İnşaat dalının 8 STK’si ‘deprem’ konusunda ortak bildiri imzaladı

Türkiye inşaat kesiminde faaliyet gösteren firmaların üyesi olduğu 8 sivil toplum kuruluşu, zelzele konusunda yapılması gerekenlere çok …

By

Türkiye inşaat kesiminde faaliyet gösteren firmaların üyesi olduğu 8 sivil toplum kuruluşu, zelzele konusunda yapılması gerekenlere çok istikametli bakış açısıyla dikkati çekmek ve bu hususta farkındalığı artırmak için ortak bildiri imzaladı.

“Ülkemizin Gerçeği Sarsıntı Konusunda Ortak Bildiri” başlıklı metnin imzalanması münasebetiyle düzenlenen toplantıya, Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Lideri Mithat Yenigün, Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım İştiraki Derneği (GYODER) Lideri Mehmet Kalyoncu, İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Lideri Nazmi Durbakayım, Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) Lideri Ziya Altan Elmas, Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği (TürkMMMB) Lideri Süreyya Ural, Türkiye İnşaat Materyali Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) Lideri Tayfun Küçükoğlu, Türkiye İnşaat Sanayicileri Patron Sendikası (İNTES) Lider Vekili Enes Olpak ve Yapı Kontrol Kuruluşları Birliği (YDKB) Lideri Tekin Saraçoğlu katıldı.

TMB Lideri Mithat Yenigün, buradaki konuşmasında, Türkiye’nin yıllardır sarsıntı derdi yaşadığını belirterek, bu mevzuda yol haritası belirlemek ve yapılması gerekenleri tespit edip duyurmak maksadıyla bir ortaya geldiklerini söyledi.

Türkiye’nin sarsıntı gerçeğini unutturmamayı amaçladıklarını lisana getiren Yenigün, şöyle devam etti:

“Nasıl bir yol alırız ve periyodik olarak nasıl çalışmalar yapmalıyız ki bu mevzuyu gündemde tutalım, birlikte hareket edelim. Biz, toplum, kamu kuruluşları daima birlikte kabul edeceğiz ki Türkiye sarsıntıyla yaşayacak bir ülkedir lakin dünya sarsıntıya karşın yaşanabilir ve önlemler alınabilir bir teknolojiye sahip. Türkiye’nin de bu teknolojiden istifade etmesi gerekiyor.”

Türkiye’de dönüştürülmesi gereken 6,7 milyon bina bulunduğunu tabir eden Yenigün, “Bir yandan onu eritmeye çalışmamız gerekiyor. Bunu STK olarak tek başımıza değil devletle birlikte yapmamız gerekiyor. Biz bu misyona talibiz. Fikirlerimizi, bilgilerimizi, tecrübelerimizi kamu kurumları ile paylaşmaya hazırız.” dedi.

– Kentsel dönüşüm için el birliği vurgusu

GYODER Lideri Mehmet Kalyoncu da kentsel dönüşümün maksadına ulaşması için kamunun, ilgili kesimlerin ve toplumun tüm bölümlerinin el birliğiyle gayret göstermesi gerektiğini bildirdi.

İNDER İdare Şurası Lideri Nazmi Durbakayım, bölümde iş yapan müteahhitlerin mevcut 5-6 milyon riskli yapının oluşmasında katkılarının olup olmadığını kendilerine sormaları gerektiğini, önümüzdeki devrin riskli yapı yapanların, verdikleri bu ziyan için telafi devri olduğunu tabir etti.

KONUTDER İdare Heyeti Lideri Ziya Altan Elmas, “Kentsel dönüşümü hızlandırmak ismine hak sahiplerinin kat karşılığı vererek dönüşüm yapma talebinden, kendilerinin maliyeti karşıladığı, devletin de bu durumu teşvik ettiği bir sisteme geçilmesi gerekmektedir.” diye konuştu.

Türkiye İMSAD Lideri Tayfun Küçükoğlu da kentsel dönüşüm hareket planına nazaran gelecek 5 yılda 1,5 milyon konutun dönüştürülmesinin hedeflendiğine dikkati çekerek, 6,7 milyon riskli konutta 22 milyon vatandaşın yaşadığını, kamunun 1,5 milyon konutun kentsel dönüşümüne dayanak için bugünkü fiyatlarla kira ve taşınmaya ortalama 28 milyar lira, konut üretimine ise 280 milyar lira kaynak aktarması gerektiğini söyledi.

