İş yerinde bunu yapan yandı! Tazminatsız kovulabilir

Çalıştığı özel bir şirkette çalışan emekçi, işten çıkartıldığını öğrenince soluğu İş Mahkemesi’nin aldı. Personel, haklı bir neden olmaksızın …

By

Çalıştığı özel bir şirkette çalışan emekçi, işten çıkartıldığını öğrenince soluğu İş Mahkemesi’nin aldı. Personel, haklı bir neden olmaksızın işten çıkarıldığını belirterek, kıdem ve ihbar tazminatları, son aya ilişkin fiyat, fazla mesai ile ulusal bayram ve genel tatil alacaklarının davalıdan tahsilini talep etti.

Davalı patron, davacının iş akdinin haklı nedenle sona erdirildiğini, davacının rastgele bir alacağının bulunmadığını savunarak davanın reddini talep etti. Mahkeme, toplanan kanıtlar ve uzman raporuna dayanılarak davanın kısmen kabulüne karar verdi. Kararı, davalı vekili temyiz etti.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi emsal nitelikte bir karara imza attı. Davacının, iş arkadaşlarının özel görüşme ve konuşmalarını kendi cep telefonu ile gizlice kayıt ettiğinin vurgulandığı Yargıtay kararında; “Fesih öncesi davacı emekçiden yazılı savunma talep edildiği lakin davacı çalışanın savunma yapmadığı, iş akdinin 6 iş günlük hak düşürücü müddet içinde feshedildiği anlaşılmaktadır.

Çalışma arkadaşlarının özel hayatına direkt müdahale ve şikayete bahis edilmesi halinde cürüm teşkil eden feshe husus aksiyonun haklı fesih yükünde olduğu ortadadır. Mahkemenin hareketin sübutunu kabul ile birlikte bu durumun lakin geçerli feshe husus edilebileceği halindeki kabulünün ise yerinde olmadığı, evraktaki bilgi ve dokümanlardan anlaşılmaktadır. Sonuç itibariyle davalı patron fesihte haklı olduğu için davacının kıdem ve ihbar tazminatları taleplerinin reddi gerekirken kabulü kusurludur. Mahkeme kararının oy birliği ile bozulmasına karar verilmiştir.” sözleri yer aldı.

You may also like