İade edilen kişiden dolayı, memur eşe ödenen aile yardımı ödeneği, geri alınabilir mi?

Kamu vazifesinden ihraç edilen ve daha sonra Cumhurbaşkanlığı Harikulâde Hal Süreçleri İnceleme Komitesi kararı ile iade edilen kişinin eşinin …

By

Kamu vazifesinden ihraç edilen ve daha sonra Cumhurbaşkanlığı Harikulâde Hal Süreçleri İnceleme Komitesi kararı ile iade edilen kişinin eşinin memur olmasından ötürü, ihraç edilen kişinin misyonda olmadığı müddet boyunca aile yardımı ödeneği alması halinde bu fiyatların geriye dönük tahsil edilip edilemeyeceği hakkında Hazine ve Maliye Bakanlığından görüş talep edilmiştir.

Bakanlığa bağlı Kamu Mali Idare ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmede; iade edilen kişinin memur eşiyle ilgili olarak tıpkı periyotta aile yardımı ödeneğinden yararlandırılabilmesi için 657 sayılı Kanunun 202 nci unsurunda aranan kurallara uygunluk ortadan kalkmış olacağından; ilgilinin kamu vazifesinden çıkarılmasını takip eden aybaşından vazifeye başladığı tarihe kadar geçen müddette aylık ve başka mali haklarının ödendiği devirde memur eşine “eş için ödenen aile yardımınıngenel kararlara uygun olarak geri alınması gerektiği tabir edilmiştir.

You may also like