Kılıçdaroğlu, KPSS, kelamlı imtihan ya da danışman yapılan hoşluk kraliçesi

Yenişafak Gazetesi köşe muharrirlerinden Ahmet Ünlü bugünkü köşesinde anamuhalefet partisi önderinin kamuya işçi alımında liyakat, objektif …

By

Yenişafak Gazetesi köşe muharrirlerinden Ahmet Ünlü bugünkü köşesinde anamuhalefet partisi önderinin kamuya işçi alımında liyakat, objektif atamalar konusunda yaptığı açıklamalar ile CHP’li belediyelerde yapılan süreçlerin dengeli olmadığını yazdı.

Ünlü yazısında:

Bu kadar argümanlı sözler kullanan bir muhalefet önderinin eksik bıraktığı ise CHP idaresinde olan belediyelerdeki işçi alımına ait örnek uygulamaları anlatmayı unutmasıdır. Onun anlatmayı unuttuğu CHP’li belediyelerdeki örnek uygulamaları biz anlatalım da gençler biraz ilham alarak öğrensinler ve gelecekten ümitlensinler.

CHP’li belediyeler kelamlı imtihanla eleman alıyor mu yahut kamera kaydı kullanıyor mu?

Kılıçdaroğlu, kelamlı imtihanlarda kamera kaydı alınmasının da yargı kontrolünde değerli olduğunu tabir etmiş, kelamlı imtihanlarda kamera kaydı olması gerektiğini savunmuştu. Esasen CHP’nin 2015 ve 2018 yılı seçim bildirgelerinde atamalarla ilgili 7 kıymetli kriter getirmek istediğini de görüyoruz. Bu kadar süslü tabirlere karşın Kılıçdaroğlu’nun niye inandırıcı olamadığını CHP’li belediyelerdeki uygulamalara baktığınızda anlayabilirsiniz.

Öncelikle CHP’nin kazandığı belediyelerde bu taahhütlere ne kadar uyulduğunu bilmemiz gerekiyor. Malum, belediyeler iktidar adayları için küçük bir iktidar provasıdır. Üzülerek belirtelim ki CHP, yazdıklarının tamamını CHP’li belediyelerde adeta paspas edip ayaklar altında ezmiştir. Artık de bu işi nasıl yaptığını açıklayalım.

CHP’li belediyeler hem KPSS A kümesi takımlara hem de KPSS B kümesi takımlara kelamlı imtihanla eleman alıyorlar. İsterseniz örnekler için mülga Devlet İşçi Başkanlığı’nın internet sitesine bakılabilir. Yani CHP’nin seçim beyannamesinde yer alan taahhütlerini şahsen CHP’li belediyelerin nasıl paspas ettiğini görebilirsiniz. İşte bu çeşit ikircikli uygulamalar CHP’nin ve Kılıçdaroğlu’nun inandırıcılığını kaybettiriyor. Bunun ismine en hafif tabirle utanmazlık deniliyor.

Şayet Kılıçdaroğlu, gençlerle yaptığı söyleşide ve seçim vaatlerinde samimi olsaydı, öncelikle CHP’li belediyelere bir genel yazı göndererek hem KPSS A kümesi takımlara hem de KPSS B kümesi takımlara memur alımları ile personel alımları ve kontratlı işçi alımlarında hiçbir halde kelamlı imtihan yapılmayacağını ya da imtihanların kameraya kaydedileceğini talimatlandırırdı. Lakin, şu ana kadar bu türlü bir yaklaşım göremedik. Tahminen akıllarına gelmemiştir diyerek biraz teselli olabiliriz.

İmtihanların bağımsız, adil, objektif ve şeffaf bir biçimde gerçekleştirilmesinin sağlanacağını taahhüt eden bir parti, öncelikle CHP’li belediyelerde genel bir uygulama ile kelamlı imtihanı büsbütün kaldırır ya da kelamlı imtihanlarda kamera kaydı uygulamasını başlatırdı. Ne yazık ki şu ana kadar bu türlü örnek bir uygulamayı göremedik. Kurumların istemesi halinde KPSS puanı en yüksek olandan başlayarak çalışanı alımı yapması mümkündür. Mesela yıllardır CHP’nin kalesi olan Çankaya Belediyesi’ndeki objektif (!) işçi alımları kamuoyu ile paylaşılabilir. Ya da imtihanlara KESK ve DİSK dışındaki memur ve personel sendikalarından gözlemci iştiraki da sağlanabilir. Bunu yapmak için iktidar olmaya gerek yoktur. Artık Kılıçdaroğlu duydu ve zerrece utanması varsa CHP’li belediyelerde yalnızca KPSS’nin temel alınacağını açıklamasını bekliyoruz.

CHP’li belediyeler imtihansız eleman alıyor mu, yalnızca KPSS puanı mı temel alınıyor?

Personel ve memur alımlarında da emsal uygulamalara devam edildiğini görüyoruz. Yani İş-Kur tarafından gönderilen adaylar ortasından kelamlı imtihan yapılmaktadır. Tıpkı formda memur alımlarında KPSS’nin yanında kelamlı imtihan da yapılmaktadır. CHP’li belediyelerin kelamlı imtihanlarda objektif davrandıklarını nasıl bileceğiz? Kamera kaydı var mı, imtihan şurasında sendikalardan temsilci var mı, yalnızca KPSS puanı temel alınıyor mu? İşte o vakit hükümeti eleştirmenin inandırıcılığı kalmıyor. Ankara Büyükşehir Belediyesindeki misyonda yükselmede yüksek puan alanların sözlüde düşük puan verilerek nasıl başarısız yapıldığı rezaletini anlatmaya gerek var mı? Yani ben yaparsam imtihan objektif oluyor, hükümet yapınca subjektif oluyor, işte bu mantık hastalıklı bir mantıktır. Moğultay vaktinde yapılan hakimlik imtihanlarını hatırlatmaya ise gerek dahi duymuyoruz. İsteyenler “Ben de o imtihana girmiştim” başlıklı yazımı okuyabilirler.

