, bu kuvvetlerin Cumhurbaşkanının belirleyeceği temellere nazaran kullanılması ile risk ve tehditlerin giderilmesi için her türlü önlemin alınması ve bunlara imkan sağlayacak düzenlemelerin Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek asıllara nazaran yapılması için Anayasa’nın 92’nci unsuru uyarınca 2 Ocak 2020 tarihli ve 1238 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi kararıyla verilen müsaadenin müddetinin 2 Ocak 2021 tarihinden itibaren 18 ay uzatılmasına Genel Konseyin 22 Aralık 2020 tarihli 36’ncı Birleşiminde karar verilmiştir.”

You may also like