İçişlerinden genelge: Bütün genel konseyler 3 ay ertelendi

İçişleri Bakanlığı 81 vilayet Valiliğine “Geniş İştirakli Aktifliklerin Ertelenmesi” bahisli genelge gönderdi. Genelgede, koronavirüs salgınının …

By

İçişleri Bakanlığı 81 vilayet Valiliğine “Geniş İştirakli Aktifliklerin Ertelenmesi” bahisli genelge gönderdi. Genelgede, koronavirüs salgınının toplum sıhhati ve kamu sistemi açısından oluşturduğu riski yönetme, toplumsal izolasyonu temin, fiziki arayı muhafaza ve hastalığın yayılım suratını denetim altında tutma gayesiyle Sıhhat Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Şurasının teklifleri, Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda birçok önlem kararı alınarak uygulamaya geçirildiği belirtildi.

Bu kapsamda, Sıhhat Bakanlığı tarafından İçişleri Bakanlığına gönderilen yazıda, “COVID-19 Bilimsel İstişare Kurulunca fizikî aranın korunmasının güç olacağı sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, birlikler yahut kooperatiflerin geniş iştirakli toplantılarının yapılmamasının ve ileri tarihe ertelenmesinin önerildiği” belirtildi.

Sıhhat Bakanlığının yazısı ve Koronavirüs Bilim Heyetinin tavsiye kararı doğrultusunda, mevsimsel tesirler de göz önünde bulundurularak, 02.10.2020 tarihinden itibaren 01.12.2020 tarihine kadar sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları, birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek olan aktifliklerin ertelenmesi konusunun valiliklere bildirildiği hatırlatıldı.

Gelinen kademede son devirde koronavirüs salgınının yayılımında tüm Dünya’da ve bilhassa Avrupa’da süratli bir artış yaşandığı ve ülkemizde de olay ve hasta sayılarında yükseliş görüldüğü tabir edilerek, Sıhhat Bakanlığınca İçişleri Bakanlığına yeni yazı gönderildiği belirtildi.

Yazıda “Dünyada hala COVID-19 hadise artışları devam etmektedir. Ülkemizde de Covid-19 hadiselerinin devam etmekte olması, her ne kadar hadise sayıları muhakkak bir seviyede denetim altına alınmış olsa da önümüzdeki kış aylarında tüm dünyada olduğu üzere ülkemizde de bilhassa damlacık yolu ile bulaşan teneffüs yolu hastalıklarının görülme sıklığının artış gösterebilmesi beklenmektedir. Bu kapsamda Bakanlığımız bünyesinde oluşturulan COVID-19 Bilimsel İstişare Heyeti, fizikî aralığın korunmasının güç olacağı sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, birlikler yahut kooperatiflerin geniş iştirakli toplantılarının yapılmayarak 3 (üç) ay sonraya ertelenmesini önermiştir.” denildi.

Bu doğrultuda;

1. 17 Kasım 2020 tarihli ve 31307 sayılı Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe giren 7256 sayılı Kanunla; Derneklerin genel konsey toplantılarının ertelenmesine dair İçişleri Bakanına yetki veren 7244 sayılı Kanunun 2/ç fıkrasına ekleme yapılarak erteleme yetkisinin üçer aylık müddetlerle üç keze kadar kullanılabileceği hükümü doğrultusunda derneklerin genel konsey toplantıları Şubat ayı sonuna kadar ertelendi.

2. Dernek genel şuralarının ertelenmesine ait durum doğrultusunda; daha evvelden 01.12.2020 tarihine kadar yapılmaması kararlaştırılan, sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları, birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek aktifliklerin (genel heyet toplantıları dahil) 01.03.2021 tarihine kadar ertelenmesi gerektiği değerlendirildi. Vali ve kaymakamlarca üstte belirtilen temeller doğrultusunda Genel Hıfzıssıhha Kanununun 27’nci ve 72’nci hususları uyarınca İl/İlçe Genel Hıfzıssıhha Konseyleri kararları acilen alınacak. Uygulamada rastgele bir aksaklığa meydan verilmeyecek.

Alınan kararlara uymayanlara Genel Hıfzıssıhha Kanununun ilgili unsurları mucibince idari süreç tesis edilecek ve konusu kabahat teşkil eden davranışlara ait Türk Ceza Kanununun 195 inci unsuru kapsamında gerekli isimli süreçler başlatılacak.

You may also like