Kredi Garanti Kuramlarına Sağlanan Hazine Dayanağına Ait Kararda Değişiklik

6 Ocak 2021 ÇARŞAMBA Resmi Gazete Sayı : 31356 CUMHURBAŞKANI KARARI Karar Sayısı: 3371 Ekli “Kredi Garanti Kuramlarına Sağlanan Hazine …

By

6 Ocak 2021 ÇARŞAMBA

Resmi Gazete

Sayı : 31356

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 3371

Ekli “Kredi Garanti Kuramlarına Sağlanan Hazine Dayanağına Ait Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”m yürürlüğe konulmasına, 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç İdaresinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun süreksiz 20 nci hususu mucibince karar verilmiştir.

5 Ocak 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

KREDİ GARANTİ KURUMLARINA SAĞLANAN HAZİNE DAYANAĞINA AİT KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

UNSUR 1- 31/10/2016 tarihli ve 2016/9538 sayılı Kredi Garanti Kuramlarına Sağlanan Hazine Dayanağına Ait Kararın süreksiz 6 ncı unsurunda yer alan “31/12/2020” ibaresi “1/7/2021” formunda değiştirilmiştir.

HUSUS 2- Bu Karar, 1/1/2021 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

UNSUR 3- Bu Karar kararlarını Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

You may also like