Koronavirüs aşısında imzalar tamam, fiyatsız olacak

Hürriyet gazetesinden Osman Müftüoğlu köşe yazısında Sıhhat Bakanı Fahrettin Koca ile yaptığı görüşmeden aldığı yanıtları taşıdı. İşte o bilgiler …

By

Hürriyet gazetesinden Osman Müftüoğlu köşe yazısında Sıhhat Bakanı Fahrettin Koca ile yaptığı görüşmeden aldığı yanıtları taşıdı. İşte o bilgiler ve ayrıntıları

Dün Sıhhat Bakanı Fahrettin Koca ile uzunca bir konuşma yaptım, başımdaki pek çok soruya da karşılık alma imkanı buldum. O konuşmada “aşıdan ilaç tedavisine, yasaklardan korunma önlemlerine, hastane ve ağır bakım yoğunluklarından salgının geleceği”ne kadar pek çok hususta değerli bilgiler edindim.

10 MİLYON DOZ AŞI GELİYOR

Sıhhat Bakanı Dr. Fahrettin Koca, konuşmamızda bilhassa aşı konusunda etraflı bilgiler verdi. Dr. Koca’dan öğrendiğim değerli, net ve açık bilgilerden biri de şu oldu: Çinli aşı üreticisi ‘Sinovac’ ile görüşmeler tamamlanmış. Gerekli yasal süreçler bitirilip imzalar da atılmış. Birinci uygulamalar için de 10 milyon doz aşı çoktan yola çıkmış. Aşılamada önceliği salgınla savaşta ön saflarda adeta göğüs göğüse bir gayret veren pahalı ve kahraman sağlıkçılarımız alıyor. O azamî riskli sıhhat kümesi aşılandıktan sonra da sıra “kronik hastalardan ve öteki risk kümelerinden oluşan kişilere” gelecek. Dr. Fahrettin Koca aşılamada toplam sayının 50 milyon doza kadar çıkabileceğini belirtti ki bu da çok değerli bir bilgi.

AŞI FİYATSIZ OLACAK

Dr. Koca’dan aldığım kıymetli bilgilerden biri de şu oldu: Aşı uygulamaları katiyen fiyatsız yapılacak. Vatandaştan hiçbir fiyat talep edilmeyecek. Bu ortada öbür üreticilerin ürettiği farklı aşılar için ruhsatlandırma süreçleri de sürecek. Ruhsatlandırma tamamlanınca da o aşıların eczanelerde fiyatlı olarak satılmasına müsaade verilecek. Bana nazaran manası şu: Sinovac’ın aşısını değil de ruhsatlı ve satışı özgür diğer aşıları tercih edenler olursa onlar da parasını ödeyerek istediği aşıyı yaptırabilecek. Sıhhat Bakanı “Özellikle risk kümesinde olup da aşıya ulaşma imkanı olmayanların merak etmemelerini, devletin onlara aşıyı fiyatsız ulaştırma uğraşı ve garantisi içinde olacağının” altını ısrarla çizdi. Kıymetli bir nokta da şu: Dr. Koca aşı konusunda tecrübeli bilim insanlarından halkı bilgilendirme konusunda dayanak bekliyor.

YERLİ AŞIDAN BİR HABER VAR MI?

Evet, var! Dr. Koca, “İlk bilgiler memnuniyet verici” diyor ve ekliyor: “Biz de bu işi başaracağız, kendi aşımızı kendimiz üretebileceğiz. Ve muhtemelen 2021 sonrasında neticeyi almış olacağız.” Bakandan bir âlâ haber daha var: “Sadece COVID-19 için değil, başka bulaşıcı hastalıklarda kullanılan aşılar için de ağır bir YERLİ ve ULUSAL AŞI üretimi uğraşı içerisindeyiz.”

