Kamu ihalelerine ait yönetmeliklerde düzenlemeye gidildi

Elektronik ortamda düzenlenen süreksiz teminat mektubuna ait bilgiler, Sermaye Piyasası Kanunu’na nazaran merkezi takas kuruluşu olarak faaliyet …

By

Elektronik ortamda düzenlenen süreksiz teminat mektubuna ait bilgiler, Sermaye Piyasası Kanunu’na nazaran merkezi takas kuruluşu olarak faaliyet gösteren kuruluşlar dahil banka tarafından e-imza kullanılarak Elektronik Kamu Alımları Platformu’na (EKAP) aktarılacak.

Kamu İhale Kurumu tarafından hazırlanan “Elektronik İhale”, “Hizmet Alımı”, “Mal Alımı” ve “Yapım İşleri İhaleleri” uygulama yönetmeliklerinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelikler ile Kamu İhale Genel Bildirimi’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Bildirim Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna nazaran, elektronik ortamda düzenlenen süreksiz ve kesin teminat mektuplarına ait bilgiler, Sermaye Piyasası Kanunu gereği merkezi takas kuruluşu olarak faaliyet gösteren kuruluşlar dahil olmak üzere banka tarafından e-imza kullanılarak EKAP’a aktarılacak.

Elektronik ihaleyle gerçekleştirilen ve çok düşük teklif sorgulamasının yapılacağı hizmet alımı, mal alımı ve üretim işleri ihalelerinde ise teklif fiyatı hudut bedelin altında olan tüm isteklilerden, çok düşük teklif açıklamaları ile birlikte yeterlik bilgileri tablosunda beyan ettikleri bilgi ve evraklardan, EKAP yahut öteki kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanamayanlara ait tevsik edici dokümanları de sunmaları istenecek.

Süreksiz ve kesin teminat mektuplarının merkezi takası kuruluşlarınca EKAP’a aktarılmasına ait değişiklikler, kelam konusu değişikliklere ait gerekli teknik altyapının tamamlandığının tespitine yönelik Şura tarafından alınacak kararın 15 gün sonrasına kadar uygulanmayacak.

– Kamu İhaleleri Genel Bildirimi’nde değişiklik

Öte yandan, Kamu İhaleleri Genel Bildirisi’nde de değişikliğe gidildi.

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren bildirime nazaran, danışmanlık hizmet alımı ihalelerinde toplam puanı en yüksek isteklinin mali teklifinin yaklaşık maliyetin üzerinde olması halinde, ihale, bütçe ödenekleri dikkate alınarak bu istekli üzerine bırakılacak ya da iptal edilecek.

Öteki taraftan istekliler tarafından çok düşük teklif açıklaması kapsamında akaryakıt girdisinin fiyatına ait olarak, Güç Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından yayımlanan, İstanbul’un Avrupa Yakası’nda bulunan bayiler ismine beyan edilmiş fiyatların ortalamasını yansıtan “En Yüksek Süreç Hacimli 8 Firmanın Akaryakıt Fiyatlarına Ait Rapor”da yer alan fiyatların yüzde 90’ının altında sunulan açıklamalar geçerli kabul edilmeyecek.

You may also like