Kimi Yönetmeliklerin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Yönetmelik

YÖNETMELİK Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığından: KİMİ YÖNETMELİKLERİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK UNSUR 1 – (1 …

By

YÖNETMELİK

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığından:

KİMİ YÖNETMELİKLERİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI

HAKKINDA YÖNETMELİK

UNSUR 1 – (1) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanının 6/2/2013 tarihli ve 41 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan Türkiye Büyük Millet Meclisi Ulusal Saraylar, Köşk, Kasır ve Müştemilatının Bakım, Tamirat ve Korunmasına Ait Yönetmelik, Ulusal Saraylara Bağlı Ünitelerde Kurum ve Şahıslarca Yapılacak Araştırma Yönetmeliği, Ulusal Saraylara Bağlı Ünitelerde Fotoğraf Çekme ve İmaj Alma Yönetmeliği, Ulusal Saraylara Bağlı Ünitelerde Seyahat Yönetmeliği ve Ulusal Saraylara Bağlı Ünitelerin Tahsisine Ait Yönetmelik ile Başkanlık Divanının 24/4/2018 tarihli ve 58 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İktisadi İşletmesi Yönetmeliği; 31/3/2004 tarihli ve 25419 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türkiye Büyük Millet Meclisi Ulusal Saraylar Ayniyat Yönetmeliği; 13/4/2013 tarihli ve 28617 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ulusal Saraylar Klasik Sanatlar, Onarım ve Konservasyon Uygulama Programları Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

HUSUS 2 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

UNSUR 3 – (1) Bu Yönetmelik kararlarını Türkiye Büyük Millet Meclisi Lideri yürütür.

You may also like