İki kurumun taşrasında, 10:00-16:00 mesaisi uygulanmayacak

SGK ve İşkur vilayet müdürlüklerinde 10:00-16:00 mesai uygulanmayacak Cumhurbaşkanlığının 30.11.2020 tarih ve 46676 sayılı yazıları ile mesai …

By

SGK ve İşkur vilayet müdürlüklerinde 10:00-16:00 mesai uygulanmayacak

Cumhurbaşkanlığının 30.11.2020 tarih ve 46676 sayılı yazıları ile mesai saatlerinin 10:00-16:00 halinde uygulanabileceği ve vilayetlerde bu kararı almak üzere Valilerin yetkili olduğu bildirilmişti.

Öte yandan Genel Hıfzıssıhha Heyetlerinin belirleyeceği zarurî hizmetlerde mesai saatlerinin farklı tespit edilebileceği de belirtilmiştir.

Fakat, Aile, Çalışma ve Toplumsal Hizmetler Bakanlığı; SGK Vilayet Müdürlüklerinin yapılandırma ve İşkur Vilayet Müdürlüklerinin ise kısa çalışma ödeneği nedeniyle ağır mesai yürütmeleri gerektiğinde, SGK ve İşkur Vilayet Müdürlüklerinin tüm vilayetlerde 10:00-16:00 mesai kapsamı dışında tutulmasını talep etmiş, İçişleri bakanlığı da bu talebi uygun görerek durumu 81 vilayet Valiliğine bildirmiştir.

Bu bağlamda, Pazartesi günü itibariyle bu iki kurum özelinde mesai saatleri evvelden olduğu üzere olağan Mesai; Sabah 08;00 -12;00 öğlenden Sonra 13;00-17;00 olarak uygulanacaktır.

Kamu işçisinin mesai saatlerine ilişkin resmi yazı yayımlandı

You may also like