İstihdam teşviki teklifinin 5 unsuru daha kabul edildi

Kabul edilen unsurlara nazaran, Katma Paha Vergisi Kanunu’nda değişikliğe gidilerek, dahilde sürece ve süreksiz kabul rejimi kapsamında ihraç …

By

Kabul edilen unsurlara nazaran, Katma Paha Vergisi Kanunu’nda değişikliğe gidilerek, dahilde sürece ve süreksiz kabul rejimi kapsamında ihraç edilecek malların üretiminde kullanılacak hususların teslim mühleti 31 Aralık 2025’e kadar uzatılıyor.

Ulusal Eğitim Bakanlığına bilgisayar ve donanımlarının bedelsiz teslimleri, bunlara ait yazılım teslimi ve hizmetlerinde uygulanan KDV istisnasının müddeti 31 Aralık 2023’e kadar uzatılacak.

2021 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali karşılaşmalarının Türkiye’de oynanması münasebetiyle UEFA, iştirakçi futbol kulüpleri ile tertipte misyonlu hukukî bireylerden iş yeri, yasal ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayanlara, bu karşılaşmalar münasebetiyle yapılacak mal teslimleri ve hizmetleri ile bunların yapacakları mal teslimleri ile hizmetleri KDV’den istisna olacak.

Teklifle elektronik haberleşme altyapılarında yapı ruhsatı alınmasına ait düzenleme yapılıyor.

Ülke genelinde geniş bant internet altyapısının geliştirilmesi gayesiyle; genel hizmet alanları, yol, otopark, yaya bölgesi üzere yerler ile kamu ve özel mülkiyete tabi arsa ve yerlerde (yapı ve binalar hariç) yapılacak elektronik haberleşme istasyonlarının kurulumuna mahsus 15 metreden yüksek kule ve direkler ile bunlara ilişkin zarurî altyapı ögeleri için 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarına işlenmesi ve ruhsatlanması koşulu aranacak.

Ruhsat müracaatlarında, yatay ve dikey görünüşü içeren kroki ile statik ve elektrik projeleri dışında rastgele bir proje yahut evrak istenmeyecek. Ruhsat müracaatına, malik ya da tasarruf sahibi ile işletmeci ortasında yapılan kiralamaya yahut kullanıma ait doküman eklenecek.

Kamu ve özel mülkiyete tabi arsa ve topraklarda 15 metreden yüksek olmayan kule ve direkler ile yapı ve binalardaki kule ve direkler için ruhsat yerine müsaade dokümanı kavramı getiriliyor.

Binalarda kurulacak kule ve direklere müsaade verilirken 10 metreden yüksek olmama kaidesi aranacak.

Ruhsat ve yapı kullanma müsaade dokümanı müracaatlarında, ruhsat harcı ve yapı kullanma müsaade harcı alınacak. Yapılan müsaade müracaatlarında ise ruhsat harcı ve yapı kullanma müsaade harcı fiyatı toplamı kadar müsaade evrakı bedeli alınacak.

Elektronik haberleşme istasyonları için kamu kurum yahut kuruluşları tarafından yer kullandırılması halinde; mukavele uyarınca tahsil edilecek yıllık yer kullanım bedeli, büyükşehir belediyelerinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının yer seçim dokümanı için belirlediği fiyatın 5 katını, öteki yerlerde 3 katını geçemeyecek. Bu karara karşıt yapılan mukaveleler geçersiz sayılacak.

Teklifle, 2 Temmuz 2004 ile 1 Ekim 2009 ortasında yapılan kule ve direkler için rastgele bir ödeme yapılmadan kazanılmış hakların korunması da öngörülüyor. Bu tarih aralığının dışında yapılan kule ve direkler ise istenen kuralları yerine getirmek zorunda kalacak.

Görüşmelerin tamamlanmasının akabinde TBMM Başkanvekili Haydar Akar, birleşimi saat 14.00’te toplanmak üzere kapattı.

You may also like