Kamu idaresinde benchmarking uygulaması ya da acınacak halimiz

Kamu idaresinde benchmarking uygulaması ya da acınacak halimiz Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kesim kuruluşlarından ayrılan en değerli …

By

Kamu idaresinde benchmarking uygulaması ya da acınacak halimiz

Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kesim kuruluşlarından ayrılan en değerli özelliği her halde kar güdüsünün olmaması ve ziyan etme yahut faaliyetlerine ziyan nedeniyle son verme üzere bir özelliğinin olmamasıdır. Bir kamu kurumunda çok hoş faaliyetler yapılırken kimilerinde ise bırakın hoş işleri rutin işlerin dahi yürümediğine şahit olunmaktadır. Bu yazımızda kamu idaresinde benchmarking uygulamasından bahsedeceğiz.

Benchmarking uygulaması nedir?

Kamu yahut özel bölüm kurumlarının rekabet gücünü yükseltmek, aktifliğini arttırmak, yaptığı iş ve süreçlerini düzgünleştirmek için başarılı uygulamalara imza atan öteki kurumların uygulamalarının ve faaliyetlerinin incelenmesi, kendi uygulamaları ile kıyaslanması ve bu kıyaslamadan elde ettiği bilgileri kendi kurumlarında uygulaması, öteki bir anlatımla yeterli uygulamaların kendi kurumlarına transferi olarak tanımlanabilmektedir.

Bir verimlilik arttırma aracı olarak “benchmarking ya da kıyaslama”, bir kurumun performansını, ister mutlak isterse öteki kurumlara nazaran olsun, bir standarda nazaran ölçme unsuruna dayanmaktadır. Benchmarking uygulaması;

– Performansı objektif olarak pahalandırmak,

– Güzelleştirmeye muhtaçlık duyulan alanları ortaya çıkarmak,

– Üstün performansa sahip başka kurumları belirlemek,

– Güzelleştirme programlarının başarılı olup olmadığını test etmek için, kullanılmaktadır.

Kamu idaresinde Benchmarking uygulaması yapılabilir mi?

Kamu kurumlarının insan kaynakları yahut öbür alanlarında Benchmarking uygulaması özel kesime nazaran hayli kolaydır. Çünkü kamu kurum ve kuruluşlarının tamamında kamu gücü ve kamu kaynağı kullanıldığı için bir kurumun uygun uygulamalarını öbür bir kuruma transfer etmesi kendisi açısından bir nakısa oluşturmayacaktır. Bilakis, bir kurumun ek kaynak kullanarak hayata geçirdiği örnek bir uygulama, ek kaynak kullanmadan yalnızca düzgün bağlantılarla transfer edilebilecektir. Örnek uygulamayı transfer etmesi kamu idaresi için epeyce değerlidir ve yaygınlaştırılması için de seferber olunmalıdır. Her şeyden evvel tekrarlanmış kaynak kullanılmasının önüne geçilecektir.

Özel dalda ise örnek uygulamaların fiyatsız transferi, rekabet ve maliyet nedeniyle imkansıza yakındır. Hiçbir özel dal kuruluşu hayır hasenat yapmak için geliştirdiği güzel uygulamaları diğer firmalara vermez. Yüklü ölçülerde kaynak harcanarak geliştirilen âlâ uygulamaları öbür kurumlara parasız vermek her şeyden evvel kendi ayaklarını bağlamak manasına gelir ki bunların ayakta kalmaları mümkün değildir.

Hal bu türlü iken kamu kurumları ortasındaki âlâ uygulama transferlerinin pek yaygın olmadığını hatta bir elin parmaklarını geçmediğini tabir edebiliriz. Halbuki bir kurumun çok büyük kaynaklar harcayarak hayata geçirdiği yeterli uygulamalarını öbür bir kuruma transfer etmesi kadar doğal bir şeyin niye uygulanmadığını düşünmemiz gerekiyor. Bilhassa de mahalli yönetimlerin bu bahislerde niye daha faal olmadığını araştırmamız gerekiyor.

Bu hususta örnek bir uygulamadan da bahsetmemiz gerekiyor. 2009 yılında Toplumsal Güvenlik Kurumu İnsan kaynakları Daire Başkanlığı benchmarking uygulaması başlatarak kamu kurumlarının insan kaynakları üniteleri ortasındaki etkileşimi arttırmıştı. Hatta benchmarking uygulaması sonucunda SGK’ın uygulamaya koyduğu mal beyanı programı Emniyet Genel Müdürlüğüne transfer edilmişti.

Kamu idaresinde Benchmarking uygulaması niye yaygın değil?