Türkiye’nin kaynaklarının hudutlu olduğunu belirten Küçükoğlu, “Binalarda zelzele güvenliği konusunda tüm ümidimizi ucuz kredilere ve kentsel dönüşüm dayanaklarına bağlamadan, şuurlu hareket ederek kendi kaynaklarımızı da zorlamamız gerekiyor.” değerlendirmesinde bulundu.

İNTES Lider Vekili Enes Olpak, zelzele riski yüksek bölgelerde üretim işlerini ekonomik, mali, mesleksel ve teknik yeterlilikleri en üst düzeyde olan, yalnızca A kümesindeki ve mesleksel yeterlilik evraklı personele sahip firmaların üstlenmesi gerektiğine işaret etti.

YDKB Lideri Tekin Saraçoğlu da Türkiye’nin içinde bulunduğu devirde inşaat dalının sıkıntı günler yaşadığını söz ederek, “Bu çerçevede gerek doğal afetlere karşı alınacak olan ekonomik tedbirler, bugünün ve geleceğin planlanması tarafında büyük değer taşımaktadır.” dedi.

TürkMMMB Lideri Başkanı Süreyya Ural da yatırımların birinci planlama kademesinden başlayarak, gerçek ve uzman mühendislik yaklaşımları kullanılarak, yürürlükteki yönetmelik ve yapı standartlarına uygun halde projelendirilmesi, ayrıntılandırılması ve inşaatların bağımsız kontrol ve denetim hizmetleriyle yapılması gerektiğini vurguladı.

Ural, bir soru üzerine de TBMM Sarsıntı Araştırma Kurulu’na görüş vermek istediklerini lakin şimdi davet almadıklarını bildirdi.

– Bildiride yer alan bahis başlıkları

Ortak bildiride, Türkiye’de sarsıntının toplumun belleğine büyük kayıplar ve derin acılar yüklemiş bir numaralı doğal afet olduğuna işaret edildi.

Sarsıntının, ekonomik, toplumsal, kültürel, yasal ve teknik tüm boyutlarıyla algılanması ve yönetilmesi gerektiği tabir edilen bildiride, kelam konusu doğal afetle uğraşın, afet öncesi, afet anı ve bir sonraki sarsıntıya kadar olan periyodu kapsayacak kesintisiz bir formda ele alınması gerektiği belirtildi.

Bu emelle 7 husus başlığı belirlenirken bu başlıklar ve içerikleri şöyle sıralandı:

“- Ehil yapı müteahhidi: Bilhassa bina imalinde, projenin gerektirdiği teknik ve mali yeterliliklere sahip olan deneyimli müteahhitlerin iş üstlenmesini sağlayacak bir yeterlik sınıflandırmasına muhtaçlık vardır. Zelzele riski yüksek bölgelerde, üretim işlerini üstlenecek müteahhitlerde daha yüksek yeterlilik kriterleri aranmalı. Etraf ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan yönetmelik, büyük bir adım olarak değerlendirilmekte ve bölüm için hayati değer taşımaktadır. Bu düzenlemenin faal ve verimli bir halde hayata geçirilmesiyle sarsıntıya sağlam, muteber yapılardan oluşan kentlerin inşası mümkün olacak.

– Güçlü yapı kontrolü: Ülkemizde sağlam, inançlı ve zelzeleye sağlam hayat alanları oluşturmak gayesiyle yapı kontrolünün taban ve temel etütleri etabından başlayarak inşa süreçlerinin her evresinde faal bir formda işletilmesi kuraldır. Bunun için yapı kontrol sistemi güçlendirilmeli, yapı kontrol şirketlerinin mesleksel tecrübesi ve teknik bilgisi yüksek işçi istihdam imkanları artırılmalı ve arsa sahibi, yatırımcı, müteahhit, proje müellifi, yapı denetçisi ortasındaki münasebet, yetki, sorumluluk, haklar tertibinde yaşanan meşakkatler tespit edilerek giderilmelidir.

