İstanbul ve Ankara’da 65 yaş ve üstüne sokağa çıkma kısıtlaması

Ankara Valiliği: 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın her gün 10.00-16.00 saatleri ortasında toplumsal ara kuralına riayet etmek ve maske takmak …

By

Ankara Valiliği: 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın her gün 10.00-16.00 saatleri ortasında toplumsal ara kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabileceklerine, bu saatler dışında 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın sokağa çıkmasının kısıtlanmasına karar verilmiştir.

İşte Ankara Vilayet Genel Hıfzıssıhha Heyeti tarafınca alınan karar;

Ankara Vilayet Genel Hıfzıssıhha Şurası 10.11.2020 tarihinde 1593 sayılı Genel Hıfzıssıhha Kanununun 23. 27. ve 72. hususlarına nazaran, Ankara Valisi Vasip ŞAHİN başkanlığında inanılmaz toplanarak gündemindeki bahisleri görüşüp aşağıdaki kararları almıştır.

Covid-19 salgını tüm ülkelerde tesirini göstermeye devam etmekte ve hadise sayılarında önemli artışlar yaşanmaktadır. Bilhassa Avrupa kıtasında salgının seyrinde bir yükselme görülmekte olup bireylerin toplu olarak bir ortaya gelmelerini önlemeye yönelik birçok Avrupa ülkesinde önlem kararları alınmakta ve kamuoyu ile paylaşılmaktadır.

Ülkemizde de içerisinde bulunduğumuz denetimli toplumsal hayat periyodunun temel prensipleri olan paklık, maske ve uzaklık kurallarının yanı sıra salgının seyri ve mümkün riskler göz önünde bulundurularak hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve tedbirler belirlenmektedir .Bu kapsamda;

Vilayet Genel Hıfzıssıhha Heyetinin 10.06.2020 tarihli ve 46 no’lu kararının 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın her gün 10.00-20.00 saatleri ortasında toplumsal ara kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabileceklerine karar verilmişti, salgınla uğraşta gelinen kademede bu konu tekrar değerlendirilmiş olup, 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın her gün 10.00-16.00 saatleri ortasında toplumsal aralık kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabileceklerine, bu saatler dışında 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın sokağa çıkmasının kısıtlanmasına,

10:00-16:00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması olan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızdan,

aKamu misyonunun niteliği mevcut durumun aciliyeti ve kamu hizmetinin sürekliliğinin sağlanmasında hizmetine muhtaçlık duyulacak başta hekimler, sıhhat çalışanları, eczacılar, seçimle iş başına gelmiş kamu vazifelileri, toplumsal hizmet kuruluşları vazifelileri v.b. olmak üzere kamu vazifelileri,

b İşletme sahibi, esnaf, tüccar, endüstrici, çiftçi, özgür meslek sahipleri ile çalışanlardan durumlarını faal sigortalılıklarını gösteren SGK Hizmet Dokümanı, Vergi Kaydı, Şirket Yetki Dokümanı, Oda yahut birlik kimliğinden biriyle belgeleyenler ile meslek odaları liderlerinin, muaf tutulmasına,

Kaymakamlarımız ve ilgili Kurumlarımızca husus hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın üstte belirtilen çerçevede eksiksiz bir halde yerine getirilmesinin sağlanmasına, önlemlere uymayanlarla ilgili Genel Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci hususu mucibince idari para cezası verilmesine, karşıtlığın durumuna nazaran Kanunun ilgili unsurları mucibince süreç yapılmasına, konusu hata teşkil eden davranışlara ait Türk Ceza Kanununun 195’inci hususu kapsamında gerekli isimli süreçlerin başlatılmasına,

Oy birliği ile karar verildi.

İstanbul’da 65 yaş ve üstüne sokağa çıkma kısıtlaması

İstanbul’da yeni tip Corona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında 65 yaş ve üzerindekilerin 10.00 ile 16.00 saatleri ortası dışında sokağa çıkmalarına kısıtlama getirildi. Kısıtlama kararı Perşembe günü başlayacak.

İstanbul Genel Hıfzıssıhha Meclisi 10.11.2020 Salı günü saat: 19:00’da yaptığı toplantıda;

Koronavirüs salgınının toplum sıhhati ve kamu tertibi açısından oluşturduğu riski yönetme, toplumsal izolasyonu temin, fiziki arayı müdafaa ve hastalığın yayılım suratını denetim altında tutma emeliyle Sıhhat Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Şurasının teklifleri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları, İçişleri Bakanlığı genelgeleri doğrultusunda hayatın her alanında uyulması gereken kurallar ve tedbirler alınmakta ve uygulanmaktadır.

Ülkemizde devam eden denetimli toplumsal hayat devrinin temel prensipleri olan paklık, maske ve aralık kurallarının uygulanmasının yanı sıra, hastalığın bulaşma riski, salgının seyri ve muhtemel risklerin azaltılması maksadıyla;

Vilayet Genel Hıfzıssıhha Kurulunca alınan 10.06.2020 tarih ve 56 sayılı kararda “65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın her gün 10:00-20:00 saatleri ortasında toplumsal aralık kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabileceklerine” karar verilmişti.

Heyet tarafından salgınla çaba kapsamında bu konu tekrar kıymetlendirilerek; “65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın her gün 10:00-16:00 saatleri ortasında, toplumsal aralık kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarıya çıkabileceklerine, 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın bu saatler dışında sokağa çıkmalarının kısıtlanmasına” karar verilmiştir.

Günün 10:00-16:00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması olan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızdan; Kamu misyonunun niteliği, mevcut durumun aciliyeti ve kamu hizmetinin sürekliliğinin sağlanmasında hizmetine muhtaçlık duyulacak hekimler, sıhhat çalışanları, eczacılar, seçimle iş başına gelmiş kamu vazifelileri, toplumsal hizmet kuruluşlarının işçisi vb. olmak üzere kamu vazifelileri,

İşletme sahibi, esnaf, tüccar, endüstrici, çiftçi, hür meslek sahipleri ile çalışanlardan etkin sigortalılıklarını gösteren SGK hizmet dokümanı, vergi kaydı, şirket yetki dokümanı, oda yahut birlik kimliği vb. dokümanlardan biriyle belgeleyenler ile meslek odaları liderlerinin muaf tutulmasına,

Kararın İstanbul genelinde 12.11.2020 Perşembe gününden itibaren uygulanmaya başlanmasına,

İlgili kurumlarca kararın eksiksiz bir formda yerine getirilmesinin sağlanmasına, önlemlere muhalif hareket edenlere Genel Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci hususu mucibince idari para cezası uygulanmasına, konusu cürüm teşkil eden davranışlara ait Türk Ceza Kanununun 195 inci unsuru kapsamında isimli süreçlerin başlatılmasına karar verilmiştir.

Kamuoyuna hürmetle duyurulur.

You may also like