Öncelikle kamu kurumlarının yapmış olduğu güzel uygulamaların bilinmesi gerekir ki bunların öteki kurumlara transferi yapılabilsin. Maalesef bu bahiste şuan prestijiyle otorite bir kurum bulunmamaktadır. Hasebiyle hangi uygulama örnek olarak kabul edilsin ve kamu kurumlarında yaygınlaştırılsın.

Mevzuyu biraz daha ete kemiğe büründürmemiz gerekiyor ki ne demek istediğimiz daha uygun anlaşılsın. Çünkü gayemiz işi teoriye ve anlamsız sözlere boğmak değildir.

Birçok kamu kurumunun işçi programı bulunmaktadır. Hatta her kurumun biri birinden çok farklı işçi programlarının bulunduğunu ve her program için de önemli meblağlara ulaşan kaynak harcandığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Kimi kamu kurumları intibak uygulamalarını dahi bilgisayar programı ile yaparken birçok kamu kurumunda manuel yapılmaktadır. Tekrar birtakım kamu kurumları mal beyanlarını online olarak alırken birçok kurumun bundan haberi dahi yoktur.

Sanki hangi kamu kurumunun geliştirdiği ve uyguladığı işçi programı daha faal ve uygulayıcı dostudur? Hangi kamu kurumunun uyguladığı programların başkalarına nazaran daha düzgün olduğu bilinmelidir ki yeterli programların ek maliyete muhtaçlık duyulmadan yaygınlaştırılabilmesi sağlanabilsin. Örnekler öteki mevzular için de çoğaltılabilir.

Kamu idaresinde Benchmarking uygulamasını hangi kurum yapacak?

Herhalde kamu idaresinde Benchmarking uygulamasının en kritik ögesi uygun uygulamaları hangi kurumun yapacağı ya da otorite kurumun nasıl belirleneceğidir. Biz mevzuyu işçi özeline indirerek açıklamalara devam edelim.

703 sayılı KHK ile Devlet İşçi Başkanlığını dürüp büküp Çalışma Genel Müdürlüğünün içine yerleştirdik. Hatta bu kurumun işini tek bir genel müdür yardımcısı ile yapılır hale getirdik. Bu haliyle bırakın benchmarking uygulamasının bu Genel Müdürlük tarafından yapılmasını rutin işlerin dahi bu Genel Müdürlükçe yürütülmesi epey zordur.

Gelelim Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin benchmarking uygulaması yapıp yapamayacağına. Bu Kurumun bırakın benchmarking uygulamasını hala meslek kavramının dışına çıkamadığını üzülerek tabir etmek isteriz. Öncelikle bu Kurumun insan kaynaklarının meslek dışında da öbür uygulamalarının olduğunu anlaması ve insan kaynakları konusunda kamu kurum ve kuruluşlarının hangi problemlerle karşı karşıya olduğunu öğrenmesi gerekiyor.

Ne yapılmalıdır?

Öncelikle bu alanda kapasitesi olan kurumların yapısal sıkıntılarının çözülmesi gerekmektedir. Yapısal sorun çözüldükten sonra en az bir daire başkanlığının kamu kurumlarındaki örnek uygulamaların takibi ve yaygınlaştırılması konusunda misyon yapması sağlanmalıdır. Yapısal sorun çözülene kadar hareketsiz mi duracağız? Elbette hayır. En azından kamu kurumlarının insan kaynakları üniteleri takımlar kurarak öteki kurumların insan kaynakları üniteleri ile gündemli toplantılar yapabilir ve karşılıklı bilgi alışverişinde bulunabilir. Mahalli yönetimlerin uygun uygulamalarının yaygınlaştırılması için de ilgili bakanlıkların harekete geçmesi gerekiyor.

Bilinmelidir ki birçok kamu kurumunun insan kaynakları yahut öteki alanlarında çok hoş uygulamaları bulunmaktadır. Bunun için hiçbir ek kaynak kullanılmadan kamu kurumlarının güzel uygulamalarının transfer edilmesi için harekete geçilmelidir. İnanın tahlil bir talimat kadar yakındır. En büyük temennimiz ise bu anlattıklarımızı anlayan birilerinin çıkmasıdır.

Not: Kimileri Ahmet Meşhur’u merak ediyor, kimileri da buldum buldum diye Arşimet üzere göklere sıçrıyor. Keşke Ahmet Meşhur’un kim olduğunun merak edilmesinden fazla sıkıntıların tahlili için yazdıklarına odaklanılmış olsaydı. Maalesef küçük tenkitlerimiz dahi can sıkmaya yetiyor da artıyor. Yaptıklarımızdan ve yapmamız gerekip de yapmadıklarımızdan sorumlu olduğumuzu unutmayalım. Ne olur hesaba çekilmeden evvel kendimizi hesaba çekelim. Yoksa hesap günü çok çetin olacak vesselam.

You may also like