Kontratlı Erbaş ve Er Yönetmeliğinde Değişiklik

YÖNETMELİK Ulusal Savunma Bakanlığından: KONTRATLI ERBAŞ VE ER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK HUSUS 1 – 8/6/2011 …

By

YÖNETMELİK

Ulusal Savunma Bakanlığından:

KONTRATLI ERBAŞ VE ER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

HUSUS 1 – 8/6/2011 tarihli ve 27958 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kontratlı Erbaş ve Er Yönetmeliğinin 25 inci hususu aşağıdaki formda değiştirilmiştir.

UNSUR 25 (1) Kontratlı erbaş ve erlerin günlük faaliyet programı ve hafta sonu müsaadeleri, 25/6/2019 tarihli ve 7179 sayılı Askeralma Kanunu gereği askerlik yapanlarda olduğu üzeredir. Kontrat ve vazife müddetince kışlada iskan edilirler. Lakin istekli olan kontratlı erbaş ve erlere birliğin günlük faaliyet programı ile vazifelerini ve emniyetini aksatmayacak formda günlük faaliyet programında belirtilen faaliyet ve eğitimler dışında kalan istirahat/izin müddetlerinde hafta içi mesai sonrası ve hafta sonu misyon yerlerinden ayrılmaları için müsaade verilir. Bunlar istirahat/izinlerinin bitimini takip eden vardiya başlangıcında/ilk mesai gününün sabah yoklamasında hazır bulunmak zorundadır.

(2) Kontratlı erbaş ve erlere verilen göreve müteallik ek vazifeler ile birliğe verilen göreve yönelik tatbikat/harekat/hudut ve gibisi vazife hazırlıkları kapsamında ve ayrıyeten; nöbet/vardiya, hazır kıta, karakol ve gibisi vazifeler ile emniyet ve salgın hastalıklar açısından tehlike arz edebileceği belirlenen günlerde hafta içi mesai/vardiya sonrası ve hafta sonu misyon yerlerinden ayrılmaları için müsaade verilmesi taban tabur, ilçe jandarma ve müstakil bölük kumandanının (Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları ile Kıyı Güvenlik Komutanlığında eşidi) yetkisindedir.”

HUSUS 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

UNSUR 3 – Bu Yönetmelik kararlarını Ulusal Savunma Bakanı ve İçişleri Bakanı birlikte yürütür.

You may also like