İLAÇLARDAN KUŞKU DUYMAYIN

Bilindiği üzere aşıda ulaşılan muvaffakiyete aktif bir ilaç bulmada maalesef şimdi ulaşılamadı. Hala kullandığımız ilaçlar öteki virüsler yahut hastalıklar için geliştirilen fakat yeni koronavirüs için de tesirli olduğu kabul edilen “destekleyici” ilaçlar. Dr. Koca bunların en değerlilerden birinin “FAVİPİRAVİR” isimli antiviral ilaç olduğu niyetinde. Zati bu nedenle de ithal fiyatı 150 dolar civarında olan bu ilacın ülkemizde de üretimi için 4 başka firmaya ruhsat verilmiş. Bu sayede de maliyet neredeyse onda teğe kadar düşürülmüş. Dr. Koca, “Son günlerde bilhassa toplumsal medyada sirkülasyona giren ilaç zıddı ya da ilaca güvensizlik yaratıcı kanılara halkımızın inanmaması lazım!” diyor ve ekliyor: “Biz takviye ilaçları ile tedavi konusunda son derece başarılı sonuçlar alan nadir ülkelerden biriyiz. Halkımız katiyetle fiyatsız verdiğimiz dayanak tedavilerine güvenmeli.”

YASAKLAR NEREYE KADAR

Sıhhat Bakanı sohbetimizde “çok ağır yeni yasaklamaların gelmeyeceğini” de düşündüğünü tabir etti. O da pandeminin “hastanelerde değil, alanda ve vatandaşın iştirakiyle çözülebileceği” fikrinde. “Özellikle maske takma, toplumsal araya uyma, mümkün olduğunca konutta kalma, kalabalıklara zarurî olmadıkça karışmama üzere tedbirleri samimi bir biçimde uygularsak, uzun müddetli sokağa çıkma yasaklarına gerek kalmayacaktır” diyor.

PANİK YOK, ÖNLEM VAR

Dr. Koca, salgının yalnızca bizde değil, çabucak her ülkede yeni patlamalarla başlangıçtaki tepesini zorladığını hatta geçtiğini belirtiyor. Esasen bu nedenle de son önlemlerin devreye girdiğini ancak salgında panik yaratacak seviyede bir patlamanın olmadığının da ısrarla altını çiziyor, “Panik yok, önlem var!” diyor. Bakana nazaran sorunun aslı ve kalıcı tahlil hala “tedbirlere uyma” ile alakalı. Ve yeniden bugün ve muhtemelen orta vadede “MASKELERİ İNDİRMEMEK” bir numaralı önlemimiz olarak sürekli devrede olacak. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’nın gündeme getirdiği “Maskeni indirme!” sloganı daima akılda tutulacak.

SON SAYILAR NE ANLATIYOR

Dr. Koca’ya “Hastanelerimiz kâfi mi? Ağır bakımlarda doluluk oranımız ne durumda?” sorularını da yönelttim. Sıhhat Bakanı “Çok şükür kritik bir noktada değiliz. Sıhhat sistemimiz sıhhat ordumuzun çabaları ve devletimizin takviyeleri ile dimdik ayakta, savaşı muvaffakiyet ile sürdürüyor” karşılığını verdi ve ekledi: “Bazı hastanelerde ek ağır bakım üniteleri oluşturma talihimiz da esasen daima var. Bu nedenle kaygıya, telaşa asla yer yok.”

PEKALA SONUÇ NE?

Kapımıza dayanan ağır kış koşullarıyla birlikte çabucak her ülkede olduğu üzere bizde de günlük olay sayıları, ağır hasta sayıları ve kaybettiğimiz canların sayısı maalesef çok arttı. Lakin bilelim ki bu artış biraz da hepimizde varlığını hissettiren “rahatlamadan” daha doğrusu “gevşemeden” kaynaklandı. Sayın Bakan benimle tıpkı fikirde olmasa da ben bu rahatlamada, temmuz ayında yapılan günlük hadise dataları tablosundaki değişimin önemli ölçüde tesirli olduğu kanaatindeyim. Tabloda yalnızca hasta sayılarının verilmesi, “asemptomatiklerin yani testi müspet çıkıp da hastalık belirtisi göstermeyenlere tabloda yer verilmemesi” hepimizde gereksiz bir rahatlığa yol açtı. Bence bu uygulamadan hızla vazgeçilmesi, asemptomatik yani testi müspet çıkıp da hasta olmayanların sayılarının da açık ve net olarak tabloda yer alması kıymetli bir “caydırıcı unsur” olarak fonksiyon görecektir. Umarım ki bu değişiklik yapılsın ve herkes ayağını ona nazaran denk alsın.

You may also like