İstanbul’da, okul öncesi için yeni eğitim kararı alındı

İstanbul Vali Yardımcısı Niyazi Erten başkanlığında toplanan Vilayet Genel Hıfzısıhha Meclisi’nde alınan karar sonrası yazılı açıklama yapıldı …

By

İstanbul Vali Yardımcısı Niyazi Erten başkanlığında toplanan Vilayet Genel Hıfzısıhha Meclisi’nde alınan karar sonrası yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla birçok karara varıldığı aktarıldı. 20 Kasım 2020 – 04 Ocak 2021 tarihleri ortasında eğitim- öğretim çalışmalarına uzaktan eğitim yoluyla devam edileceği belirtilirken anasınıfları hakkında da İstanbul için atılacak adım muhakkak oldu.

Açıklamada şu kelamlar yer aldı: “İl Genel Hıfzıssıhha Meclisi 28.11.2020 Cumartesi günü saat 15:30’da Vali Yardımcısı Niyazi ERTEN başkanlığında toplanmıştır. Koronavirus (Covid-19) salgınının toplum sıhhati ve kamu sistemi açısından oluşturduğu riski yönetme, toplumsal izolasyonu sağlama, fiziki arayı muhafaza ve hastalığın yayılma suratını denetim altında tutmak emeliyle Sıhhat Bakanlığı Bilim Heyetinin teklifleri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda birçok önlem kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir.”

“İçerisinde bulunduğumuz denetimli toplumsal hayat periyodunun temel prensipleri olan paklık, maske ve aralık kurallarının yanı sıra salgının seyri ve mümkün riskler göz önünde bulundurularak hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve İçişleri Bakanlığının 18.11.2020 tarih ve 19161 sayılı Genelgesi doğrultusunda bir grup yeni önlemler uygulamaya konulmuştur.”

4 Ocak’a kadar uzaktan eğitim yapılacak

“Ayrıca Ulusal Eğitim Bakanlığı tarafından her cins ve düzeydeki eğitim kurumlarında 20 Kasım 2020 – 04 Ocak 2021 tarihleri ortasında eğitim- öğretim çalışmalarına uzaktan eğitim yoluyla devam edileceği kararı alınmış, ilgili kurumlar ortasında yapılan istişareler sonucunda ise resmi ve özel tüm anaokulu, anasınıfı ve uygulama sınıflarında haftada 5 (beş) gün yüz yüze eğitime devam edilmesi 20.11.2020 tarih ve 16988740 sayılı yazı ile 81 Vilayet Valiliğine bildirilmiştir. Lakin; Ulusal Eğitim Bakanlığının 27.11.2020 tarih ve 17375679 sayılı yazılarıyla, Covid-19 salgınının yerleşim yerlerindeki seyrine bağlı olarak resmi anaokulları ve anasınıfları için 04 Ocak 2021 tarihine kadar uzaktan eğitime geçme kararının İl/İlçe Hıfzıssıhha Şuralarının görüşleri çerçevesinde alınabileceği belirtilmiştir.

“Bu kapsamda; Covid-19 salgınının seyri dikkate alındığında 01.12.2020 – 04.01.2021 tarihleri ortasında ilimiz genelindeki resmi anaokulu ve anasınıfları ile uygulama sınıflarında eğitim-öğretim faaliyetlerinin uzaktan eğitim yoluyla sürdürülmesine, Kaymakamlarımız ve ilgili Kurumlarımızca bahis hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın üstte belirtilen çerçevede eksiksiz bir halde yerine getirilmesinin sağlanmasına karar verilmiştir.”

İl ve ilçe ulusal eğitim müdürlükleri, okul öncesinde, uzaktan eğitim kararı alabilecek

You may also like