İthalatta Ek Gümrük Vergisi kararı RG’de yayımlandı

İthalatta 2021 yılında uygulanacak gümrük vergisi oranları güncellendi. “İthalatta Ek Gümrük Vergisi Uygulanmasına Ait Karar”ın yürürlüğe …

By

İthalatta 2021 yılında uygulanacak gümrük vergisi oranları güncellendi.

“İthalatta Ek Gümrük Vergisi Uygulanmasına Ait Karar”ın yürürlüğe konulmasına ait Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’nin yinelenmiş sayısında yayımlandı.

Karar, düzenleme kapsamındaki eşyaların ithalatında ek gümrük vergisi alınmasına yönelik düzenlemeleri içeriyor.

Kelam konusu karar, 1 Ocak 2021’de yürürlüğe girecek.

1 Ocak 2021’den sonra Türkiye’ye sevk edilmek üzere bir taşıma bilgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış Birleşik Krallık çıkışlı ve menşeli eşya, Türkiye ile Birleşik Krallık ortasında imzalanan Hür Ticaret Mutabakatına ahenk kapsamında yayımlanacak düzenlemenin yürürlüğe gireceği tarihe kadar, “diğer ülkeler” sütunundaki gümrük vergisi doğrultusunda teminat alınarak ithal edilecek.

Birleşik Krallık ile imzalanan STA kapsamındaki uygulamalar

Türkiye-AB Ortasında Gümrük Birliğini Tesis Eden Paydaşlık Kurulu Kararı kapsamında olup, geçerli bir menşe ispat dokümanı eşliğinde gelen Birleşik Krallık çıkışlı eşyaya 28 Şubat 2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) ithalatına ait gümrük beyannamesinin tescil edilmesi halinde 2020’ye ilişkin İthalat Rejimi Kararı eki listelerde belirtilen gümrük vergisi ve toplu konut fonu uygulanacak.

1 Ocak 2021’den sonra Türkiye’ye sevk edilmek üzere bir taşıma dokümanı düzenlenerek yüklemesi yapılmış Birleşik Krallık çıkışlı ve menşeli eşya iki ülke ortasında imzalanan Özgür Ticaret Mutabakatı’na (STA) ahenk kapsamında yayımlanacak olan düzenlemenin yürürlüğe gireceği tarihe kadar gümrük vergisi ve toplu konut fonu doğrultusunda teminat alınarak ithal edilecek.

Karar, 1 Ocak 2021 tarihinde yürürlüğe girecek.

You may also like