Elbette CHP’li belediyeler imtihansız da eleman alıyorlar. Şayet belediyede istisnai takım varsa bunu imkan dahilinde kullanmayan yoktur. Yani, CHP’li belediyeler de özel kalem müdürlükleri vasıtasıyla eş dostu imtihansız memur yapıyorlar. Kılıçdaroğlu, CHP’li belediyeler hiçbir formda imtihansız eleman almadı diye itiraz ederse biz de buradan özür dileriz. Lakin edemez. Tıpkı formda kontratlı teknik işçi alımında da imtihansız işçi alımı yapıyorlar. O vakit CHP, hangi adaletin ve liyakatin peşinde koşuyor?

Kılıçdaroğlu’nun, hoşluk kraliçesinin imtihansız atanmasından haberi var mı?

Kılıçdaroğlu’nun yaptığı açıklamaların benzerilerini İmamoğlu’nda da görmüştük. Vazifeye gelmeden evvel “İşe alımlarda şeffaflığı ve liyakati getiriyoruz. Belediyenin ve iştiraklerinin işçi alımlarını ve kriterlerini açıkça ilan edecek, iş arayan vatandaşlarımız meslek sayfamıza online olarak başvurup tüm süreci takip edebilecekler” diyen İmamoğlu koltuğa oturduktan sonra sistemin açıklarını sonuna kadar kullanmaya başladı. Nihayetinde İmamoğlu halka verdiği her şey çok hoş olacak kelamını tutmuş oldu.

Gerçekten Miss Turkey Hoşluk Yarışı’na katılan 24 yaşındaki CHP Büyükçekmece Gençlik Kolları Lider Yardımcısı’nın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki İstanbul İşçi İdare A.Ş.’de ilansız ve imtihansız meslek danışmanı olarak misyona başlatarak her şey çok hoş olacak kelamını somutlaştırdı. Moda ve Dokuma Kısmı mezunu bir hanımın imtihansız meslek danışmanı olarak atanmasını olağan görenlere elbette diyecek bir şeyimiz olamaz. Tahminen de Kılıçdaroğlu’nun bu cins imtihansız atamalardan haberi yoktur.

Vazifeye başlarken işçi alımlarında şeffaflıktan, adaletten ve liyakatten bahsederek kendine istikamet tayin eden bir kişinin Miss Turkey gibisi şahısları ilansız ve imtihansız olarak işe almasında herhalde bir hikmet vardır. Yoksa bu davranışa milletin ağzını doldurarak ne diyeceğini İmamoğlu daha güzel bilecektir. Ha bu ortada buradan Kamu Vazifelileri Etik Şurası’nı imtihansız işçi alımları hakkında misyona çağıralım da isterlerse onlar soruşturmaya başlamasınlar.

CHP objektif uygulamalara Çankaya Belediyesi’nden başlayabilir mi?

CHP’nin tartışmasız kalesi olan ve yıllardır yönettiği Çankaya Belediyesi’nde müdür ve üzeri atamaların hangi objektif kriterlere nazaran yapıldığı yahut memur ve personel alımlarında KPSS dışında kelamlı imtihan uygulayıp uygulamadığı açıklanırsa inandırıcılık o kadar artacaktır. Mecburilik yoksa niye objektif uygulamalar yapsınlar ki. Gerçekten CHP’li belediyeler istisnaları sonuna kadar kullanmışlardır. Hatta daha da ileri giderek CHP’li belediyelerdeki taşeron personeller biraz araştırılsa kim kimin akrabasıdır daha net görülecektir. Hangi belediye meclis üyesinin yakınları taşeron olarak alınmıştır? CHP’li belediyelerin işçi alımında uygulanan bu denli sübjektif uygulama varken Kılıçdaroğlu’nun pişkin bir halde objektiflikten ve adaletten bahseden açıklamalar yapması inandırıcı olmuyor.

Siyasi kadrolaşmanın oluşturduğu aksiliklerin giderileceği vaadine CHP’li belediyelere bakarak inanabilir miyiz? Yeni kazanılan belediyelerdeki eski ilçe liderlerinin atanmaları da Kılıçdaroğlu’nun özetlediği meslek ve liyakat prensiplerine ne kadar uyuyor değil mi?

Sonuç olarak, CHP’nin geçmişinin yanında mevcut durumunun da çok parlak olduğu söylenemez. İsteyenler CHP’li belediyelerin Sayıştay raporlarına bakabilir. Ayrıyeten, CHP’li belediyelerdeki baldız, yeğen, damat vb. atamalarına bakılırsa ne demek istediğimiz daha uygun anlaşılacaktır. Ha bu ortada Kılıçdaroğlu’nun SSK genel müdürlüğü periyodunda ağabeyi Ali Kamer Kılıçdaroğlu’nun oğlu Ali Naki Kılıçdaroğlu’nu “Açıktan ve imtihansız olarak” SSK İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı’nda mühendis olarak işe başlattığını anlatmaya gerek yoktur. O denli bozulmaya ve gücenmeye gerek yok, sıkıysa yazdıklarıma palavra densin, ben buna da razıyım. Tek sözle özetleyecek olursak, CHP’nin geçmişte yahut hala belediyelerdeki uygulamaları bundan sonra da yapacaklarının garantisidir. Kılıçdaroğlu’na acizane tavsiyemiz, paklığa öncelikle kendi konutunun önünü süpürerek başlamasıdır. Çünkü çok kirli.

You may also like