– Ehil mühendislik sistemi: Bina dizaynlarının yer ve temel etütlerine uygun, yanlışsız mühendislik çalışması ve uygun üretim tekniği ile yanlışsız gereç öngörülerek gerçekleştirilmesi, yapı üretimi ve yapı kontrolü süreçlerinde gerekli teknik bilgi ve donanıma sahip mühendislik hizmeti verilebilmesi için saha deneyimini ve meslek içi eğitimi dikkate alan bir ehil uzman mühendislik sisteminin kıymetli katkı sağlayacağına inanılmaktadır.

– Mesleksel yeterlilik evraklı iş gücü: Bölümde mesleksel eğitime verilen kıymet artırılmalı, Mesleksel Yeterlilik Kurumu tarafından verilmiş Mesleksel Yeterlilik Dokümanı sahibi iş gücünün istihdamı teşvik edilmelidir. Kesimin talep ve beklentileri ile gelişen teknoloji göz önünde bulundurularak inşaat dalında faaliyetini sürdüren firmalar ile eğitim kurumları ortasındaki iş birliği artırılmalıdır. Bilhassa, emekçi ile mühendis ortasındaki teknik iş gücünün kâfi yetkinlikte ve sayıda olmasının sağlanması, niteliklerinin geliştirilmesi için meslek liseleri ve yüksekokullardaki eğitim programların sayısının ve kalitesinin artırılması ehemmiyet taşımaktadır.

– Kaliteli materyal: Barınma, eğitim, sıhhat, ticaret üzere gereksinimlerin karşılandığı gerek konut, iş yeri gerekse kamu hizmeti veren tüm yapıların hakikat materyal ile inşa edilmesi sağlanmalıdır. İnşaat uygulamalarında gelişen teknolojiler gereç üretimi süreçlerine adapte edilmeli, zelzele ve doğal afetler karşısında yeni imal metotlarının hayata geçirilmesi, yeni nesil materyallerin ve inşaat sistemlerinin kullanılması teşvik edilmelidir.

– Çok istikametli imar mevzuatı: Zelzele riskinin yüksek olduğu ülkemizde kentsel dönüşüm hayati kıymet taşımaktadır. Kentlerde tabanı zayıf olan ve taban sıvılaşması riski bulunan bölgelerin mikro ölçekte ayrıntılı tespit edilmesi gerekmektedir. Parsel bazlı kentsel dönüşüm yahut yapılaşma sistematiği yerine mahalle bazlı, mümkün olmayan yerlerde ise ada bazlı modeller oluşturulmasına yönelik yasal düzenlemeler yapılarak altyapı, ulaşım, trafik yükü üzere temel hususlar ile otopark, yeşil alan, toplumsal alanlar üzere toplumsal donatıların da dahil olacağı, yarının muhtaçlıklarını göz önüne alan tümleşik bir imar planlaması yaklaşımı benimsenmelidir. Binalara tüm kritik üretim süreçlerini ve bilgilerini içeren bir kimlik evrakı verilmesini temin edecek yasal düzenleme gerçekleştirilmelidir. Kentsel dönüşümün kent planlaması bozulmadan, bölgesel yoğunluğu artırmadan verimli bir formda hayata geçirilmesi için alternatif finansman modellerini teşvik edecek yasal düzenlemeler yapılmalıdır. Belediyelerin, kentsel dönüşüm planlama ve uygulama süreçlerinde merkezi idare tarafından yönlendirilmesi ve desteklenmesi faydalı olacaktır. Bina inşaat süreçlerinde yer alan tüm tarafların sorumlulukları imar mevzuatında netleştirilmeli, sorumlulukların çok taraflı yapı içinde azaltılması engellenmelidir. Bu sorumluluklar sigorta uygulamalarıyla güçlendirilmelidir.

– Şuurlu kamuoyu: Afet riskini azaltmak ve afetlere hazırlık konusundaki farkındalığın artırılması, zelzele tatbikatları yapılarak vatandaşın eğitilmesi ve bilinçlendirilmesi değer arz etmektedir. İlkokul çağından başlamak üzere toplumda bir şuur oluşturulması gerekmektedir. İlgili bakanlıkların, mahallî idarelerin farkındalığı artırıcı aktifliklerine sivil toplum kuruluşları olarak takviye sağlanacaktır.”

You may also like